ZŠ - druhý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Poradím si  s matematikou 5.-9. ročníka
-9%
Vlasta Gazdíková

Titul Poradím si s matematikou 5. - 9. ročníka je určená pre všetkých žiakov, ktorí si potrebujú zopakovať látku 5. až 9. ročníka základnej školy. Jednotlivé cvičenia sú prehľadne označené tak, aby bolo jasné, na ktorý ročník sa učivo vzťahuje. Knihu…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,69 €
8,82 €
Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník základných škôl
-9%

poškodené Autor pri spracovaní pracovného zošita vychádzal z toho, že vedieť matematiku znamená riešiť úlohy. Pracovný zošit obsahuje 38 úloh a zadaní pre: prirodzené čísla, kladné desatinné čísla, obsah obdĺžnika a štvorca, uhol, kombinatoriku a úlohy…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,40 €
2,19 €
Precvičovanie počítania 9 PZ
-9%
Gabriela Jakubecová, Jaroslava Trembuľáková

Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 9. ročník. Jeho súčasťou sú aj dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Zošit zostavil odborny´…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,65 €
Testovanie deviatakov MATEMATIKA
-9%
Monika Reiterová

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť žiakov s formátom testov, ktoré sa používajú na národnom Testovaní 9, či na prijímacích skúškach na stredné školy. Nájdete tu tri druhy testov – v závislosti od počtu úloh a času určeného na ich riešenie. Testy s…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,01 €
Obvody a obsahy, Povrchy a objemy
-9%
Petr Kupka a kol.

Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky. vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcov objemov a povrchov telies prevodná tabuľka jednotiek

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
1,39 €
1,27 €
Precvičovanie počítania 8 PZ
-9%
Gabriela Jakubecová, Jaroslava Trembuľáková

Precvičovací zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie a zafixovanie preberaného učiva z matematiky pre 8. ročník. Jeho súčasťou sú aj dva testy, ktorými si žiaci môžu overiť svoje vedomosti a sami sa ohodnotiť. Zošit zostavil odborny´…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,65 €
Príprava na testovanie 9 Matematika
-9%
Alena Naďová

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,10 €
8,29 €
Slovné úlohy
-9%
Miroslava Labovská, Ľudmila Moravčíková

Publikácia Slovné úlohy je určená žiakom 6. až 9. ročníka základnej školy a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií, ktorým poslúži na precvičovanie slovných úloh a aplikovanie matematiky v každodennom živote. Je rozdelená do 7 kapitol, zameraných na slovné…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,90 €
5,37 €
Testovanie 9 z matematiky Testy pre 9. ročník ZŠ
-9%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Testovanie 9 - príprava žiaka z matematiky pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovaní 9. Publikácia zohľadňuje všetky…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,01 €
Záložka - Obvody a obsahy, Povrchy a objemy
-9%
Petr Kupka a kol.

Praktická záložka obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
0,79 €
0,72 €
Testovanie 9 matematika (2.vydanie)
Miroslav Telepovský

Prehľad učiva matematiky druhého stupňa ZŠ: Cvičebnica ponúka možnosť nielen sa otestovať, ale aj doštudovať učivo. Testy: K obťažnejším úlohám v testoch je vypracovaný návod na riešenie. Poskytuje prvú pomoc, ak si žiaci s príkladom nevedia rady. Nasmeruje…

Dodacia doba
nedostupné
9,50 €
oTESTUJ SA z matematiky 6. ročník
Mgr. Silvia Bodláková

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky. Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Zbierka úloh z matematiky 8 - Pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ
Z. Valášková

Zbierka úloh z matematiky obsahuje rôznorodé úlohy na precvičovanie príkladov z matematiky na hodinách aj na domácu prípravu; v slovných úlohách je dôraz na čítanie s porozumením. Titul napomáha zautomatizovať počtové operácie, pripraviť žiakov na riešenie…

Dodacia doba
nedostupné
6,54 €
Hravá matematika 7 PZ (4.vyd.)
Anna Dzurusová a kol.

Pracovný zošit Hravá matematika 7 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Hravá matematika 5 PZ ( 4.vyd. )
Kolektív autorov

Inovovaný pracovný zošit Hravá matematika 5 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Hravá matematika 6 PZ ( 4.vyd.)
Anna Dzurusová a kol.

Pracovný zošit Hravá matematika 6 obsahuje zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie inovovaného ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v reálnych situáciách. Z hľadiska…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Aritmetika a algebra v príkladoch - Zbierka úloh pre 2. stupeň ZŠ, 8-ročné gymnáziá a stredné školy
Ján Tarábek

Aritmetika a algebra v príkladoch je druhým, doplneným vydaním zbierky úloh Matematika v príkladoch. Nové, druhé vydanie autori prepracovali na základe pripomienok učiteľov a rozdelili na dve publikácie: 1. Aritmetiku, algebru 2. Geometriu Obe publikácie…

Dodacia doba
nedostupné
7,39 €
Finančná gramotnosť ZŠ v kocke
Monika Reiterová, Lujza Čipková-Hamplová

Kniha Finančná gramotnosť základnej školy v kocke je určená nielen žiakom končiacim základnú školu, ale aj všetkým ostatným čitateľom, ktorí chcú získať základný prehľad o svete financií. Nájdete v nej vysvetlenie, aký je rozdiel medzi čistou a hrubou…

Dodacia doba
nedostupné
12,90 €
Geometria v príkladoch
Kolektív autorov

Každá prijímacia skúška z matematiky na stredné školy obsahuje úlohy z geometrie. Cieľom publikácie je podať pomocnú ruku všetkým tým, ktorí sa chcú na prijímačky dobre pripraviť. Svieži dizajn knižky, jej prehľadné spracovanie a zrozumiteľný spôsob…

Dodacia doba
nedostupné
7,39 €
Hravá matematika 5 PZ
Kolektív

Pracovný zošit Hravá matematika 5 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000, tvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión, počtové výkony s prirodzenými číslami, geometriu, meranie, aplikáciu poznatkov…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Hravá matematika 6 ( nov. vydanie )
Kolektív

Pracovný zošit Hravá matematika 5 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000, tvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión, počtové výkony s prirodzenými číslami, geometriu, meranie, aplikáciu poznatkov…

Dodacia doba
nedostupné
8,50 €
Hravá matematika 6 ( nov.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika 6 obsahuje zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie inovovaného ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť matematiky v reálnych situáciách. Z hľadiska…

Dodacia doba
nedostupné
8,50 €
Hravá matematika 6 PZ
Kolektív

Pracovný zošit Hravá matematika 5 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000, tvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión, počtové výkony s prirodzenými číslami, geometriu, meranie, aplikáciu poznatkov…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Hravá matematika 7 (nov. vydanie )
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá matematika 7 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
nedostupné
8,50 €
Hravá matematika 7 PZ
Kolektív

Pracovný zošit Hravá matematika 7 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce zlomky, racionálne čísla, percentá, objem a povrch kvádra a kocky, pomer, priamu a nepriamu úmernosť a kombinatoriku. Tento zošit tiež poskytuje teoretické zhrnutie na konci každej…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Hravá matematika 8 ( nové vydanie )
Kolektív

Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
nedostupné
4,25 €
Hravá matematika 8 - Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník OG
Katarína Poláčiková

Pracovný zošit pre 8.ročník V pracovnom zošite Hravá matematika nájdete: * I. Opakovanie a prehĺbenie učiva zo 7. ročníka * II. Pytagorova veta * III. Úprava celistvých algebraických výrazov * IV. Kruh,kružnica * V. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Hravá matematika 8 PZ
Kolektív

Obsahuje príklady na: celé čísla, premennú, výraz, rovnicu, trojuholník, zhodnosť trojuholníkov, rovnobežník, lichobežník, obsah trojuholníka, kruh, kružnicu, hranoly, pravdepodobnosť, štatistika. Publikácia nadväzuje na úspešný rad pracovných zošitov…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Hravá matematika 8 PZ (3.vyd.)
kolektiv

Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP. Prínosom je začlenenie množstva úloh spojených s bežným životom odkazujúcim na aplikovateľnosť…

Dodacia doba
nedostupné
10,40 €
Hravá matematika 9 ( nové vydanie )
Kolektív

Pracovný zošit Hravá matematika 9 obsahuje príklady a úlohy precvičujúce odmocniny, mocniny, zápis veľkých čísel, riešenie lineárnych rovníc a nerovníc, Pytagorovu vetu, telesá ich povrch a objem, súmernosť v rovine, grafické znázornenie závislosti,…

Dodacia doba
nedostupné
4,25 €