ZŠ - druhý stupeň

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Poradím si  so slovenčinou 5.- 9. ročníka
-9%
Slavomíra Vassová

Titul Poradím si so slovenčinou 5. - 9. ročníka je určená pre všetkých žiakov, ktorí si potrebujú zopakovať látku 5. až 9. ročníka základnej školy. Jednotlivé cvičenia sú prehľadne označené tak, aby bolo jasné, na ktorý ročník sa učivo vzťahuje. Knihu…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,69 €
8,82 €
Hravé diktáty 9 PZ
-9%
Kolektív autorov

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 9. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
7,10 €
6,47 €
Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry- testy pre 9 ročník ZŠ
-9%
Kolektív autorov

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje typ a charakter úloh, ktoré zohľadňujú požadovanú úroveň získaných teoretických vedomostí a zručností v práci s textom a informáciami, ktoré si má osvojiť žiak 9. ročníka na hodinách…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,00 €
10,01 €
Testy 9 zo slovenského jazyka a literatúry
-9%
Lucie Hončová, Zdenka Franková

Nová, pôvodná publikácia Testy 9 zo slovenského jazyka a literatúry, zostavená skúsenými učiteľkami, je určená žiakom 9. ročníka základných škôl, ktorým má slúžiť ako príprava na celoštátne testovanie i na prijímacie skúšky na stredné školy. V úvodnej…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,10 €
Chystáme sa na strednú školu – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá
-9%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Chystáme sa na strednú – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov deviateho ročníka, ktorí…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,90 €
6,28 €
Diktáty do vrecka
-9%
Mgr. Martina Labdíková,Sara Labdiková,, PaedDr. Karol Lukáč

Aby nás slovenčina nebolela, musíme ju často precvičovať! S našimi Diktátmi do vrecka pre 2. stupeň ZŠ si s pravopisom hravo poradí skutočne každý. Praktické Diktáty do vrecka vo formáte A6 sú skvelou, univerzálnou príručkou na precvičenie slovenčiny…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,65 €
Literatúra 7 PZ
-9%
Renáta Sviteková

Pracovný zošit vhodne dopĺňa učebnicu literatúry. Pracuje s hlavnou myšlienkou literárneho diela a ďalej rozvíja tému poézie či prózy. Zatvorené, otvorené i tvorivé typy úloh kladú dôraz na porozumenie prečítaného textu a prácu s ním. Náročnosť úloh…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,40 €
9,47 €
Nácvičné diktáty zo SJ pre 7. ročník ZŠ - 2.vyd.
-9%
Klára Meňhart Klausitz

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho pôvodu. Nácvičné diktáty pomáhajú rozvíjať a upevňovať nadobudnuté…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,30 €
2,10 €
Precvičovanie pravopisu 8 PZ
-9%
Kolektív autorov

Edícia precvičovacích pracovných zošitov je určená všetkým žiakom jednotlivých ročníkov na 2. stupni ZŠ, ktorí majú záujem o dôkladnejšie precvičovanie vybraných pravopisných úloh zo slovenského jazyka. Celá edícia pre 2. stupeň svojím spracovaním nadväzuje…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,20 €
5,65 €
Precvičovanie – Slovné úlohy pre 5.ročník
-9%
Kolektív autorov

Naša nová edícia Precvičovanie – Slovné úlohy predstavuje ďalší rad cvičebníc, ktorých cieľom je pomôcť žiakom prvého stupňa ZŠ precvičiť a upevniť si znalosti nadobudnuté v škole. Je určená pre žiakov 2. – 5. triedy, ktorí si potrebujú zopakovať látku…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
3,04 €
2,77 €
Testovanie 9 slovenčina
Erika Gajdošová

Príprava na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ. *prehľad učiva vo forme pojmových máp *precvičenie najťažšieho učiva (nácvik pravidiel a výnimiek) *15 testov ako na Testovaní 9 *reálne testy na prijímacie pohovory na SŠ Obsah PREHĽAD UČIVA A CVIČENIA…

Dodacia doba
nedostupné
10,90 €
Otestuj sa 6 zo slovenského jazyka a literatúry
Katarína Hincová

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, • odborne zostavená zbierka testov, ktorá Vám ušetrí…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Otestuj sa 7 zo slovenského jazyka a literatúry
Katarína Hincová

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník osemročných gymnázií: • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, • odborne zostavená zbierka testov, ktorá Vám ušetrí…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Otestuj sa 8 zo slovenského jazyka a literatúry
Zuzana Bartošová, Libuša Bednáriková

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií je určený na: precvičenie čítania s porozumením, zdokonalenie pravopisných schopností, zdokonalenie čitateľskej gramotnosti (vyhľadanie a interpretácia…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Budem vedieť slovenčinu - 6.roč. ZŠ - zošit pre žiaka
Kelemenová Tatiana Mgr.

Zošit má formu pracovného zošita. Obsahuje rôzne cvičenia, doplňovačky, nácvičné a kontrolné diktáty i záverečné testy. Rozdelený je na 13 tematických celkov, ktorých cvičenia zodpovedajú rozsahu a náročnosti preberaných gramatických javov v učebnici.

Dodacia doba
nedostupné
1,66 €
Diktáty a doplňovačky pre 5. triedu
Eva Dienerová

V tejto publikácii nájdete množstvo cvičení a nácvičných diktátov pre žiaka 5. triedy ZŠ, ktoré precvičujú pravopis vzorov podstatných a prídavných mien a nútia dieťa premýšľať, ktoré i, í/y, ý alebo ktorú pádovú príponu by malo používať v danom slove.…

Dodacia doba
nedostupné
4,90 €
Diktáty a pravopisné cvičenia pre žiakov 2.stupeňa ZŠ - 4. vydanie
Terézia Lampartová

Dodacia doba
nedostupné
3,62 €
DIKTÁTY ZO SLOVENČINY PRE 5. A 6. ROČNÍK ZŠ

Publikácia je určená pre žiakov 5. a 6. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

Dodacia doba
nedostupné
3,49 €
Dokážeš to! - Slovenský jazyk 9

Dodacia doba
nedostupné
5,99 €
Hravá slovenčina 5
Kolektív

Pracovný zošit Hravá slovenčina 5 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy venované slohovému výcviku, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích…

Dodacia doba
nedostupné
3,25 €
Hravá slovenčina 5 PZ ( 2.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje…

Dodacia doba
nedostupné
8,80 €
Hravá slovenčina 6
Kolektív

Pracovný zošit Hravá slovenčina 6 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy venované slohovému výcviku, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích…

Dodacia doba
nedostupné
3,25 €
Hravá slovenčina 6 PZ ( 2.vyd.)
Kolektív autorov

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje…

Dodacia doba
nedostupné
8,80 €
Hravá slovenčina 7
Kolektív

Pracovný zošit Hravá slovenčina 7 sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Táto publikácia obsahuje úlohy precvičujúce vedomosti a zručnosti zo 6. ročníka,…

Dodacia doba
nedostupné
3,25 €
Hravá slovenčina 7 PZ ( 2.vyd.)
autor neuvedený

Pracovný zošit sa zameriava na rozvoj komunikačných schopností, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Obsahuje úlohy precvičujúce nadobudnuté vedomosti a zručnosti v nižších ročníkoch a obohacuje…

Dodacia doba
nedostupné
8,80 €
Hravá slovenčina 8
Kolektív

Pracovný zošit Hravá slovenčina 8 sa zameriava na budovanie tvorivosti, zvládnutie základných komunikačných situácií, rozširovanie slovnej zásoby a osvojovanie základných pravidiel pravopisu slovenského jazyka. Táto publikácia obsahuje úlohy precvičujúce…

Dodacia doba
nedostupné
3,25 €
Hravá slovenčina 9
Kolektív

Pracovný zošit Hravá slovenčina 9 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy venované slohovému výcviku, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích…

Dodacia doba
nedostupné
3,25 €
Literatúra 7 - učebnica
Renáta Sviteková

Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov a príbehy, ktoré majú etický i vzdelávací charakter. Učebnica ponúka atraktívny výber spisovateľov, pestrú ponuku literárnych diel a zaujímavé úlohy v pútavom grafickom spracovaní.…

Dodacia doba
nedostupné
13,60 €
Literatúra 8 učebnica
Renáta Sviteková

"Učebnica Literatúra v pohode 8 ponúka žiakom atraktívny prehľad literárnych útvarov umeleckej poézie a prózy, ako aj predstavenie literatúry faktu či populárno-vedeckej literatúry. Autorka s dlhoročnou pedagogickou praxou stavila na kvalitných autorov…

Dodacia doba
nedostupné
13,60 €
Literatúra 8 v pohode PZ
Renáta Sviteková

Pracovný zošit tvorivo dopĺňa a rozširuje učivo zahrnuté v učebnici Literatúra v pohode 8. Každá kapitola pracuje s hlavnou myšlienkou daného literárneho diela a ďalej rozvíja jeho kontext prostredníctvom otvorených a zatvorených otázok či rozširujúcich…

Dodacia doba
nedostupné
10,40 €