Učebnice

Učebnice, pomôcky pre nás a naše deti. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-70%

Pracovný zošit nadväzuje na novú platnú učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Moderné i tradičné typy úloh v pracovnom zošite prehlbujú a rozširujú schopnosti žiakov pracovať s textom. Úlohy systematicky podporujú rozvoj čítania s porozumením so zameraním…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,95 €
0,90 €
Maďarčina pre samoukov (3.vydanie)
-11%
Ildikó Hizsnyai, Marianna Sitárová-Husáriková

Kniha je určená pre samoukov, môže však poslúžiť aj ako príručka pre jazykové kurzy. Autorky sprístupňujú maďarský jazyk netradične – kladú dôraz na pochopenie, ako maďarčina funguje, ako sa v nej rozmýšľa, do popredia sa dostávajú bežné životné situácie,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
17,00 €
15,13 €
Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť
-11%
Jozef Majoroš, Renáta Majorošová

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí).

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
23,70 €
21,10 €
Učebnica pre šoférov s novými otázkami
-9%
Ľubomír Tvorík, Dana Tvoríková

Komplexná, priebežne aktualizovaná učebnica pre prípravu žiakov autoškôl (ale aj skúsených vodičov) obsahuje vyčerpávajúci študijný materiál, príslušné predpisy a vyše 1400 nových testových otázok (so správnymi odpoveďami), z ktorých bude policajný počítač…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
18,90 €
17,20 €
Testové otázky pre vodičov a autoškoly
-9%
Ľubomír Tvorík

Publikácia „TESTOVÉ OTÁZKY PRE VODIČOV A AUTOŠKOLY“ je nepostrádateľnou učebnou pomôckou pre prípravu žiakov autoškôl na skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pre prípravu vodičov na preskúšanie odbornej spôsobilosti v zákonom ustanovených prípadoch.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,90 €
5,37 €
Chceš urobiť  “vodičák“? - Kniha je určená žiadateľom všetkých vodičských skupín!
-9%
kolektiv

Od 1 apríla 2023 sa teoretická skúška ako súčasť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vykonáva celkom novým spôsobom – elektronickým skúšobným testom. Otázky vyberá počítač v náhodnom poradí. Test pozostáva zo 40 otázok rozdelených…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
17,90 €
16,29 €
Hravé diktáty 2
-9%
kol.

Publikácia Hravé diktáty 2 je zameraná na precvičovanie správneho písania a upevňovanie vedomostí zo slovenskej gramatiky na prvom stupni základnej školy. V nácvičných a kontrolných diktátoch (aj s uvedením počtu slov) sú obsiahnuté všetky gramatické…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,47 €
DIKTÁTY ZO SLOVENČINY 3. A 4. ROČNÍK
-9%

Publikácia je určená pre žiakov 3., 4. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,18 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI VO ŠTVRTOM ROČNÍKU ZŠ
-9%

Pohrajme sa s diktátikmi v štvrtom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,18 €
Súhrn matematiky - pre stredné školy
-9%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku SŠ

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,97 €
2,71 €
Matematika s mobilom a kalkulačkou - Úlohy pre 2. stupeň základných škôl a nižšie ročníky osemročných gymnázií
-6%
Lilla Koreňová

Matematika netradične a zábavne! Zbierka zahŕňa celý rozsah učiva matematiky základných škôl, aj niečo navyše, doplnený postupmi na použitie moderných digitálnych pomôcok. Učivo je rozdelené do 20 tém, ktoré sa priebežne preberajú na 2. stupni základných…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
17,90 €
16,83 €
Krížom krážom Cvičebnica A1+A2 - 3., upravené vydanie
-6%
Helena Ĺos Ivoríková a kolektív

- viac ako 450 praktických cvičení - precvičenie lexiky pomocou obrázkov i textov - dôkladné zopakovanie si základnej gramatiky - zdokonalenie používania frekventovaných slov, slovných spojení a fráz v bežných komunikačných situáciách - zaujímavé hlavolamy…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
14,40 €
13,54 €
Krížom krážom Slovenčina B2 - 2., upravené vydanie
-6%
Adela Ismail Gabríková a kol.

Krížom-krážom Slovenčina B2 nadväzuje na učebnice slovenčiny Krížom-krážom Slovenčina A1, A2 a B1.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
32,10 €
30,18 €
Slovenčina - Súhrn gramatiky
-6%
M. Julišová

Sumarizuje učebnú látku.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,60 €
3,39 €
Superjednoduchá chémia
-6%
Kolektív autorov

Superjednoduchá CHÉMIA ponúka ucelený prehľad všetkých dôležitých tém, ktoré sú zahrnuté v učebných osnovách chémie pre druhý stupeň základných škôl, pre stredné školy a gymnáziá, a pridáva k nim ďalšie súvislosti a širší pohľad. Táto podrobná, bohato…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
24,90 €
23,41 €
Maturita z matematiky
-6%
Mário Boroš

Nové, revidované vydanie publikácie Maturita z matematiky je určené študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku matematiky. Nájdu v ňom prehľadne spracované kompletné učivo strednej školy: definície a vysvetlenia…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,13 €
Úspešná maturita Občianska náuka
-6%
Kolektív autorov

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z občianskej náuky. Kvalitne spracovaná a súhrnná publikácia Úspešná maturita – Občianska náuka ponúka kompletne spracované materiály zamerané na prípravu…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
14,90 €
14,01 €
Strojníctvo pre 3. ročník SPŠ, technické a informatické služby
Katarína Michalíková

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci informácie o výrobe ozubených kolies, špeciálnych spôsoboch obrábania a obrábacích strojoch, výrobných postupoch, o prípravkoch,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
28,00 €
Hravá škôlka GRAFOMOTORIKA
-6%
Jana Čerešňová, Jana Pavlíková

Pracovný zošit GRAFOMOTORKA je prvým zo série Hravá škôlka, vytvorenej v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Skúsený autorský tím pripravil príťažlivý systém hravého učenia, zameraného na grafomotoriku, rozvoj jazykových…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,90 €
5,55 €
Informatika 2. časť /2019
-6%
Ján Skalka

Zatiaľ čo prvá časť sumarizuje obsah tém zameraných na reprezentáciu informácií a ich spracovanie v špecializovaných aplikáciách, hardvér, softvér, počítačové siete, internet, komunikáciu a spoluprácu v prostredí sietí, ako aj základné atribúty informačnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,90 €
9,31 €
Kostra človeka
-6%
Petr Kupka a kol.

Detailné anatomické nákresy kostrovej sústavy človeka. Pomôcka vhodná pre študentov základných a stredných škôl. základné členenie kostry človeka vhodný doplnok k prehľadu prírodopisu ilustrácie Tereza Budilová

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Kuliferdo - Jemná motorika a grafomotorika
-6%
Kolektív autorov

Až 96 úžasných aktivít, ktoré rozvíjajú grafomotorické zručnosti škôlkarov pred vstupom do základnej školy. Pre deti od 5 do 7 rokov. *Aktivity na nácvik písania a vnímania *Možnosť sledovania individuálneho napredovania detí *Dobrý štart do školy *Rozvíjajte…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,00 €
8,46 €
Malá a Veľká násobilka
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“. násobenie do 100 (predná strana) násobenie do 200 (zadná strana) ilustrácie

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre SŠ
-6%

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy sú praktickou pomôckou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny študent. Ottovo nakladateľstvo zvolilo nový prístup a prichádza s prvými farebnými tabuľkami. Výhodou použitia farieb je veľmi prehľadné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,99 €
5,64 €
Matematika - maturita
-6%
Ivan Teplička

Dostáva sa Vám do rúk kniha MATEMATIKA pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Kniha je vypracovaná v súlade s najnovšími Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky, ktoré sú platné od 1. 9. 2018. Komu…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,28 €
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry - príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
-6%
Karel Dvořák, Ivana Gregorová

Príručka je určená študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Nájdu v nej 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ako aj informácie o súčasnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,90 €
13,07 €
Obvody a obsahy, Povrchy a objemy
-6%
Petr Kupka a kol.

Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky. vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcov objemov a povrchov telies prevodná tabuľka jednotiek

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Osvetľovník matematiky 2 - Zlomky
-6%
Viera Kolbaská, Eva Struhárová, Ján Tarábek

Druhá časť matematiky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,95 €
6,54 €
Poď sa učiť slovenčinu
-6%
autor neuvedený

Kniha obsahuje 28 vzorových testov a kľúč na kontrolu správnosti riešenia. Východiskom testov je krátka ukážka z umeleckej literatúry, od ktorej sa potom odvíjajú jednotlivé úlohy...

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,28 €
4,03 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI V TREŤOM ROČNÍKU ZŠ
-6%

Pohrajme sa s diktátikmi v treťom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,29 €