Slovenský jazyk

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Pracovný zošit k Čítanke pre 3. ročník základných škôl
-10%

Pracovný zošit nadväzuje na novú platnú učebnicu Čítanka pre 3. ročník ZŠ. Moderné i tradičné typy úloh v pracovnom zošite prehlbujú a rozširujú schopnosti žiakov pracovať s textom. Úlohy systematicky podporujú rozvoj čítania s porozumením so zameraním…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
2,95 €
2,66 €
Gramatika pre cudzincov - Mgr. Jana Rohová
-5%
Jana Rohová

Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v triede žiaka…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,00 €
11,40 €
DIKTÁTY ZO SLOVENČINY PRE 7. A 8. ROČNÍK ZŠ
-5%

Publikácia je určená pre žiakov 7., 8. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,49 €
3,32 €
Synonymický slovník slovenčiny
kol.

Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke t. j. také, ktoré popri významovej zhode vykazujú aj isté rozdiely

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
21,71 €
Vybrané slová
-5%
Petr Kupka a kol.

Prehľadne spracované vybrané slová a slová od nich odvodené, doplnené pravopisnými významovými rozdielmi v praktickom formáte A5. súhrnný obrázok plný vybraných slov ilustrácie

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
1,15 €
1,10 €
Aké i/y sa píše?
-5%
Lucia Gianitsová-Ološtiaková

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? Nijaký problém! Vďaka tejto učebnici sa s ypsilonom skamarátite. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách či v skloňovaní prídavných mien. Táto učebnica nie je určená iba žiakom základných škôl.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
4,49 €
4,27 €
Ako sa naučiť čítať s porozumením Čitateľská gramotnosť pre 4. ročník základných škôl
-5%
Terézia Lampartová

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl. Tento pracovný zošit je koncipovaný…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Budem vedieť pravopis pre 5. ročník ZŠ
-5%
Renáta Lukačková; Beata Solčanská

Publikácia vychádza v ústrety učiteľom a žiakom reformného ročníka a uľahčuje im aplikovanie školskej reformy vo vyučovaní. Všetky cvičenia diktáty sú prispôsobené aktuálnemu obsahovému štandardu pre 5. ročník podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,89 €
5,60 €
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ
-5%
Renáta Lukačková, Beata Solčanská

183 pravopisných cvičení a diktátov na precvičovanie a upevňovanie vedomostí z pravopisu.Kniha rešpektuje nový obsahový štandard podľa Štátneho vzdelávacieho programu zavedeného školskou reformou, čím vychádza v ústrety učiteľom a žiakom a uľahčuje im…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,39 €
7,03 €
Chystáme sa do prímy – slovenčina, príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnáziá
-5%
Terézia Lampartová

Chystáme sa do prímy – slovenčina, príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnáziá

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Čo má vedieť prvák z matematiky, 2.vydanie
-5%
Adela Jureníková

Matematika zohráva v každodennom živote dôležitú úlohu, preto už prváci by ju mali brať vážne a zároveň si k nej vytvoriť pozitívny vzťah. Publikáciu tvoria pracovné listy, ktoré zároveň fungujú ako samostatné testy a žiaci si ich dokážu sami vyhodnotiť.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Diktáty a cvičenia pre 4. ročník základných škôl
-5%
Anna Holovačová

Všetkým štvrtákom, ktorí si pletú písanie I a Y, majú problém určiť slovné druhy a nebavia ich nudné pravopisné úlohy, ponúkame knihu s množstvom zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých problémových úloh. Pomôžu im rozvíjať tvorivosť, predstavivosť,…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Diktáty a cvičenia pre 5. ročník základných škôl
-5%
Terézia Lampartová

Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou zvládnuť pravopis spisovného…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Diktáty pre 4. triedu
-5%
L'ubica Kohániová

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Diktáty pre 5. triedu
-5%
Naděžda Rusňáková

Knižky z edície Diktáty sú navrhnuté tak, aby deťom pomohli prekonať ťažkosti spojené so slovenským pravopisom. Viac než 200 diktátov je radených podľa preberaných osnov v jednotlivých triedach. Sú vhodným doplnkom ku všetkým používaným učebniciam prvého…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €
Hravé diktáty 5
-5%
Miroslava Degúlová,Emília Suríková

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 6. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,80 €
7,41 €
Hravé diktáty 6
-5%
Kolektív autorov

Publikácia formátu A5 ponúka tematicky usporiadané diktáty pre 7. ročník základnej školy zo zvukovej, lexikálnej aj morfologickej roviny jazyka. Každá téma obsahuje 3 diktáty zoradené podľa stúpajúcej náročnosti. Precvičované gramatické javy sú v textoch…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
7,80 €
7,41 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 2. ročník ZŠ
-5%
Eva Dienerová

Poučné, ale zároveň aj veselé texty ponúkajú žiakom pravopis samohlások, dvojhlások, spoluhlások,slabík a viet. Prostredníctvom nich si osvojujú žiaci potrebné gramatické zručnosti a vedomosti. Svojím obsahom cvičenia určite nadchnú žiakov k učeniu.…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
5,50 €
5,23 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník ZŠ
-5%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 5. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov piateho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 6. ročník základných škôl
-5%
Renáta Somorová

Publikácia s názvom Krátke cvičenia a úlohy zo slovenčiny pre 6. ročník základných škôl obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov šiesteho ročníka, ktorí si chcú upevniť učivo zo slovenského…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Literatúra 4 - pre SŠ a gymnáziá PZ
-5%
Kolektív autorov

Pracovný zošit je zameraný na rozvoj analytických, interpretačných a tvorivých kompetencii študentov. Rešpektuje základné rámce výkonového vzdelávacieho štandardu. Typológia a náročnosť úloh je koncipovaná tak, aby zohľadnila nielen systémové požiadavky…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,50 €
11,88 €
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry - príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu
-5%
Karel Dvořák, Ivana Gregorová

Príručka je určená študentom gymnázií a stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry. Nájdu v nej 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ako aj informácie o súčasnej…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
12,90 €
12,26 €
Päťminútovky slovenčina 2.ročník ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Pavol Krajňák

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Päťminútovky slovenčina 4.ročník ZŠ ( nov.vyd.)
-5%
Ľubica Kohániová Adriana Gočová

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Päťminútovky slovenčina 5.ročník ZŠ (nov.vyd.)
-5%
Linda Ižárová

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky. Pomocou stovky príkladov si deti rýchlo, efektívne…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. -  4. ročník  ZŠ
-5%
Terézia Lampartová

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
POHRAJME SA S DIKTÁTIKMI VO ŠTVRTOM ROČNÍKU ZŠ
-5%

Pohrajme sa s diktátikmi v štvrtom ročníku ZŠ, pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka.

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,49 €
3,32 €
Poradím si so slovenčinou 4.tr.(3.vyd.)
-5%
Jana Hirková, Ľubica Uhlárová

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Poradím si so slovenčinou a matematikou 1. trieda (3.vyd.)
-5%
Iva Nováková

Edícia Poradím si je určená žiakom 1. – 5. ročníka, hravou formou im pomôže s precvičovaním látky z prvouky, slovenčiny i matematiky. Jednotlivé úlohy sú usporiadané podľa náročnosti jednotlivých ročníkov. V prvom ročníku, keď deti ešte nevedia čítať…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,50 €
3,33 €
Pravopisné chytáky, Slovenčina - Pre žiakov 2. ročníka základných škôl
-5%
Eva Dienerová

Táto cvičebnica pomôže deťom ľahšie pochopiť a precvičiť si gramatiku druhého ročníka základnej školy. Hravou formou poukazuje na najčastejšie pravopisné chyby a chytáky v slovenskom jazyku. Pomocou ilustrácií, rozdielov medzi slovami, ukážok správnych…

Dodacia doba
Skladom - 1 pracovný deň
3,90 €
3,71 €