ZŠ - druhý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Diktáty a doplňovačky pre 5. triedu
-5%
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení a nácvičných diktátov pre žiaka 5. triedy ZŠ, ktoré precvičujú pravopis vzorov podstatných a prídavných mien a nútia dieťa premýšľať, ktoré i, í/y, ý alebo ktorú pádovú príponu by malo používať v danom slove.…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,50 €
3,33 €
Hravé diktáty 9 PZ
-5%
Kolektív autorov

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 9. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,80 €
7,41 €
Literatúra 7 PZ
-5%
Renáta Sviteková

Pracovný zošit vhodne dopĺňa učebnicu literatúry. Pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a ďalej rozvíja tému poézie či prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Náročnosť úloh…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,20 €
6,84 €
Literatúra 8 učebnica
-5%
Renáta Sviteková

"Učebnica Literatúra v pohode 8 ponúka žiakom atraktívny prehľad literárnych útvarov umeleckej poézie a prózy, ako aj predstavenie literatúry faktu či populárno-vedeckej literatúry. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
8,80 €
8,36 €
Literatúra 8 v pohode PZ
-5%
Renáta Sviteková

Pracovný zošit tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici Literatúra v pohode 8. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
7,20 €
6,84 €
Nácvičné diktáty zo SJ pre 7. ročník ZŠ - 2.vyd.
-5%
Klára Meňhart Klausitz

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho pôvodu. Nácvičné diktáty pomáhajú rozvíjať a upevňovať nadobudnuté…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
2,30 €
2,19 €
Precvičovanie pravopisu 5 PZ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 5. ročníku - precvičovanie pravopisu vlastných podstatných mien, určovanie podstatných a prídavných mien, ich gramatických kategórií a vzorov, stupňovanie prídavných mien,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
4,60 €
4,37 €
Precvičovanie – Slovné úlohy pre 5.ročník
-5%
Kolektív autorov

Naša nová edícia Precvičovanie – Slovné úlohy predstavuje ďalší rad cvičebníc, ktorých cieľom je pomôcť žiakom prvého stupňa ZŠ precvičiť a upevniť si znalosti nadobudnuté v škole. Je určená pre žiakov 2. – 5. triedy, ktorí si potrebujú zopakovať látku…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
3,10 €
2,95 €
Slovenský jazyk a literatúra  - zbierka testov 2015
-5%
Mgr. Ľubica Hybenová, Jana Machynová

Nová generácia zbierky testov testov s aktuálnym prehľadom gramatiky a literatúry.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,90 €
9,41 €
Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá
-5%
Jana Králiková

Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Pracovný zošit šetrí čas a energiu pri hľadaní vhodných…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,90 €
9,41 €
Zopakuj si slovenčinu –7.ročník
-5%
Kolektív autorov

Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník základnej školy na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,90 €
9,41 €
Chystáme sa na strednú školu – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Chystáme sa na strednú – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov deviateho ročníka, ktorí…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Diktáty do vrecka
Kolektív autorov

Aby nás slovenčina nebolela, musíme ju často precvičovať! S našimi Diktátmi do vrecka pre 2. stupeň ZŠ si s pravopisom hravo poradí skutočne každý. Praktické Diktáty do vrecka vo formáte A5 sú skvelou, univerzálnou príručkou na precvičenie slovenčiny…

Dodacia doba
nedostupné
4,80 €
Literatúra 7 - učebnica
Renáta Sviteková

Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov a príbehy, ktoré majú etický i vzdelávací charakter. Učebnica ponúka atraktívny výber spisovateľov, pestrú ponuku literárnych diel a zaujímavé úlohy v pútavom grafickom spracovaní.…

Dodacia doba
nedostupné
8,80 €
Precvičovanie pravopisu 8 PZ
Kolektív autorov

Edícia precvičovacích pracovných zošitov je určená všetkým žiakom jednotlivých ročníkov na 2. stupni ZŠ, ktorí majú záujem o dôkladnejšie precvičovanie vybraných pravopisných úloh zo slovenského jazyka. Celá edícia pre 2. stupeň svojím spracovaním nadväzuje…

Dodacia doba
nedostupné
4,60 €
Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry- testy pre 9 ročník ZŠ
Kolektív autorov

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje typ a charakter úloh, ktoré zohľadňujú požadovanú úroveň získaných teoretických vedomostí a zručností v práci s textom a informáciami, ktoré si má osvojiť žiak 9. ročníka na hodinách…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Budem vedieť slovenčinu - 6.roč. ZŠ - zošit pre žiaka
Kelemenová Tatiana Mgr.

Zošit má formu pracovného zošita. Obsahuje rôzne cvičenia, doplňovačky, nácvičné a kontrolné diktáty i záverečné testy. Rozdelený je na 13 tematických celkov, ktorých cvičenia zodpovedajú rozsahu a náročnosti preberaných gramatických javov v učebnici.

Dodacia doba
nedostupné
1,66 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre žiakov 2.stupeňa ZŠ - 4. vydanie
Terézia Lampartová

Dodacia doba
nedostupné
3,62 €
DIKTÁTY ZO SLOVENČINY PRE 5. A 6. ROČNÍK ZŠ

Publikácia je určená pre žiakov 5. a 6. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

Dodacia doba
nedostupné
3,49 €
Dokážeš to! - Slovenský jazyk 9

Dodacia doba
nedostupné
5,99 €
Hravá slovenčina 5
Kolektív

Pracovný zošit Hravá slovenčina 5 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy venované slohovému výcviku, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích…

Dodacia doba
nedostupné
3,25 €
Hravá slovenčina 5 PZ ( 2.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje…

Dodacia doba
nedostupné
6,50 €
Hravá slovenčina 6
Kolektív

Pracovný zošit Hravá slovenčina 6 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy venované slohovému výcviku, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích…

Dodacia doba
nedostupné
3,25 €
Hravá slovenčina 6 PZ ( 2.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje…

Dodacia doba
nedostupné
6,50 €
Hravá slovenčina 7
Kolektív

Pracovný zošit Hravá slovenčina 7 sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Táto publikácia obsahuje úlohy precvičujúce vedomosti a zručnosti zo 6. ročníka,…

Dodacia doba
nedostupné
3,25 €
Hravá slovenčina 7 PZ ( 2.vyd.)
autor neuvedený

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje…

Dodacia doba
nedostupné
6,50 €
Hravá slovenčina 8
Kolektív

Pracovný zošit Hravá slovenčina 8 sa zameriava na budovanie tvorivosti, zvládnutie základných komunikačných situácií, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Táto publikácia obsahuje úlohy precvičujúce…

Dodacia doba
nedostupné
3,25 €
Hravá slovenčina 9
Kolektív

Pracovný zošit Hravá slovenčina 9 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy venované slohovému výcviku, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích…

Dodacia doba
nedostupné
3,25 €
Nácvičné diktáty zo SJ pre 4. ročník ZŠ
Eva Dienerová

Diktáty sú v úvode zamerané na veľké opakovanie vybraných slov z 3. ročníka. Obsahujú aj kapitoly o predponách, spodobovaní, priamej reči a všetkých slovných druhoch spolu s ich gramatickými kategóriami. Nácvičné diktáty rozvíjajú a upevňujú nadobudnuté…

Dodacia doba
nedostupné
2,30 €
Nové testy zo slovenského jazyka a literatúry 9.ročník ZŠ
Renáta Somorová

Publikácia pre žiakov 9. ročníka základných škôl a gymnázií s 8-ročným štúdiom obsahuje 20 testovacích blokov zostavených z textov a úloh s otvorenými i uzatvorenými odpoveďami, ktoré umožňujú rozvíjať čitateľskú gramotnosť a základné poznatky z gramatiky,…

Dodacia doba
nedostupné
5,50 €