Všeobecné

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Anatomie 2, 3. vydání
-5%
Čihák Radomír

Druhý díl vynikající učebnice obsahuje anatomii gastropulmonálního a urogenitálního systému a soustavy žláz s vnitřní sekrecí. Jsou to klíčové úseky pro fyziologii, patologii a klinickou praxi. V učebnici jsou vyzvednuta jednak základní fakta pro studenty…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
69,56 €
66,09 €
Funkční anatomie
-5%
Ivan Dylevský

Funkční anatomie je koncipována jako moderní základní interdisciplinární morfologický text určený pro široký okruh studentů několika fakult a dalších škol. Koncepce funkční anatomie člověka vychází z provázanosti struktury a funkce lidského těla a dovoluje…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
33,96 €
32,27 €
Histologický atlas
-5%
Jindřich Martínek

Atlas představuje základní učební pomůcku morfologického mikroskopického oboru pro studenty magisterského i bakalářského studia na lékařských fakultách. Stejným způsobem poslouží i studentům vysokých škol zdravotnických s Mgr. a Bc. studijním programem…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
22,13 €
21,03 €
Klinická adiktologie
-5%
Kamil Kalina a kolektiv

Adiktologie je multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Téma se neomezuje jen na tradiční oblasti zneužívání alkoholu a nezákonných drog, ale nutně zahrnuje…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
39,96 €
37,97 €
Klinická anesteziologie - 6.vydání
-5%
Paul G. Barash a kolektiv

Překlad tzv. „handbooku“, tedy příručky (v našem slova smyslu zkrácené verze) světoznámé učebnice anestezie. Postgraduální publikace má oproti „velké knize“ přednost ve stručnosti, přehlednosti a praktičnosti a obsahuje všechny potřebné údaje pro studium…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
63,96 €
60,77 €
Klinická nefrologie - 2.vydání
-5%
Ondřej, Vladimír Tesař, Viklický

Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné lékařství, imunologie ale i patologie. Je základním…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
23,45 €
22,28 €
Lékařská první pomoc v urgentních stavech
-5%
Jiří Knor, Jiří Málek

Kniha vychází z obsahu a požadavků kurzů lékařské první pomoci, které jsou součástí povinné předatestační přípravy. V praxi ji využijí rovněž lékaři nepracující v oborech rutinně řešících urgentní situace, dále studenti lékařských oborů a nelékařští…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
19,96 €
18,97 €
Lymfologie
-5%
Földi Michael, Földi Ethel

Základní učebnice v oboru, překlad již 7. vydání, které vyšlo v nakladatelství Urban&Fischer ze skupiny ELSEVIER. Čtenář zda najde opravdu vše potřebné a aktuální: anatomii a fyziologii lymfatického systému, příčiny a původ onemocnění lymfatického systému,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
71,36 €
67,80 €
Ošetřovatelství v nefrologii
-5%
Kolektív autorov

Publikace si klade za cíl poskytnout ucelené informace o ošetřovatelské péči v nefrologii studentům zdravotnických oborů ve vysokoškolském programu, v postgraduálním studiu a nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zahrnuje základní charakteristiku onemocnění…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
14,05 €
13,35 €
Polohování v péči o nemocné
-5%
Uwe Wagner

Správné polohování nemocného je základním předpokladem prevence komplikací zejména u dlouhodobě ležících nemocných. V praxi se uplatňují nejen základní polohovací pravidla, např. v prevenci dekubitů a u imobilizačního syndromu, ale také dva nejznámější…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
13,11 €
12,46 €
Refluxní choroba jícnu - GERD
-5%
Vela F. Marcelo, Richter E. Joel, Pandolfino E. John, kolektiv

Kniha představuje nejlepší současný návod nejen pro vlastní léčbu, ale i pro celkovou péči o nemocné s touto velmi rozšířenou diagnózou.

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
29,36 €
27,90 €
Rýchle fakty: Reumatoidná ARTRITÍDA
-5%
Kolektív autorov

Brožúra poskytuje ľahko čitateľný prehľad o tom, ako sa má stav vyvíjať a ako sa diagnostikuje, monitoruje a lieči. Napísané dvoma poprednými britskými a americkými reumatológmi, pokrýva množstvo nedávnych vývojov v tejto oblasti. Obsahuje: • Nedávno…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
20,00 €
19,00 €
Svalové funkční testy
-5%
Janda Vladimír a kolektiv

Velmi úspěšná kniha, která se stala již po generace jednou ze stálých učebnic jak rehabilitačních lékařů, tak fyzioterapeutů. Vznikla ve snaze objektivizovat svalovou sílu a její změny způsobené poruchami hybnosti. Svalový test jako analytická metoda,…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
18,36 €
17,45 €
Tělovýchovné lékařství - Vybrané kapitoly
-5%
Dalibor Pastucha a kolektiv

Kniha je určena pro pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru tělovýchovné lékařství, jehož základní náplní je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno, ale na druhé…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
9,35 €
8,89 €
Urgentní gastroenterologie
-5%
Tony C.K. Tham, John S.A. Collins

Publikace je stručným a přehledným průvodcem pro zvládání urgentních stavů v gastroenterologii a komplikací endoskopických výkonů. Kniha by měla být k dispozici na všech odděleních emergency, endoskopie, interních a chirurgických příjmových odděleních…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
39,96 €
37,97 €
Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory - 2.vydání
-5%
Leoš Navrátil a kolektiv

Kniha je určená studentům bakalářského programu lékařských a zdravotně sociálních fakult a vyšších odborných škol se zdravotnickým zaměřením. Publikace je specificky pojatá pro studenty všech nelékařských oborů, kteří musejí znát etiologii, projevy a…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
21,10 €
20,05 €
Zdravie a klinika chorôb 5. vydanie
-5%
Katarína Kopecká, Petr Kopecký

Učebnica Zdravie a klinika chorôb je určená študentom stredných zdravotníckych škôl, ktorí sa pripravujú na krásne, ale náročné povolanie. Získané vedomosti a zručnosti budú uplatňovať vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Cieľom tejto učebnice…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
19,00 €
18,05 €
Zubní lékařství - Propedeutika
-5%
Jiří Mazánek a kolektiv

Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu k nemocnému. V jednotlivých kapitolách jsou zpracovány základní…

Dodacia doba
1-3 pracovných dní
46,95 €
44,61 €
Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně
Ševela Kamil, Ševčík Pavel a kolektiv

Aktualizované a zcela přepracované vydání úspěšné publikace! Publikace nesmí chybět v knihovnách lékařů-intenzivistů, internistů, anesteziologů a všech lékařů první linie, tedy praktických lékařů a lékařů RZP. V obecné části čtenář najde kromě souhrnu…

Dodacia doba
nedostupné
11,70 €
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy
kol.

1 Terminológia 2 Osteológia 3 Artrológia 4 Myológia 5 Tráviaci systém – systema digestorium 6 Dýchací systém – systema respiratorium 7 Kardiovaskulárny systém – systema cardiovasculare 8 Lymfatický systém – systema lymphaticum 9 Močový systém – systema…

Dodacia doba
nedostupné
11,00 €
Anatómie s topografií a klinickými aplikacemi I.
Kolektív

Dodacia doba
nedostupné
26,22 €
Anatomie s topografii III. svazek -  Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kuže
Pavel Petrovický a spol.

Třísvazková učebnice je určena studujícím medicíny i lékařům. Obsahově je rozdělena do 3 dílu: Pohybové ústrojí, Orgány a cévy, Nervový systém. Do textu jsou v odpovídajících místech vloženy samostatné kapitoly kompletní topografické anatomie.

Dodacia doba
nedostupné
31,41 €
Atlas anatomie člověka II. - Hlava a krk, vnitřní orgány, neuroanatomie / Atlas of Human Anatomy II. - Head and Neck, Internal Organs, Neuronatomy
Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ivan Helekal

Poprvé od roku 1900 je zde originální domácí anatomický atlas. Dvojdílný komplet s téměř 1300 ilustracemi a fotografiemi. Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze tak navazují na bohatou tradici…

Dodacia doba
nedostupné
39,96 €
Chorobné znaky a příznaky - Diferenciální diagnostika
Karel Lukáš

Publikace navazuje na předchozí úspěšné knihy Chorobné znaky a příznaky 1 a 2. Původní texty jsou přepracované a přibylo k nim několik dalších desítek nových kapitol, takže kniha nyní obsahuje a popisuje celkem 218 vybraných znaků, příznaků a některých…

Dodacia doba
nedostupné
79,43 €
Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti
Viktor Lechta a kolektív

Monografia zhrňujúca problematiku diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti. Tvorí ju všeobecná a špeciálna časť. Vo všeobecnej časti sa preberajú ciele a princípy diagnostiky narušenej komunikačnej schopnosti ako aj metódy a techniky vyšetrenia…

Dodacia doba
nedostupné
5,00 €
Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství
Miroslav Hirt a kolektiv

Monografie je určena jednak studentům lékařských fakult jako učební text ke zkoušce, dále pak pro postgraduální vzdělávání lékařů připravujících se k atestaci ze soudního lékařství, pro další vzdělávání policistů, státních zástupců a soudců zabývajících…

Dodacia doba
nedostupné
7,00 €
EKG - stručně, jasně, přehledně
Hampton John R.

Publikace je již 39 let (od roku 1973) vyžadována čtenáři jako jeden z nejlepších základních průvodců k pochopení metody EKG. Těm, kteří EKG používají, pomáhá jednoduše a přímo rozpoznat normální a abnormální EKG nálezy. Kniha klade důraz na stručnost,…

Dodacia doba
nedostupné
10,76 €
EKG a jeho klinické využití
Malcolm S. Thaler

Překlad již 6. vydání této populární a praktické dvoubarevné učebnice, která přináší všechny potřebné informace pro klinické lékaře a lékaře v praxi pro každodenní hodnocení EKG křivek. Kniha interpretuje hypertrofie, dilatace, arytmie, blokády, preexcitační…

Dodacia doba
nedostupné
18,75 €
EKG do kapsy - Překlad 4. vydání
Ralph Haberl

Již 4. vydání velmi úspěšné publikace EKG pocket, která je z ediční řady pocket - kapesní nakladatelství Börm Bruckmeier Verlag. Kniha je určena studentům, lékařům v praxi a lékařům všech odborností, ocení ji ale i sestry specialistky. Dvojbarevná kniha…

Dodacia doba
nedostupné
16,40 €
Etika a komunikace v medicíně
Petr, Radek Ptáček, Bartůněk

Publikace, jejíž kvalitu zaštiťuje Česká lékařská komora, obsahuje na 49 kapitol. Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť - jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe.…

Dodacia doba
nedostupné
35,20 €