Učebnice

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-10%

Pracovný zošit nadväzuje na novú platnú učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Moderné i tradičné typy úloh v pracovnom zošite prehlbujú a rozširujú schopnosti žiakov pracovať s textom. Úlohy systematicky podporujú rozvoj čítania s porozumením so zameraním…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,95 €
2,66 €
Učebnica pre šoférov
-8%
Ľubomír Tvorík, Dana Tvoríková

Úspešná učebnica pre vodičov (schválené ministerstvom dopravy ako učebné pomôcky) vydávame už viac ako 20 rokov. Obsahuje kompletný študijný materiál nielen na skúšky žiadateľov o vodičské oprávnenie, ale aj na preskúšanie šoférov z povolania. Jej súčasťou…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
13,70 €
12,61 €
Periodická sústava prvkov
-8%
Petr Kupka a kol.

Vhodný doplnok k prehľadu chémie. Obsahuje tiež zjednodušenú tabuľku a prehľad vlastností významných prvkov. zvýraznenie najčastejších ox. čísel aktualizované dáta (IUPAC) vysvetlenie veličín a pojmov prehľad skupinových názvov prvkov

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,15 €
1,06 €
Pravopisné finty alebo Ako si poradiť s i/y
-8%
Viera Spišáková

Túto ojedinelú pomôcku ocení každý, kto bojuje so slovenským pravopisom. S jej pomocou zvládnete pravopis ľahko a bez drilovania nudných poučiek. 

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,90 €
7,27 €
Pravopisné finty v praxi
-8%
Viera Spišáková

Publikácia nadväzuje na úspešné tituly Pravopisné finty a Slovenčinárske finty. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi praktický spôsob overenia, nakoľko je zorientovaný v zákonitostiach slovenského pravopisu. Systematickým precvičovaním pravopisných javov…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
15,00 €
13,80 €
ANGLICKÝ SLOVNÍK PRE MALÝCH ŠKOLÁKOV
-5%
neuvedený

Anglické slovíčka so zodpovedajúcimi slovenskými výrazmi a prepisom výslovnosti, príklady jednoduchých anglických viet z bežnej komunikácie so slovenským prekladom, slová podobného i opačného významu, prehľad najpoužívanejších gramatických časov a gramatické…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,99 €
3,80 €
Dejepis - Maturita
-5%
Jana Hečková a kolektív

Nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016) aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu SŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom spracované podľa maturitných okruhov vysvetlené pojmy, portréty osobností, zaujímavosti, tabuľkové…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
11,60 €
11,02 €
Diktáty a doplňovačky pre 2. triedu
-5%
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení pre žiakov 2. triedy, ktoré precvičujú pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások, slabík a viet. Cvičebnica je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka. Dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
DIKTÁTY ZO SLOVENČINY PRE 7. A 8. ROČNÍK ZŠ
-5%

Publikácia je určená pre žiakov 7., 8. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,49 €
3,32 €
Domáce precvičovanie - Prírodoveda 1.trieda
-5%
Iva Nováková

Pracovné zošity sú určené pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky zo slovenského jazyka, matematiky a prírodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú predovšetkým…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Fyzika do vrecka
-5%
Eva Mgr. Trojčáková a kolektív

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,00 €
3,80 €
Geografia do vrecka
-5%
Alena Mgr. Naďová a kolektív

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,00 €
3,80 €
Hravé diktáty 6
-5%
Kolektív autorov

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 7. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,80 €
7,41 €
Informatika 2. časť /2019
-5%
Ján Skalka

Zatiaľ čo prvá časť sumarizuje obsah tém zameraných na reprezentáciu informácií a ich spracovanie v špecializovaných aplikáciách, hardvér, softvér, počítačové siete, internet, komunikáciu a spoluprácu v prostredí sietí, ako aj základné atribúty informačnej…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,50 €
9,03 €
Ki(s)számoló ​– feladatok 1. osztályosoknak
-5%

A Ki(s)számoló első osztályos tanulók számára készült. Célja, hogy a tananyag fontos részét képező számítási feladatok megoldását készségszintűvé tegye. A munkafüzet segítségével az első osztályosok elmélyíthetik tudásukat a 20-as számkörben, az összeadás…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,25 €
4,99 €
Malá a Veľká násobilka
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“. násobenie do 100 (predná strana) násobenie do 200 (zadná strana) ilustrácie

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,00 €
0,95 €
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre SŠ
-5%

Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy sú praktickou pomôckou, bez ktorej sa nezaobíde žiadny študent. Ottovo nakladateľstvo zvolilo nový prístup a prichádza s prvými farebnými tabuľkami. Výhodou použitia farieb je veľmi prehľadné…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,99 €
5,70 €
Matematika - maturita
-5%
Ivan Teplička

Dostáva sa Vám do rúk kniha MATEMATIKA pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Kniha je vypracovaná v súlade s najnovšími Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky, ktoré sú platné od 1. 9. 2018. Komu…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,80 €
8,36 €
Matematika - Násobilka
-5%
autor neuvedený

Prehľadné tabuľky sú vynikajúcimi pomôckami pre žiakov a študentov na rýchle zopakovanie učiva. Na malom priestore sú v nich zhrnuté a prehľadne usporiadané všetky najdôležitejšie údaje z daného odboru.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,00 €
0,95 €
OSVETĽOVNÍK MATEMATIKY 2 - ZLOMKY
-5%
Viera Kolbaská, Eva Struhárová, Ján Tarábek

Druhá časť matematky pre ZŠ nadväzuje na Osvetľovník matematiky 1. Podobne ako prvá časť osvetľovníka, aj druhá časť pomáha spriateliť sa s matematikou aj slabším žiakom, pretože veľmi zrozumiteľne vysvetľuje pojmy a operácie a učí žiaka prakticky ich…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,65 €
5,37 €
Poradím si s matematikou 2.tr.(3.vyd.)
-5%
Adriana Gočová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Pracovný zošit z matematiky pre 6. ročník základných škôl
-5%

poškodené Autor pri spracovaní pracovného zošita vychádzal z toho, že vedieť matematiku znamená riešiť úlohy. Pracovný zošit obsahuje 38 úloh a zadaní pre: prirodzené čísla, kladné desatinné čísla, obsah obdĺžnika a štvorca, uhol, kombinatoriku a úlohy…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,40 €
2,28 €
Skloňovanie v slovenčine
-5%
Petr Kupka a kol.

Tabuľky všetkých základných vzorov podstatných mien, prídavných mien a zámen skloňovanie čísloviek skloňovanie odlišné od vzorov

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
1,00 €
0,95 €
Slovenčina do vrecka
-5%
Kolektív

Praktická publikácia formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,00 €
3,80 €
Slovenčinárske finty
-5%
Viera Spišáková

Pri štúdiu slovenského jazyka je po pravopise druhým najväčším problémom zvládnutie syntaxe náuky o vete a vetnej skladbe. Príručka Slovenčinárske finty, ktorá voľne nadväzuje na Pravopisné finty, ponúka každému možnosť, aby si jednoducho, zrozumiteľne,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,90 €
7,51 €
Testovanie 9 z matematiky Testy pre 9. ročník ZŠ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Testovanie 9 - príprava žiaka z matematiky pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovaní 9. Publikácia zohľadňuje všetky…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,90 €
9,41 €
Testovanie deviatakov MATEMATIKA
-5%
Monika Reiterová

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť žiakov s formátom testov, ktoré sa používajú na národnom Testovaní 9, či na prijímacích skúškach na stredné školy. Nájdete tu tri druhy testov – v závislosti od počtu úloh a času určeného na ich riešenie. Testy s…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
5,50 €
5,23 €
Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
-5%
Jana Králiková

Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Pracovný zošit šetrí čas a energiu pri hľadaní vhodných učebných pomôcok,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,90 €
9,41 €
Themen aktuell 2 Kursbuch
-5%
Kolektív

Učebnica nemčiny Kursbuch, Themen 2 aktuel, v edícii Deutsch als Fremdsprachce, Niveastufe A2, upravené a doplnené vydanie pre výučbu na slovenských školách.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
16,40 €
15,58 €
Úspešná maturita Dejepis
-5%
Ľudmila Kurcinová,Ľubomír Sobek

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu. Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú požiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
15,00 €
14,25 €