Jazykoveda, lingvistika

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Krátky slovník slovenského jazyka ( 5.vyd.)
-5%
Kolektív autorov

Najaktuálnejší Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť a slovník platí ako všeobecne záväzná kodifikačná príručka. Obsahuje viac ako 70 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
22,90 €
21,76 €
Jazyk a dorozumenie
-5%
Július Lomenčík

Obsiahly súbor odborných príspevkov je tematicky zameraný na hodnotenie kultúrnosti slovenského spisovného jazyka, v interakcii medzi jazykom a spoločnosťou. Zahŕňa témy z všeobecnej jazykovedy, teórie komunikácie, jazykovej kultúry, lexikológie, onomastiky,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
14,90 €
14,16 €
Slovenský národný korpus Používanie, príklady, postupy
-5%
Kolektív

Učebnica naväzuje na publikáciu Slovenský národný korpus Texty, anotácie, vyhľadávania, je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
18,90 €
17,96 €
Slovník cudzích slov - doplnené 3.vydanie
-5%
Kolektív

Tretie vydanie akademického Slovníka cudzích slov obsahuje vyše 100 000 významov v súčasnosti používaných cudzích slov, citátových spojení, skratiek a značiek cudzieho pôvodu. Slovenskí autori a prekladatelia doplnili slová a výrazy z rôznych oblastí,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
32,53 €
30,91 €
Súčasný slovenský jazyk
-5%
Ján Kačala

Publikácia významného slovenského jazykovedca, spoluautora základných kodifikačných príručiek slovenčiny, podáva systematický prehľad poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine. Vysvetľuje základné pojmy a termíny využívané v teórii spisovného jazyka…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
14,90 €
14,16 €
Aha - Príslovia
Tomáš Kompaník

Prečítajte si tie najzaujímavejšie a najkrajšie slovenské ľudové príslovia o mladosti či starobe, ženách i mužoch, láske, manželstve, ale aj o rodine a deťoch, ktoré sme pre vás vybrali. Kam chlap nemôže, dôjde žena. Príslovie je ustálená výpoveď s ucelenou…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
K podstate vety
Ján Kačala

Monografia významného jazykovedca, špecialistu na syntax, si kladie za cieľ zhrnúť základné poznatky o podstate vety. Popri základnej gramatickej úrovni sa podrobne zaoberá sémantickou a obsahovou štruktúrou vety, ale i jej modálnou a emocionálnou stránkou,…

Dodacia doba
nedostupné
7,90 €
Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015)
Jozef Markuš

Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, to je aj dvesto rokov našej novej doby, dvesto rokov slovenských dejín, doteraz najrušnejších z hľadiska postavenia slovenského národa vo svete a osobitne v strednej Európe. Dvesto rokov plných utrpenia a obetí,…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Nyelvi tallózások
Simon Szabolcs

Simon Szabolcsnak több nyelvészeti vonatkozású kötete jelent meg az elmúlt években. Jelen kötetében több téma között tallózik, így olvashatunk Zalabai Zsigmond, Lanstyák István és Zeman László munkásságáról, illetve azokra történő reflexiókról. Két tanulmánya…

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí
Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., v publikácii prináša odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state:…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Pravidlá slovenskej výslovnosti, 3. vydanie
Ábel Kráľ

Popredný odborník prináša 3. vydanie praktickej jazykovej príručky a obsiahleho slovníka správnej výslovnosti. Dielo by malo byť dennou pomôckou najmä verejne činných osôb, moderátorov, rozhlasových redaktorov, ale i všetkých laických používateľov spisovnej…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Reflexie v priestore slova
Július Lomenčík

Univerzitný docent, literárny vedec, v štyroch tematických okruhoch reflektuje spoločenské, pedagogické, etické a estetické problémy súčasnosti. Skepticky nazerá na dobovo zakrivené demokratické princípy a na príval spoločenských pseudohodnôt. Ostro…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Slovenčina v literárnej praxi
Ján Kačala

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý predmet jeho odborného záujmu o slovenský jazyk a jeho mnohodimenzionálne…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Slovník aktuálnych pojmov a výrokov
Ján Dudáš

Čo robiť, aby ste sa nestali obeťou manipulácie médií a treťosektorových vymývačov mozgov? Čo by ste mali vedieť, aby ste sa nestali len užitočnými idiotmi a bábkami v rukách médií? Preštudujte si túto knihu! Varujeme vás, je to náročné a miestami až…

Dodacia doba
nedostupné
16,90 €
Slovo robí človeka
Belák Blažej

Základom výberu Belákovej knihy Slovo robí človeka (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2015) sú glosy uverejňované v Slovenských národných novinách v rokoch 2005 – 2009 a v revue Kultúra a Kultúra slova v rokoch 2009 – 2013. Zaoberá sa praktickými…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Trénink techniky řeči - Naučte se mluvit barevně
Alena Špačková

Jediná komplexní tréninková učebnice mluvní techniky u nás je určena všem, kteří chtějí hovořit kultivovaným a zvučným hlasem, potlačit zvukovou monotónnost svého projevu a posílit vyzařování své osobnosti. Je určena začínajícím i zkušenějším moderátorům,…

Dodacia doba
nedostupné
14,05 €
Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine
Ján Kačala

Publikácia je venovaná téme, ktorá doteraz nebola na slovenskom jazykovom materiáli monograficky spracovaná, pričom v našom jazyku sa opisované privlastňovacie vzťahy vyznačujú viacerými špecifikami. V práci autor vychádza z jednotnej teoretickej koncepcie…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Zmena intenčnej hodnoty prefixáciu
Monika Turočeková

Mgr. Monika Turočeková, PhD., patrí do mladšej generácie slovenských jazykovedcov. Je absolventkou študijného odboru slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala…

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €