Učebnice

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-11%

Pracovný zošit nadväzuje na novú platnú učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Moderné i tradičné typy úloh v pracovnom zošite prehlbujú a rozširujú schopnosti žiakov pracovať s textom. Úlohy systematicky podporujú rozvoj čítania s porozumením so zameraním…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,95 €
2,63 €
Zbrojný preukaz - Odborná spôsobilosť
-11%
Jozef Majoroš, Renáta Majorošová

Komplexná príručka pre prípravu žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pred skúšobnu komisiou policajného útvaru (vrátane skúšobných otázok a znenia príslušnych odpovedí).

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
23,70 €
21,10 €
Skúšobné testy - Osobné autá a motocykle
Ľubomír Tvorík

SKÚŠOBNÉ TESTY – OSOBNÉ AUTÁ A MOTOCYKLE sú vynikajúcou pomôckou na záverečné preskúšanie žiakov autoškôl. Ak publikáciu rozoberiete, každý dvojlist predstavuje samostatný test zložený z rovnakých otázok a v rovnakej štruktúre ako oficiálne testy používané…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,90 €
Matematika - Násobilka
-9%
autor neuvedený

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,00 €
0,91 €
Moje prvé čiary
Zuzana Virgovičová, Lýdia Virgovičová

Dielo je určené na prípravné obdobie a obsahuje sériu didakticky overených a schválených cvičení a cvikov, ktoré pomáhajú rozcvičiť jemnú motoriku dieťaťa a pripraviť ho tak na písacie úkony. Zošit obsahuje aj nápovedné obrázky, ktoré z neho robia príťažlivú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,36 €
Súhrn matematiky - pre stredné školy
-9%

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku SŠ

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,97 €
2,71 €
Skúšobné testy - Nákladné autá a autobusy
Ľubomír Tvorík

SKÚŠOBNÉ TESTY – NÁKLADNÉ AUTÁ A AUTOBUSY sú vynikajúcou pomôckou na záverečné preskúšanie žiakov autoškôl. Ak publikáciu rozoberiete, každý dvojlist predstavuje samostatný test zložený z rovnakých otázok a v rovnakej štruktúre ako oficiálne testy používané…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
Slovenčina - Súhrn gramatiky
-6%
M. Julišová

Sumarizuje učebnú látku.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,60 €
3,39 €
Gramatika pre cudzincov - Mgr. Jana Rohová
-6%
Jana Rohová

Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v triede žiaka…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,00 €
11,28 €
Maturita z matematiky
-6%
Mário Boroš

Nové, revidované vydanie publikácie Maturita z matematiky je určené študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku matematiky. Nájdu v ňom prehľadne spracované kompletné učivo strednej školy: definície a vysvetlenia…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,13 €
Strojníctvo pre 3. ročník SPŠ, technické a informatické služby
Katarína Michalíková

Učebnica obsahovo nadväzuje na predchádzajúce učebnice strojníctva. V tematickom celku Strojárska technológia nájdu žiaci informácie o výrobe ozubených kolies, špeciálnych spôsoboch obrábania a obrábacích strojoch, výrobných postupoch, o prípravkoch,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
28,00 €
ANGLICKÝ SLOVNÍK PRE MALÝCH ŠKOLÁKOV
-6%
neuvedený

Anglické slovíčka so zodpovedajúcimi slovenskými výrazmi a prepisom výslovnosti, príklady jednoduchých anglických viet z bežnej komunikácie so slovenským prekladom, slová podobného i opačného významu, prehľad najpoužívanejších gramatických časov a gramatické…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,99 €
3,76 €
Cudzinec v mojej triede
-6%
Jana Rohová

Príručka je určená najmä pre učiteľov, ktorí majú v triede žiaka cudzinca a chcú, aby si osvojil základy slovenského jazyka a úspešne sa začlenil do kolektívu triedy. Obsahuje 39 kapitol, pričom každá pozostáva z lekcie a pracovného listu – k obom je…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,00 €
11,28 €
Dejepis - Maturita
-6%
Jana Hečková a kolektív

Nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016) aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu SŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom spracované podľa maturitných okruhov vysvetlené pojmy, portréty osobností, zaujímavosti, tabuľkové…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,60 €
10,91 €
Informatika 2. časť /2019
-6%
Ján Skalka

Zatiaľ čo prvá časť sumarizuje obsah tém zameraných na reprezentáciu informácií a ich spracovanie v špecializovaných aplikáciách, hardvér, softvér, počítačové siete, internet, komunikáciu a spoluprácu v prostredí sietí, ako aj základné atribúty informačnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,50 €
8,93 €
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre SŠ
-6%

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy sú praktickou pomôckou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny študent. Ottovo nakladateľstvo zvolilo nový prístup a prichádza s prvými farebnými tabuľkami. Výhodou použitia farieb je veľmi prehľadné…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,99 €
5,64 €
Matematika - maturita
-6%
Ivan Teplička

Dostáva sa Vám do rúk kniha MATEMATIKA pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Kniha je vypracovaná v súlade s najnovšími Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky, ktoré sú platné od 1. 9. 2018. Komu…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,28 €
Osvetľovník matematiky 2 - Zlomky
-6%
Viera Kolbaská, Eva Struhárová, Ján Tarábek

Druhá časť matematiky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,95 €
6,54 €
Poradím si so slovenčinou 5.tr.(3.vyd.)
-6%
Nadežda Rusňáková a kolektív

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník základných škôl
-6%

poškodené Autor pri spracovaní pracovného zošita vychádzal z toho, že vedieť matematiku znamená riešiť úlohy. Pracovný zošit obsahuje 38 úloh a zadaní pre: prirodzené čísla, kladné desatinné čísla, obsah obdĺžnika a štvorca, uhol, kombinatoriku a úlohy…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,40 €
2,26 €
Pravopisné finty v praxi
-6%
Viera Spišáková

Publikácia nadväzuje na úspešné tituly Pravopisné finty a Slovenčinárske finty. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi praktický spôsob overenia, nakoľko je zorientovaný v zákonitostiach slovenského pravopisu. Systematickým precvičovaním pravopisných javov…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,13 €
Slovenčina do vrecka
-6%
Kolektív

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,80 €
Testami k maturite - Slovenský jazyk a literatúra
-6%
Renáta Lukačková

Druhé, doplnené vydanie zbierky 37 testov, ktorá pomôže študentom stredných škôl, najmä maturantom, dobre sa pripraviť na maturitnú skúšku z literatúry a slovenského jazyka. Vydanie je doplnené o otázky z gramatiky, slovenského jazyka a tvaroslovia.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,88 €
8,35 €
Testovanie 9 z matematiky Testy pre 9. ročník ZŠ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Testovanie 9 - príprava žiaka z matematiky pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovaní 9. Publikácia zohľadňuje všetky…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,00 €
10,34 €
Testovanie deviatakov MATEMATIKA
-6%
Monika Reiterová

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť žiakov s formátom testov, ktoré sa používajú na národnom Testovaní 9, či na prijímacích skúškach na stredné školy. Nájdete tu tri druhy testov – v závislosti od počtu úloh a času určeného na ich riešenie. Testy s…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €
Themen aktuell 2 Kursbuch
-6%
Kolektív

Učebnica nemčiny Kursbuch, Themen 2 aktuel, v edícii Deutsch als Fremdsprachce, Niveastufe A2, upravené a doplnené vydanie pre výučbu na slovenských školách.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
16,40 €
15,42 €
Učebnica pre šoférov
-6%
Ľubomír Tvorík, Dana Tvoríková

Úspešná učebnica pre vodičov (schválené ministerstvom dopravy ako učebné pomôcky) vydávame už viac ako 20 rokov. Obsahuje kompletný študijný materiál nielen na skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie, ale aj na preskúšanie šoférov z povolania. Jej súčasťou…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,70 €
12,88 €
Úspešná maturita Anglický jazyk - úroveň B2
-6%
Ingrid Kálaziová

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka pre úroveň B2. Podnetom na jej napísanie bola potreba poskytnúť študentom komplexne spracované materiály zamerané na prípravu na externú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,90 €
13,07 €
Vybrané slová
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5. súhrnný obrázok plný vybraných slov ilustrácie

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,15 €
1,09 €
Zakázané ovocie najviac chutí - Na výučbu etickej výchovy pre 2. stupeň ZŠ
-6%
Kveta Slyšková

Príbehy na vyučovanie etiky v 5. až 9. ročníku ZŠ/príme až kvarte 8-ročných gymnázií a na podporu výchovy vo vzdelávaní Kniha autentických príbehov najmä zo školského prostredia, ktoré podáva učiteľka s dlhoročnou praxou na základe vlastných skúseností,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,47 €
7,03 €