Jazykoveda, lingvistika

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Konšpiračné teórie
-6%
Jamie King

Či už ste skeptici, pochybovači, alebo zaprisahaní milovníci konšpiračných teórií, v tejto knihe určite nájdete veľa zaujímavého a zábavného. A nezabudnite. To, že ste paranoidní, ešte neznamená, že po vás nejdú... Kniha predkladá prekvapujúce vysvetlenia…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,90 €
10,25 €
Mestské legendy
-6%
James Proud

Tajomné príbehy, neobjasnené záhady a nadprirodzené udalosti nás ohromujú aj šokujú už po stáročia. Čo majú všetky spoločné, je schopnosť uchvátiť ľudskú predstavivosť a šíriť sa ako lavína. Predtým sa odovzdávali hlavne ústne ako zábavné historky. Dnes…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
10,90 €
10,25 €
Jazyk a dorozumenie
-6%
Július Lomenčík

Obsiahly súbor odborných príspevkov je tematicky zameraný na hodnotenie kultúrnosti slovenského spisovného jazyka, v interakcii medzi jazykom a spoločnosťou. Zahŕňa témy z všeobecnej jazykovedy, teórie komunikácie, jazykovej kultúry, lexikológie, onomastiky,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
14,90 €
14,01 €
Slovenský národný korpus Používanie, príklady, postupy
-6%
Kolektív

Učebnica naväzuje na publikáciu Slovenský národný korpus Texty, anotácie, vyhľadávania, je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
18,90 €
17,77 €
Slovník cudzích slov
-6%
Kraus a kolektiv

Tretie vydanie akademického Slovníka cudzích slov obsahuje vyše 100 000 významov v súčasnosti používaných cudzích slov, citátových spojení, skratiek a značiek cudzieho pôvodu. Slovenskí autori a prekladatelia doplnili slová a výrazy z rôznych oblastí,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
32,53 €
30,58 €
Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania
Ján Findra

V priebehu rokov 2001 – 2010 som v dvojtýždenníku Verejná správa publikoval niekoľko desiatok populárno-náučných článkov, ktoré boli zamerané na problematiku jazykovej kultúry a kultúry vyjadrovania. Časť týchto článkov je orientovaná na všeobecnejšiu…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Slovník súčasného slovenského jazyka O - Pn
kolektiv

kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Slovník súčasného slovenského jazyka, 4. zv. (O Pn) Vo štvrtom zväzku (O Pn) SLOVNÍKA SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA nájdu používatelia na 1 128 stranách informácie o 15 329 heslových slovách: výklad…

Dodacia doba
nedostupné
32,49 €
Aha - Príslovia
Tomáš Kompaník

Prečítajte si tie najzaujímavejšie a najkrajšie slovenské ľudové príslovia o mladosti či starobe, ženách i mužoch, láske, manželstve, ale aj o rodine a deťoch, ktoré sme pre vás vybrali. Kam chlap nemôže, dôjde žena. Príslovie je ustálená výpoveď s ucelenou…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
K podstate vety
Ján Kačala

Monografia významného jazykovedca, špecialistu na syntax, si kladie za cieľ zhrnúť základné poznatky o podstate vety. Popri základnej gramatickej úrovni sa podrobne zaoberá sémantickou a obsahovou štruktúrou vety, ale i jej modálnou a emocionálnou stránkou,…

Dodacia doba
nedostupné
7,90 €
Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015)
Jozef Markuš

Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, to je aj dvesto rokov našej novej doby, dvesto rokov slovenských dejín, doteraz najrušnejších z hľadiska postavenia slovenského národa vo svete a osobitne v strednej Európe. Dvesto rokov plných utrpenia a obetí,…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Nyelvi tallózások
Simon Szabolcs

Simon Szabolcsnak több nyelvészeti vonatkozású kötete jelent meg az elmúlt években. Jelen kötetében több téma között tallózik, így olvashatunk Zalabai Zsigmond, Lanstyák István és Zeman László munkásságáról, illetve azokra történő reflexiókról. Két tanulmánya…

Dodacia doba
nedostupné
8,00 €
Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. storočí
Ján Kačala

Popredný slovenský jazykovedec a univerzitný pedagóg prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., v publikácii prináša odborne fundované profily 21 popredných slovenských jazykovedcov, ktorých dielo patrí do 20. storočia. Súčasťou knihy sú aj dve prehľadové state:…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Pravidlá slovenskej výslovnosti, 3. vydanie
Ábel Kráľ

Popredný odborník prináša 3. vydanie praktickej jazykovej príručky a obsiahleho slovníka správnej výslovnosti. Dielo by malo byť dennou pomôckou najmä verejne činných osôb, moderátorov, rozhlasových redaktorov, ale i všetkých laických používateľov spisovnej…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €
Reflexie v priestore slova
Július Lomenčík

Univerzitný docent, literárny vedec, v štyroch tematických okruhoch reflektuje spoločenské, pedagogické, etické a estetické problémy súčasnosti. Skepticky nazerá na dobovo zakrivené demokratické princípy a na príval spoločenských pseudohodnôt. Ostro…

Dodacia doba
nedostupné
9,90 €
Slovenčina v literárnej praxi
Ján Kačala

Autor publikácie predkladá slovenskej odbornej aj širšej kultúrnej verejnosti prácu o súčasnom literárnom jazyku. Táto téma v teoretickej i praktickej (realizačnej) rovine predstavuje dlhodobý predmet jeho odborného záujmu o slovenský jazyk a jeho mnohodimenzionálne…

Dodacia doba
nedostupné
6,57 €
Slovník aktuálnych pojmov a výrokov
Ján Dudáš

Čo robiť, aby ste sa nestali obeťou manipulácie médií a treťosektorových vymývačov mozgov? Čo by ste mali vedieť, aby ste sa nestali len užitočnými idiotmi a bábkami v rukách médií? Preštudujte si túto knihu! Varujeme vás, je to náročné a miestami až…

Dodacia doba
nedostupné
16,90 €
Slovo robí človeka
Belák Blažej

Základom výberu Belákovej knihy Slovo robí človeka (vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2015) sú glosy uverejňované v Slovenských národných novinách v rokoch 2005 – 2009 a v revue Kultúra a Kultúra slova v rokoch 2009 – 2013. Zaoberá sa praktickými…

Dodacia doba
nedostupné
10,00 €
Súčasný slovenský jazyk
Ján Kačala

Publikácia významného slovenského jazykovedca, spoluautora základných kodifikačných príručiek slovenčiny, podáva systematický prehľad poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine. Vysvetľuje základné pojmy a termíny využívané v teórii spisovného jazyka…

Dodacia doba
nedostupné
14,90 €
Trénink techniky řeči - Naučte se mluvit barevně
Alena Špačková

Jediná komplexní tréninková učebnice mluvní techniky u nás je určena všem, kteří chtějí hovořit kultivovaným a zvučným hlasem, potlačit zvukovou monotónnost svého projevu a posílit vyzařování své osobnosti. Je určena začínajícím i zkušenějším moderátorům,…

Dodacia doba
nedostupné
12,56 €
Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine
Ján Kačala

Publikácia je venovaná téme, ktorá doteraz nebola na slovenskom jazykovom materiáli monograficky spracovaná, pričom v našom jazyku sa opisované privlastňovacie vzťahy vyznačujú viacerými špecifikami. V práci autor vychádza z jednotnej teoretickej koncepcie…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Zmena intenčnej hodnoty prefixáciu
Monika Turočeková

Mgr. Monika Turočeková, PhD., patrí do mladšej generácie slovenských jazykovedcov. Je absolventkou študijného odboru slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvovala…

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €