Stredná škola

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Fyzika
Ivan Teplička

Ministerstvo školstva SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo túto publikáciu do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Školy si ju môžu zakúpiť zo svojich finančných prostriedkov a používať ju na vyučovacích hodinách.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
Zmaturuj z fyziky
-9%
Tarábek, Adamčíková

Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity,…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,95 €
10,88 €
Fyzika maturita
Ivan Teplička

ÚVOD DO FYZIKY. Predmet a metódy fyziky. Fyzikálne veličiny a ich jednotky. Sústavy veličín a jednotiek. Medzinárodná sústava jednotiek. Skalárne a vektorové veličiny. Základy vektorovej algebry. MECHANIKA. Kinematika. Mechanický pohyb. Vzťažná sústava.…

Dodacia doba
nedostupné
5,80 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Elektrina
J. Beňuška

Obsahuje 12 kapitol (El. náboj, prúd, napätie, odpor, El. prúd v kvapalinách, plynoch, polovodičoch, Ohmov zákon pre časť el. obvodu a pre uzavretý el. obvod, polovodičová dióda, Meranie el. prúdu v obvode, Zahrievanie vodiča el. prúdom). Učebnica obsahuje…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Elektromagnetické žiarenie a častice mikrosveta
J. Beňuška

Obsahuje 26 kapitol (Svetlo, Zrkadlá, Odraz a lom svetla, šošovky, Oko, Lupa, Mikroskop, IR, UV, RTG a rádioaktívne žiarenie, Laser, Čiarové spektrum, Jadrové reakcie, Fyzika častíc atď.). Učebnica obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva.…

Dodacia doba
nedostupné
23,90 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Magnetizmus
J. Beňuška

Učebnica obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Učebné texty pre žiakov sú spracované prehľadne a názorne v každej téme. Pre každú vyučovaciu hodinu obsahujú učebný text, návod na praktické cvičenie a výučbovú prezentáciu. Niektoré vyučovacie…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Fyzika pre gymnázia a SOŠ - Periodické deje
J. Beňuška

Obsahuje 12 kapitol (Kmitavý pohyb, jeho rýchlosť a dynamika, Premeny energie v mechanickom oscilátore, Kyvadlo, Nútené kmitanie oscilátora, Mechanické vlnenie, Interferencia vlnenia, Zvuk a jeho vlastnosti, Dopplerov jav atď.). Učebnica obsahuje odporúčaciu…

Dodacia doba
nedostupné
20,50 €
Prehľad fyziky 1.časť
Zámečník Jozef

Obsahom publikácie je stredoškolské učivo z fyziky. Teoretický výklad je doplnený príkladmi. Publikácia je vhodná predovšetkým na súhrnné opakovanie učiva na maturitu a pri príprave na prijímacie skúšky na vysoké školy.

Dodacia doba
nedostupné
7,57 €
Prehľad fyziky 2
Jozef Zámečník

Obsahom dvojdielnej učebnice je aktualizované stredoškolské učivo fyziky doplnené riešenými otázkami a úlohami. Publikácia je vhodným materiálom na prípravu a prijímacie skúšky z fyziky na vysoké školy.

Dodacia doba
nedostupné
6,84 €
Testy Fyzika pre gymnáziá a SOŠ  - tlačené skriptá
J. Beňuška

Dodacia doba
nedostupné
85,40 €
Zbierka vzorcov z fyziky
Marián Olejár

Zbierka vzorcov z fyziky na 280 stranách obsahuje skoro všetky témy a vzorce učiva základnej, strednej a čiastočne aj úvod do vysokoškolskej fyziky. Obsah knihy je rozdelený do 33 tém a v závere je register, pomocou ktorého možno nájsť príslušný pojem,…

Dodacia doba
nedostupné
9,50 €
Zmaturuj! z fyziky
Kolektív

Čitateľa postupne zoznámi s poznatkami fyzikálnych disciplín od základov klasickej fyziky až po najnovšie poznatky modernej fyziky. Zahŕňa učivo z mechaniky, termiky, termodynamiky a molekulovej fyziky, elektriny, magnetizmu, optiky, teórie relativity,…

Dodacia doba
nedostupné
10,49 €