Všeobecná

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Maťkove zvedavé tykadlá 1. Prírodoveda
-9%
Mgr. Ľuba Nguyenová Anhová

Pracovný zošit k učebnici prírodovedy pre 3. ročník - I. časť. Je určený pedagógom, rodičom, starým rodičom a žiakom...

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,92 €
9,03 €
Liečebná výživa - pre nutričných terapeutov a sestry
Mária Manková, Iveta Vozárová

Po roku 1952 sa v Československu vypracoval a zaviedol do praxe Jednotný diétny systém pre nemocnice, ktorý sa postupne upravoval podľa aktuálnych poznatkov vedy vo výžive v rokoch 1992. Tento diétny systém pre nemocnice sa používa s úpravami doteraz.…

Dodacia doba
nedostupné
32,00 €
Biológia do vrecka
Danica Božová

Praktická publikácia zhrňujúca poznatky z oblasti živej prírody je výborným pomocníkom nielen pre žiakov základnej školy. Na 96 stranách ponúka množstvo informácií a fotografií, ktoré prehľadne sumarizujú vedomosti o živých organizmoch, ich stavbe a…

Dodacia doba
nedostupné
5,60 €
Biológia pre 5. ročník základnej školy/2. polrok
Jana Višnovská, Monika Ružeková

Pracovný zošit Biológia pre 5. ročník základnej školy/2. polrok približuje problematiku učiva z hodín biológie názorne, prostredníctvom zaujímavých úloh, cvičení a aktivít ku každému preberanému učivu. Pracovný zošit je súčasťou edície Interaktívna kniha,…

Dodacia doba
nedostupné
3,80 €
Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok
Jana Višnovská, Monika Ružeková

Pracovný zošit Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok z edície Interaktívna kniha je vypracovaný v súlade s ISCED 2 a je priamo prepojený s metodickými materiálmi pre učiteľa. Pracovný zošit základných…

Dodacia doba
nedostupné
3,80 €
Biológia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Kolektív autorov

Nové a prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

Dodacia doba
nedostupné
9,00 €
Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Kolektív autorov

Nové prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

Dodacia doba
nedostupné
9,00 €
Biológia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom - pracovný zošit
Eva Ihringová, Jana Višňovská

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy – ISCED 2, sa učiteľom aj žiakov dostáva v podobe jedného pracovného zošita…

Dodacia doba
nedostupné
7,60 €
Biológia pre 9.ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Kolektív autorov

Nové prepracované vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy – ISCED 2.

Dodacia doba
nedostupné
9,00 €
Hravá biológia 6 ( nov.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá biológia 6 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Pútavé a  atraktívne spracované úlohy podporujú kreativitu žiaka a motivujú ho k práci. Úlohy vychádzajú z obsahových požiadaviek inovovaného ŠVP.…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Hravá biológia 8 PZ ( 2.vyd.)
RNDr. Danica Božová, Mgr. Vladimíra Hakalová , Mgr. Matúš Magera, Mgr. Anna Melišíková

V rámci prvej kapitoly Hravej biológie 8 budú žiaci skúmať životné procesy organizmov - výživu, dýchanie, rozmnožovanie, rast, pohyb a dráždivosť. Spoznajú základné rozdiely medzi fotosyntézou a dýchaním, pomenujú časti rozmnožovacích orgánov rastliny…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
INTERAKCIE LIECIV V KLINICKEJ PRAXI
Lívia Magulová

Monografia je prvým komplexným monotematickým dielom tohto typu na Slovensku. Je určená predovšetkým lekárom, farmaceutom, poslucháčom lekárskych a farmaceutických fakúlt, ale aj iným zdravotníckym pracovníkom zúčastňujúcim sa v procese farmakoterapie.…

Dodacia doba
nedostupné
9,65 €
Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ
Mária Uhereková, Iveta Trévaiová, Angelika Matľáková

Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy je praktický 264 stranový pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín biológie s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania tohto predmetu a zreteľom na súčasné didaktické trendy.…

Dodacia doba
nedostupné
23,00 €
Poradím si s prírodovedou v 1.triede
Iva Nováková

Tento pracovný zošit je určený pre všetkých šikovných prváčikov na precvičovanie preberanej látky z prirodovedy. Úlohy zoradené podľa obťažnosti hravou formou pomocou krížoviek, spájačiek a veselých obrázkov precvičujú predovšetkým schopnosť detí sústrediť…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Prírodopis pre 7. ročník základných škôl - Pracovný zošit
Soňa Nagyová

Upevnenie a precvičenie poznatkov z biológie človeka, poskytuje doplňujúce informácie o fungovaní ľudského organizmu. Rôzne typy úloh - na zapamätanie, úvahovo-aplikačné, problémové, praktické sú formulované tak, aby okrem poučenia priniesli aj zábavu.

Dodacia doba
nedostupné
3,95 €
Prírodoveda 3
Kolektív autorov

Pracovná učebnica ponúka žiakom poznatky opierajúce sa o ich doterajšie životné skúsenosti, ktoré využíva ako základňu pre pochopenie preberaného učiva. Zároveň im dáva možnosť obohatenia si doterajších poznatkov a postojov o nové skutočnosti. V závere…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Prírodoveda pre 1. ročník základnej školy/1. polrok - Pracovný zošit
Kolektív

Pracovný zošit Prírodoveda pre 1. ročník základnej školy/1. polrok otvára žiakom dvere do sveta prírodovedy zaujímavou a pestrou formou. Pracovný zošit je vypracovaný v súlade s ISCED 1 a s ohľadom na vekové dispozície žiakov. Zaujímavé úlohy a cvičenia…

Dodacia doba
nedostupné
3,80 €