Stredná škola

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Fyzika
-7%
Ivan Teplička

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
9,21 €
Zmaturuj z fyziky
-7%
Tarábek, Adamčíková

Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,95 €
11,12 €
Fyzika maturita
Ivan Teplička

ÚVOD DO FYZIKY. Predmet a metódy fyziky. Fyzikálne veličiny a ich jednotky. Sústavy veličín a jednotiek. Medzinárodná sústava jednotiek. Skalárne a vektorové veličiny. Základy vektorovej algebry. MECHANIKA. Kinematika. Mechanický pohyb. Vzťažná sústava.…

Dodacia doba
nedostupné
5,80 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Elektrina
J. Beňuška

Obsahuje 12 kapitol (El. náboj, prúd, napätie, odpor, El. prúd v kvapalinách, plynoch, polovodičoch, Ohmov zákon pre časť el. obvodu a pre uzavretý el. obvod, polovodičová dióda, Meranie el. prúdu v obvode, Zahrievanie vodiča el. prúdom). Učebnica obsahuje…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta
J. Beňuška

Obsahuje 26 kapitol (Svetlo, Zrkadlá, Odraz a lom svetla, šošovky, Oko, Lupa, Mikroskop, IR, UV, RTG a rádioaktívne žiarenie, Laser, Čiarové spektrum, Jadrové reakcie, Fyzika častíc atď.). Učebnica obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva.…

Dodacia doba
nedostupné
23,90 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Magnetizmus
J. Beňuška

Učebnica obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Učebné texty pre žiakov sú spracované prehľadne a názorne v každej téme. Pre každú vyučovaciu hodinu obsahujú učebný text, návod na praktické cvičenie a výučbovú prezentáciu. Niektoré vyučovacie…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Periodické deje
J. Beňuška

Obsahuje 12 kapitol (Kmitavý pohyb, jeho rýchlosť a dynamika, Premeny energie v mechanickom oscilátore, Kyvadlo, Nútené kmitanie oscilátora, Mechanické vlnenie, Interferencia vlnenia, Zvuk a jeho vlastnosti, Dopplerov jav atď.). Učebnica obsahuje odporúčaciu…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Prehľad fyziky 1.časť
Zámečník Jozef

Obsahom publikácie je stredoškolské učivo z fyziky. Teoretický výklad je doplnený príkladmi. Publikácia je vhodná predovšetkým na súhrnné opakovanie učiva na maturitu a pri príprave na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Dodacia doba
nedostupné
7,57 €
Prehľad fyziky 2
Jozef Zámečník

Obsahom dvojdielnej učebnice je aktualizované stredoškolské učivo fyziky doplnené riešenými otázkami a úlohami. Publikácia je vhodným materiálom na prípravu a prijímacie skúšky z fyziky na vysoké školy.

Dodacia doba
nedostupné
6,84 €
Testy Fyzika pre gymnáziá a SOŠ  - tlačené skriptá
J. Beňuška

Dodacia doba
nedostupné
85,40 €
Zbierka vzorcov z fyziky
Marián Olejár

Zbierka vzorcov z fyziky na 280 stranách obsahuje skoro všetky témy a vzorce učiva základnej, strednej a čiastočne aj úvod do vysokoškolskej fyziky. Obsah knihy je rozdelený do 33 tém a v závere je register, pomocou ktorého možno nájsť príslušný pojem,…

Dodacia doba
nedostupné
9,50 €
Zmaturuj! z fyziky
Kolektív

Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity,…

Dodacia doba
nedostupné
10,49 €