Právo

V kategórii Spoločenské vedy nájdete knihy zaoberajúce sa filozofiou, psychológiou, právom , politikou, ekonómiou.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Ústava SR od 1. 1. 2023
-11%
kol.

Ústava SR je určená žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl a všetkým, ktorí na území Slovenska žijú a majú práva chránené Ústavou SR. Okrem základných ľudských práv, ktoré štát SR garantuje a povinností, s ktorými sa život v našej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,08 €
Zákony 2023 II/A - Obchodné a občianske právo, Živnostenské podnikanie
-8%
kol.

Publikácia obsahujú úplné znenia zákonov po novelách pre rok 2023[/B]: Obchodný zákonník, Obchodný vestník, Občiansky zákonník, Ústava SR, Obchodný register, E-government, Autorský zákon, Zákon o sudcoch, Antidiskriminačný zákon, Zákon o reklame, slobodnom…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,38 €
Poradca č. 3-4 / 2024 - Obchodný zákonník s komentárom
-7%
Ing. Tibor Trizuliak

Obchodný zákonník je najvyšším prameňom obchodného práva na Slovensku. Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodno-záväzkové vzťahy a iné vzťahy s podnikaním súvisiace. Ostatná novela zákona zavádza novú terminológiu týkajúcu sa premeny a…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
18,00 €
16,74 €
Novelizovaný Zákoník Práce 14/2023
-6%
kol.

Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 311/2001 Z. Z. ZÁKONNÍK PRÁCE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 165/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 408/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 210/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 461/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 5/2004…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,80 €
7,26 €
Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 01. sept. 2023
-6%
kol.

Posledná novela Zákonníka práce, bola vykonaná zákonom NR SR č. 309/2023 Z. z. Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa vám dostane do rúk kniha, ktorá…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,90 €
18,51 €
Poradca č. 1-2 / 2024 - Zákon o sociálnom poistení s komentárom
-7%
Ing. Lukáš Fudák

Príležitostný systém oddlženia, tzv. generálny pardon, priniesla jedna z noviel zákona o sociálnom poistení v roku 2023. Ide o mimoriadne legislatívne riešenie odpustenia povinnosti zaplatiť penále, čo znamená, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
18,00 €
16,74 €
Novelizovaný Trestný poriadok
-6%
kol.

Novelizovaný Trestný poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 301/2005 Z. Z. TRESTNÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 342/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 643/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 61/2008…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,19 €
Novelizovaný Trestný zákon 7/2023
-6%
kol.

Novelizovaný Trestný zákon s aktualizovanými dôvodovými správami ZÁKON Č. 300/2005 Z. Z. TRESTNÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 650/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 692/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 497/2008 Z. Z., ZÁKONA Č.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,30 €
6,79 €
Poradca č. 13 - Zákon o službách zamestnanosti s komentárom
-6%
kol.

Za kľúčový cieľ novely zákona o službách zamestnanosti sa považuje rozpracovanie úloh pre oblasť zamestnanosti a tvorby pracovných miest. Budú sa presadzovať opatrenia na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových pracovných miest, v rámci AOTP sa zabezpečí…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,91 €
Zákony 2023 III/ B - Sociálne poistenie, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie
-6%
kol.

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodine, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom a o doplnkovom sporení, Zákon o 13.dôchodku,... v úplnom znení. Novelizované právne predpisy s prehľadne vyznačenými zmenami v texte týkajúce sa sociálneho…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
9,20 €
8,56 €
Poradca č. 6-7/ 2023
-6%
kol.

Zákonník práce po novele 2022 obsahuje úplné znenia zákona po novele, ktorej cieľom je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre pracovníkov (zamestnancov). V tomto kontexte zákonník práce zavádza tieto zmeny: -doplnenie vybraných…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
15,50 €
14,42 €
Poradca 5/2023 – Nelegálne zamestnávanie, Inšpekcia práce, BOZP
-6%
kol.

Nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie fyzickej osoby u zamestnávateľa, pričom medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer podľa zákona o štátnej službe, tiež zamestnávanie…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,91 €
Územné plánovanie a výstavba
-7%
Ing. Štefan Strašnický

Nový zákon o územnom plánovaní si stanovuje za cieľ významne posilniť výskum v oblasti územného plánovania a prenášanie výsledkov výskumu do zásad územného plánovania, ktoré budú vydané ako všeobecne záväzné pri obstarávaní a spracovávaní územnoplánovacej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,00 €
17,67 €
Nové stavebné zákony a súvisiace predpisy s komentárom platné od 01.04.2024
-6%
Ing. O. Lúčanský, JUDr. Š. Korec

Kniha obsahuje zákon NR SR č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a zákon NR SR č. 201/2022 o výstavbe. Pretože sa bude ešte dlhšie obdobie pracovať i so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb., ktorý nahradili spomínané zákony, rozhodli sme sa v knihe ponechať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
34,90 €
32,46 €
Školský zákon s komentárom
-7%
kol.

Viac o knihe V praxi boli identifikované viaceré problémy súvisiace s tým, že deťom a žiakom nemal kto v škole a školskom zariadení poskytovať potrebnú pomoc spojenú s ich zdravotným stavom. Z toho dôvodu sa ostatnou novelou zákona ustanovila možnosť…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
17,00 €
15,81 €
Poradca č. 1 / 2023 - Zákon o hroziacom úpadku podnikateľa
-6%
kol.

iešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa v súlade s novým zákonom umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou, a z preventívnej reštrukturalizácie sú vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,50 €
7,91 €
1000 riešení č. 10-12 / 2023
-6%
kol.

Titul obsahuje riešenia prípadov z praxe k týmto témam: Aktuálna téma Nehnuteľnosti – predaj a prenájom Daňová evidencia v roku 2023 Dane v praxi Zákon o dani z príjmov (ZDP) Daň z pridanej hodnoty (DPH) Automobil Účtovníctvo Podvojné účtovníctvo (PÚ)…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,19 €
Novelizovaný Civilný sporový poriadok 12/2023
-6%
kol.

Novelizovaný Civilný sporový poriadok s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 160/2015 Z. Z. CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 87/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 350/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 423/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 211/2021 Z. Z.,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,20 €
5,77 €
Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácií
-6%
kol.

Novelizovaný zákon o konkurze a reštrukturalizácii s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON Č. 7/2005 Z. Z. O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 353/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 520/2005 Z. Z., ZÁKONA Č.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,30 €
6,79 €
Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev 15/2023
-6%
kol.

ZÁKON Č. 309/2023 Z. Z. Z 28. JÚNA 2023 O PREMENÁCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ A DRUŽSTIEV.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,80 €
7,26 €
Zákon o rodine (3. aktualizované vydanie) - Veľký komentár
-7%
Róbert Bános, Martina Košútová

Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad Zákona o rodine z autorského pera skúsených advokátov Róberta Bánosa a Martiny Košútovej. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnych podaní. Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
65,00 €
60,45 €
Aktualizácia 2023 III/4 : Opatrenie MPSVaR o úprave súm životného minima
-6%
kol.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,19 €
Aktualizácia 2023 II/4 : Zákon o obchodnom registri
-6%
kol.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,63 €
Aktualizácia 2023 I/3 : Zákon o dani z príjmov
-6%
kol.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,80 €
4,47 €
Aktualizácia 2023  III/3
-6%
kol.

Novelou zákona o sociálnom poistení sa upravujú podmienky nároku na materské. Podmienkou na to, aby sa poistenkyni zarátavalo štúdium na strednej alebo vysokej škole do 270 dní nemocenského poistenie v dobe dvoch rokov, je nevyhnutné, aby toto štúdium…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,70 €
5,31 €
Aktualizácia 2023 I/2
-6%
kol.

Cieľom návrhu zákona je znížiť správny poplatok pri zápise nového držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1 v prípade, ak sa nemení evidenčné číslo vozidla, a to o 70 %, najviac však na 33 eur. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,63 €
1000 riešení č. 7-9 / 2023
-6%
kol.

Akým spôsobom vyplní zamestnávateľ evidenčný list dôchodkového poistenia? Aké pravidlá musia byť splnené pri generálnom pardone v sociálnom poistení? Aké oznamovacie povinnosti má zamestnávateľ voči Sociálnej poisťovni? K akým zmenám dochádza v zákone…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,80 €
8,19 €
Novelizovaný Civilný mimosporový poriadok
-6%
kol.

ZÁKON Č. 161/2015 Z. Z. CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 137/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 68/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 108/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 150/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 338/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 398/2022 Z. Z., ZÁKONA Č.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,40 €
Novelizovaný Exekučný poriadok
-6%
kol.

Novelizovaný EXEKUČNÝ PORIADOK s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 233/1995 Z. Z. O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH A EXEKUČNEJ ČINNOSTI (EXEKUČNÝ PORIADOK) A O ZMENE A DOPLNENÍ ĎALŠÍCH ZÁKONOV V ZNENÍ…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,20 €
6,70 €
Novelizovaný zákon o účtovníctve 2023
-6%
kol.

Novelizovaný zákon o účtovníctve s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 431/2002 Z. Z. O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 562/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 561/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 518/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 688/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,10 €
5,68 €