Slovenský jazyk

Učebnice, pomôcky pre nás a naše deti zo Slovenského jazyka. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-11%

Pracovný zošit nadväzuje na novú platnú učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Moderné i tradičné typy úloh v pracovnom zošite prehlbujú a rozširujú schopnosti žiakov pracovať s textom. Úlohy systematicky podporujú rozvoj čítania s porozumením so zameraním…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,95 €
2,63 €
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry - príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
-6%
Karel Dvořák, Ivana Gregorová

Príručka je určená študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Nájdu v nej 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ako aj informácie o súčasnej…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,13 €
Poď sa učiť slovenčinu
-6%
autor neuvedený

Kniha obsahuje 28 vzorových testov a kľúč na kontrolu správnosti riešenia. Východiskom testov je krátka ukážka z umeleckej literatúry, od ktorej sa potom odvíjajú jednotlivé úlohy...

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,28 €
4,03 €
Prídavné mená
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracovaný a bohato ilustrovaný prehľad prídavných mien vhodný i pre dyslektikov. vzory vlastnostných a privlastňovacích prídavných mien pravopis koncoviek delenie prídavných mien stupňovanie prídavných mien

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Slovné druhy
-6%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované slovné druhy vrátane príkladov a názorných ilustrácií. slovníkové významy podstatných mien, vzory slovníkové významy slovies, príklady na časovanie slovies názorné ilustrácie

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
1,39 €
1,31 €
Gramatika pre cudzincov - Mgr. Jana Rohová
-6%
Jana Rohová

Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v triede žiaka…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,00 €
11,28 €
Aké i/y sa píše?
-6%
Lucia Gianitsová-Ološtiaková

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba žiakom základných škôl.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,49 €
4,23 €
Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ
-6%
Renáta Lukačková; Beata Solčanská

Publikácia vychádza v ústrety učiteľom a žiakom reformného ročníka a uľahčuje im aplikovanie školskej reformy vo vyučovaní. Všetky cvičenia diktáty sú prispôsobené aktuálnemu obsahovému štandardu pre 5. ročník podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,89 €
5,54 €
Budem vedieť pravopis pre 6. ročník ZŠ
-6%
R. Lukačková, B. Solčanská

Nová zbierka pre 6. ročník sa zameriava na nové učivo preberané v 6. ročníku, aj na opakovanie z predchádzajúcich ročníkov. Gramatické javy precvičuje v 9 kapitolách: * spodobovanie spoluhlások a výslovnosť predložiek s, so, k, ku, * písanie i/í a y/ý…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,89 €
5,54 €
Budem vedieť pravopis pre 7. ročník ZŠ
-6%
Renáta Lukáčová, Beata Solčanská

191 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu. Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou v r. 2008, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,89 €
5,54 €
Diktáty a cvičenia pre 8 a 9.ročník základných škôl
-6%
Eva Cesnaková

V knihe nájdete vyše 160 diktátov na precvičovanie pravopisu a cvičenia na samostatnú prácu a riešenia na kontrolu vypracovaných cvičení a diktátov.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,90 €
12,13 €
Diktáty pre 5.triedu ZŠ (nov.vyd.)
-6%
Naděžda Rusňáková

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
DIKTÁTY ZO SLOVENČINY PRE 7. A 8. ROČNÍK ZŠ
-6%

Publikácia je určená pre žiakov 7., 8. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,29 €
Hravé diktáty 5
-6%
Miroslava Degúlová,Emília Suríková

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 6. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,68 €
Hravé diktáty 6
-6%
Kolektív autorov

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 7. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,68 €
Hravé diktáty 8 PZ
-6%
Darina Stebnická, Emília Suríková

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 8. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,10 €
6,68 €
Krátke cvičenia a úlohy z čítania a písania pre 1. ročník ZŠ
-6%
Eva Dienerová

V pracovnom zošite, ktorý držíte v rukách, nájdete písmená, slová, slovné spojenia a jednoduché vety, ktoré sú prirodzené, veku primerané a vhodne obsahujú aj pravopisné javy. Cvičebnica zo série Krátke cvičenia a úlohy - je výbornou pomôckou pre rodiča,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 6. ročník základných škôl
-6%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 6. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov šiesteho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,50 €
5,17 €
Literatúra 4 - pre SŠ a gymnáziá PZ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,50 €
11,75 €
Päťminútovky slovenčina 2.ročník ZŠ (nov.vyd.)
-6%
Pavol Krajňák

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Päťminútovky slovenčina 4.ročník ZŠ ( nov.vyd.)
-6%
Ľubica Kohániová Adriana Gočová

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Päťminútovky slovenčina 5.ročník ZŠ (nov.vyd.)
-6%
Linda Ižárová

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. -  4. ročník  ZŠ
-6%
Terézia Lampartová

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Píšem bez chýb
-6%
Mária Beláková, Lucia Gianitsová-Ološtiaková

Vďaka tejto učebnici sa skamarátite s ypsilonom, čiarkami a veľkými písmenami. Učebnica je vhodná nielen pre žiakov základných škôl. Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? To nie je problém!Vďaka tejto učebnici sa skamarátite s ypsilonom, čiarkami a…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,99 €
6,58 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI VO ŠTVRTOM ROČNÍKU ZŠ
-6%

Pohrajme sa s diktátikmi v štvrtom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,49 €
3,29 €
Poradím si so slovenčinou 4.tr.(3.vyd.)
-6%
Jana Hirková, Ľubica Uhlárová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,50 €
3,29 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-6%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica pomôže deťom ľahšie pochopiť a precvičiť si gramatiku druhého ročníka základnej školy. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky v slovenskom jazyku. Pomocou ilustrácií, rozdielov medzi slovami, ukážok správnych…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,90 €
3,67 €
Prázdninová slovenčina 8. ročník
-6%

Prázdninový zošit na precvičovanie učiva slovenčiny po 8. ročníku ZŠ. Štyri publikácie: 5. ročník, 6.ročník, 7. ročník, 8. ročník. Nenásilné precvičovanie a opakovanie učiva daného ročníka. Vhodné aj na opakovanie učiva počas školského roka.Témy zodpovedajú…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,29 €
3,10 €
Precvičovanie pravopisu 3 PZ 2.vydanie
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 3. ročníku - slabikotvorných spoluhlások l/ĺ, r/ŕ, písanie správneho i/y po obojakých spoluhláskach, písanie vybraných slov, osvojenie si písania vlastných podstatných mien,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,46 €
Precvičovanie pravopisu 6 PZ
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit slúži na precvičovanie gramatických javov, ktoré sa preberajú v 6. ročníku - konkrétne a abstraktné, životné a neživotné podstatné mená, delenie prídavných mien, plnovýznamové a neplnovýznamové činnostné a stavové slovesá, spôsob slovies,…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,80 €
5,46 €