Jazykoveda, lingvistika

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Krátky slovník slovenského jazyka
-9%
Ján Kačala, Mária Pisárčiková, Matej Považaj

Najaktuálnejší Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť a slovník platí ako všeobecne záväzná kodifikačná príručka. Obsahuje viac ako 70 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
36,90 €
33,58 €
Konšpiračné teórie
-9%
Jamie King

Či už ste skeptici, pochybovači, alebo zaprisahaní milovníci konšpiračných teórií, v tejto knihe určite nájdete veľa zaujímavého a zábavného. A nezabudnite. To, že ste paranoidní, ešte neznamená, že po vás nejdú... Kniha predkladá prekvapujúce vysvetlenia…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,90 €
9,92 €
Mestské legendy
-9%
James Proud

Tajomné príbehy, neobjasnené záhady a nadprirodzené udalosti nás ohromujú aj šokujú už po stáročia. Čo majú všetky spoločné, je schopnosť uchvátiť ľudskú predstavivosť a šíriť sa ako lavína. Predtým sa odovzdávali hlavne ústne ako zábavné historky. Dnes…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,90 €
9,92 €
Príručka slovenského jazyka pre každého
-9%
Miroslava Ryšková

Príručka slovenského jazyka pre každého ponúka základný prehľad slovenskej gramatiky jednoducho, prehľadne, bez odborných výrazov. Kniha je plná príkladov z každodennej praxe, vďaka ktorým odhalíte, ktoré časté chyby v našom jazyku používate. Príručka…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
13,56 €
Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania
Ján Findra

V priebehu rokov 2001 – 2010 som v dvojtýždenníku Verejná správa publikoval niekoľko desiatok populárno-náučných článkov, ktoré boli zamerané na problematiku jazykovej kultúry a kultúry vyjadrovania. Časť týchto článkov je orientovaná na všeobecnejšiu…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Slovník súčasného slovenského jazyka O - Pn
kolektiv

kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Slovník súčasného slovenského jazyka, 4. zv. (O Pn) Vo štvrtom zväzku (O Pn) SLOVNÍKA SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA nájdu používatelia na 1 128 stranách informácie o 15 329 heslových slovách: výklad…

Dodacia doba
nedostupné
32,50 €
Aha - Príslovia
Tomáš Kompaník

Prečítajte si tie najzaujímavejšie a najkrajšie slovenské ľudové príslovia o mladosti či starobe, ženách i mužoch, láske, manželstve, ale aj o rodine a deťoch, ktoré sme pre vás vybrali. Kam chlap nemôže, dôjde žena. Príslovie je ustálená výpoveď s ucelenou…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Jazyk a dorozumenie
Július Lomenčík

Obsiahly súbor odborných príspevkov je tematicky zameraný na hodnotenie kultúrnosti slovenského spisovného jazyka, v interakcii medzi jazykom a spoločnosťou. Zahŕňa témy z všeobecnej jazykovedy, teórie komunikácie, jazykovej kultúry, lexikológie, onomastiky,…

Dodacia doba
nedostupné
14,90 €
K podstate vety
Ján Kačala

Monografia významného jazykovedca, špecialistu na syntax, si kladie za cieľ zhrnúť základné poznatky o podstate vety. Popri základnej gramatickej úrovni sa podrobne zaoberá sémantickou a obsahovou štruktúrou vety, ale i jej modálnou a emocionálnou stránkou,…

Dodacia doba
nedostupné
7,90 €
Krátky slovník slovenského jazyka ( 5.vyd.)
Kolektív autorov

Najaktuálnejší Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť a slovník platí ako všeobecne záväzná kodifikačná príručka. Obsahuje viac ako 70 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou…

Dodacia doba
nedostupné
22,90 €
Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015)
Jozef Markuš

Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, to je aj dvesto rokov našej novej doby, dvesto rokov slovenských dejín, doteraz najrušnejších z hľadiska postavenia slovenského národa vo svete a osobitne v strednej Európe. Dvesto rokov plných utrpenia a obetí,…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí
Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., v publikácii prináša odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state:…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Pravidlá slovenskej výslovnosti, 3. vydanie
Ábel Kráľ

Táto knižka je prepracovaným a aktualizovaným pokračovaním kodifikačnej príručky Pravidlá slovenskej výslovnosti (1984). Je praktickou jazykovou príručkou. V systematickom usporiadaní sa v nej uvádzajú poznatky o slovenskej spisovnej výslovnosti. Jej…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Reflexie v priestore slova
Július Lomenčík

Univerzitný docent, literárny vedec, v štyroch tematických okruhoch reflektuje spoločenské, pedagogické, etické a estetické problémy súčasnosti. Skepticky nazerá na dobovo zakrivené demokratické princípy a na príval spoločenských pseudohodnôt. Ostro…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Slovenčina v literárnej praxi
Ján Kačala

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý predmet jeho odborného záujmu o slovenský jazyk a jeho mnohodimenzionálne…

Dodacia doba
nedostupné
6,90 €
Slovenský národný korpus Používanie, príklady, postupy
Kolektív

Učebnica naväzuje na publikáciu Slovenský národný korpus Texty, anotácie, vyhľadávania, je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové…

Dodacia doba
nedostupné
18,90 €
Slovník aktuálnych pojmov a výrokov
Ján Dudáš

Čo robiť, aby ste sa nestali obeťou manipulácie médií a treťosektorových vymývačov mozgov? Čo by ste mali vedieť, aby ste sa nestali len užitočnými idiotmi a bábkami v rukách médií? Preštudujte si túto knihu! Varujeme vás, je to náročné a miestami až…

Dodacia doba
nedostupné
16,90 €
Slovník cudzích slov - doplnené 3.vydanie
Kraus a kolektiv

Tretie vydanie akademického Slovníka cudzích slov obsahuje vyše 100 000 významov v súčasnosti používaných cudzích slov, citátových spojení, skratiek a značiek cudzieho pôvodu. Slovenskí autori a prekladatelia doplnili slová a výrazy z rôznych oblastí,…

Dodacia doba
nedostupné
32,53 €
Slovo robí človeka
Blažej Belák

Základom výberu Belákovej knihy Slovo robí človeka sú glosy uverejňované v Slovenských národných novinách v rokoch 2005 – 2009 a v revue Kultúra a Kultúra slova v rokoch 2009 – 2013. Zaoberá sa praktickými otázkami jazyka a jazykovej kultúry. Autor sa…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Súčasný slovenský jazyk
Ján Kačala

Publikácia významného slovenského jazykovedca, spoluautora základných kodifikačných príručiek slovenčiny, podáva systematický prehľad poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine. Vysvetľuje základné pojmy a termíny využívané v teórii spisovného jazyka…

Dodacia doba
nedostupné
14,90 €
Trénink techniky řeči - Naučte se mluvit barevně
Alena Špačková

Jediná komplexní tréninková učebnice mluvní techniky u nás je určena všem, kteří chtějí hovořit kultivovaným a zvučným hlasem, potlačit zvukovou monotónnost svého projevu a posílit vyzařování své osobnosti. Je určena začínajícím i zkušenějším moderátorům,…

Dodacia doba
nedostupné
15,67 €
Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine
Ján Kačala

Publikácia je venovaná téme, ktorá doteraz nebola na slovenskom jazykovom materiáli monograficky spracovaná, pričom v našom jazyku sa opisované privlastňovacie vzťahy vyznačujú viacerými špecifikami. V práci autor vychádza z jednotnej teoretickej koncepcie…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Zmena intenčnej hodnoty prefixáciu
Monika Turočeková

Mgr. Monika Turočeková, PhD., patrí do mladšej generácie slovenských jazykovedcov. Je absolventkou študijného odboru slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala…

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €