kol.

Novelizovaný Živnostenský zákon

Novelizovaný ŽIVNOSTENSKÝ zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Novelizácia živnostenského zákona vykonaná v článku V zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá komplexne upravila problematiku pokračovania živnosti pri premene, resp. zmene právnej formy obchodných spoločností a družstiev, nadobudla účinnosť 1. marca 2024. O mesiac neskôr (1.4.2024) mala nadobudnúť účinnosť novelizácia živnostenského zákona vykonaná v článku IX zákona č. 205/2023 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, poslanci však posunuli účinnosť tejto novely (v čl. IX bodoch 6 a 45 zákona č. 46/2024 Z.z.) o rok (1.4.2025). Vzhľadom na závažnosť zmien a následnú neprehľadnosť právnej úpravy sme spracovali úplné znenie živnostenského zákona č. 455/1992 Z.b. (za každým novelizovaným ustanovením je v rámiku uvedené pôvodné znenie, resp. nové znenie, ktoré nadobudne účinnosť až 1.4.2025). Dôvodové správy k obom novelám (aktualizované na základe prijatých pozmeňujúcich návrhov poslancov, resp. výborov NRSR) by mali zainteresovaným právnickým i fyzickým osobám objasniť zámery ich predkladateľov – v podstate ide o jediný výklad znenia novelizovaných ustanovení, na ktorý prihliadajú súdy. ZÁKON Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NR SR Č. 132/1994 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 200/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 216/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 233/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 123/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 164/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 222/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 289/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 290/1996 Z. Z., ZÁKONA Č. 288/1997 Z. Z., ZÁKONA Č. 379/1997 Z. Z., ZÁKONA Č. 70/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 76/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 126/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 129/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 140/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 143/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 144/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 161/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 178/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 179/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 194/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 263/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 264/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 119/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 142/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 236/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 238/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 268/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 338/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 223/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 279/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 488/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 554/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 261/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 284/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 506/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 190/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 219/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 245/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 423/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 515/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 586/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 602/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 347/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 350/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 365/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 420/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 533/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 544/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 578/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 624/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 650/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 656/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 8/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 93/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 331/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 340/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 351/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 470/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 473/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 491/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 555/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 567/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 124/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 126/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 17/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 99/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 193/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 358/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 577/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 112/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 445/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 448/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 186/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 492/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 568/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 129/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 136/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 556/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 249/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 324/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 362/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 392/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 395/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 251/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 314/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 321/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 351/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 447/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 39/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 94/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 95/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 180/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 218/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 1/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 35/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 58/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 182/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 204/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 219/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 321/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 333/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 399/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 77/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 79/2015 Z. Z., ZÁKONA Č.128/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 266/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 272/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 274/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 278/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 331/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 387/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 412/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 89/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 91/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA 276/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 289/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 292/2017 Z. Z., ZÁKONA 56/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 87/2018 Z. Z., ZÁKONA 106/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 112/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 157/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 170/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 216/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 9/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 30/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 139/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 221/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 356/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 371/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 476/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 6/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 73/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 279/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 75/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 261/2021 Z. Z. A ZÁKONA Č. 500/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 114/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 249/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 256/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 8/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 146/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 205/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 309/2023 Z. Z.

Novelizovaný ŽIVNOSTENSKÝ zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení Novelizácia živnostenského zákona vykonaná v článku V zákona č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá komplexne upravila problematiku pokračovania živnosti pri premene, resp. zmene právnej formy obchodných spoločností a družstiev, nadobudla účinnosť 1. marca 2024. O mesiac neskôr (1.4.2024) mala nadobudnúť účinnosť novelizácia živnostenského zákona vykonaná v článku IX zákona č. 205/2023 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, poslanci však posunuli účinnosť tejto novely (v čl. IX bodoch 6 a 45 zákona č. 46/2024 Z.z.) o rok (1.4.2025). Vzhľadom na závažnosť zmien a následnú neprehľadnosť právnej úpravy sme spracovali úplné znenie živnostenského zákona č. 455/1992 Z.b. (za každým novelizovaným ustanovením je v rámiku uvedené pôvodné znenie, resp. nové znenie, ktoré nadobudne účinnosť až 1.4.2025). Dôvodové správy k obom novelám (aktualizované na základe prijatých pozmeňujúcich návrhov poslancov, resp. výborov NRSR) by mali zainteresovaným právnickým i fyzickým osobám objasniť zámery ich predkladateľov – v podstate ide o jediný výklad znenia novelizovaných ustanovení, na ktorý prihliadajú súdy. ZÁKON Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NR SR Č. 132/1994 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 200/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 216/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 233/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 123/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 164/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 222/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 289/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 290/1996 Z. Z., ZÁKONA Č. 288/1997 Z. Z., ZÁKONA Č. 379/1997 Z. Z., ZÁKONA Č. 70/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 76/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 126/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 129/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 140/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 143/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 144/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 161/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 178/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 179/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 194/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 263/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 264/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 119/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 142/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 236/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 238/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 268/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 338/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 223/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 279/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 488/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 554/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 261/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 284/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 506/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 190/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 219/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 245/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 423/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 515/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 586/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 602/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 347/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 350/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 365/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 420/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 533/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 544/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 578/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 624/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 650/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 656/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 8/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 93/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 331/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 340/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 351/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 470/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 473/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 491/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 555/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 567/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 124/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 126/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 17/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 99/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 193/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 358/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 577/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 112/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 445/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 448/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 186/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 492/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 568/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 129/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 136/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 556/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 249/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 324/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 362/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 392/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 395/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 251/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 314/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 321/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 351/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 447/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 39/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 94/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 95/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 180/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 218/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 1/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 35/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 58/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 182/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 204/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 219/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 321/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 333/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 399/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 77/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 79/2015 Z. Z., ZÁKONA Č.128/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 266/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 272/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 274/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 278/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 331/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 387/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 412/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 89/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 91/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA 276/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 289/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 292/2017 Z. Z., ZÁKONA 56/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 87/2018 Z. Z., ZÁKONA 106/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 112/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 157/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 170/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 216/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 9/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 30/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 139/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 221/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 356/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 371/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 476/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 6/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 73/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 279/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 75/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 261/2021 Z. Z. A ZÁKONA Č. 500/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 114/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 249/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 256/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 8/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 146/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 205/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 309/2023 Z. Z.

Jazyk slovenský
Vydavateľ EPOS
Rok vydania 2024
Počet strán 78
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 77 g
Rozmery (š-v-h) 145-205
EAN 9788056203965
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Ja a My - Príde sociológ k psychiatrovi a hovorí…
-9%
Peter Pöthe, Fedor Gál
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
12,90 €
11,74 €
Etymológia záhadná aj zábavná - Pôvod slov od algoritmu po zavináč
-9%
Ivana Krekáňová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,99 €
18,20 €
Politická sociologie
-9%
Karel B. Müller
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,69 €
13,37 €
Tajomstvo islandských žien
-9%
Reid Eliza
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,99 €
18,20 €
Sociológia
-9%
Kolektiv
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
32,90 €
29,94 €
Supervízia pre výcvik a prax
-9%
Milada Ragasová, Zlatica Mokráňová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
15,40 €
14,02 €
Epocha objavov
-9%
Ian Goldin
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
15,95 €
14,52 €
Ľudstvo, vojny, pandémie
-9%
Leonid Ivašov
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
23,60 €
21,48 €