Dejiny, vlastiveda

Učebnice, pomôcky pre nás a naše deti z Dejepisu a Vlastivedy. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Človek na Zemi - Prehľad zemepisu
-9%
Martin Kolář

Skladný a stručný prehľad zemepisu pre školákov a zvedavcov poskytuje informácie o obyvateľoch našej planéty vrátane zoznamu 194 štátov sveta a rekordoch.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,90 €
2,64 €
Dejepis - Maturita
Jana Hečková a kolektív

Nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016) aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu SŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom spracované podľa maturitných okruhov vysvetlené pojmy, portréty osobností, zaujímavosti, tabuľkové…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,60 €
Dejepis do vrecka
-9%
Martin Vaszarab

Dejepis ZŠ do vrecka je skvelým pomocníkom študentov na upevnenie či rýchle zopakovanie vedomostí, ale rovnako zaujme každého, kto chce mať prehľadné spracovanie dejín ľudstva stále po ruke.

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,60 €
5,10 €
Úspešná maturita Dejepis
-9%
Ľudmila Kurcinová,Ľubomír Sobek

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu. Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú požiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach.…

Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
13,56 €
Dejepis na dlani
autor neuvedený

Abecedne zoradené heslá zo svetových dejín sú vynikajúcou pomôckou tak pre študentov, ako aj pre všetkých, ktorí sa potrebujú rýchlo zorientovať v tejto oblasti.

Dodacia doba
nedostupné
3,95 €
Dejepis pre 2. ročník gymnázií - Svetové dejiny
Miroslav Kamenický

Knihu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako učebnicu pre gymnáziá a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Druhé vydanie.

Dodacia doba
nedostupné
7,14 €
Hravá vlastiveda 2 PZ
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá vlastiveda 2 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizajnom podporujú motiváciu žiakov k práci a rozvíjajú základy kultúrnej,…

Dodacia doba
nedostupné
2,20 €
Hravý dejepis 6
Kolektív autorov

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. Naučia sa chápať a rešpektovať kultúrne a iné odlišnosti…

Dodacia doba
nedostupné
3,00 €
Hravý dejepis 6 PZ ( 2.vyd.)
Lenka Krajňáková

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Koncepcia zošita reflektuje požiadavky učiteľov na prepájanie svetových a národných dejín v záujme zrozumiteľnosti historických procesov a širšieho historického kontextu.…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Hravý dejepis 7
Kolektív autorov

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Koncepcia zošita reflektuje požiadavky učiteľov na prepájanie svetových a národných dejín v záujme zrozumiteľnosti historických procesov a širšieho historického kontextu.…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Hravý dejepis 8 - Pracovný zošit
Ľudmila Kónyová, Lenka Krajňaková

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti svetových a národných dejín. Žiaci nahliadnu do víru revolučnej Európy, stanú sa svedkami formovania moderných národov, spolu s našimi dejateľmi prejdú neľahkú cestu…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Hravý dejepis 9
Kolektív autorov

Pracovný zošit poskytuje bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka, prostredníctvom historických dokumentov sprístupňuje žiakom historické udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie. Úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke historické…

Dodacia doba
nedostupné
7,80 €
Maturita po novom- Dejepis testy - externá/interná časť
Hana Kratochvíl Viliam, Mlynarčíková

Chcete vedieť, čo od vás vyžaduje nová maturita? Viete pracovať so školským historickým prameňom? Chcete si overiť svoje vedomosti a spôsobilosti formou testov? Poznáte klasifikačný systém pre myslenie?

Dodacia doba
nedostupné
6,14 €
Maturita z dejepisu
Zuzana Pravdová

Nové, prepracované vydanie príručky pre maturantov ponúka prehľad svetových, najmä však európskych a slovenských dejín. Po každej kapitole nasledujú úlohy, ktorých riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou publikácie je aj slovník historických pojmov.

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €
Maturita z dejepisu + testy na webe, 2. vydanie
Zuzana Pravdová

Táto publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín. Svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám a veľmi dobre poslúži všetkým uchádzačom o štúdium na vysokých školách so spoločenskovedným zameraním.…

Dodacia doba
nedostupné
11,90 €
Podnikanie pre stredné odborné školy
Kolektív autorov

Učebnica Podnikanie pre stredné odborné školy s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR je jedinečným pomocníkom rozvíjajúcim podnikateľské myslenie žiakov, ale aj začínajúcich podnikateľov. Učebnica zohľadňuje najnovšiu legislatívu a poskytuje množstvo aktuálnych…

Dodacia doba
nedostupné
27,00 €
Prehľad svetových dejín
Jiří S. Kupka

Svetové dejiny od praveku až po súčasnosť vhodné pre študentov základných a stredných škôl. všetky dôležité historické udalosti periodizácia významných revolúcií 23 historických mapiek a erbov

Dodacia doba
nedostupné
2,39 €
SLOVENSKÉ DEJINY I. - NOV. MATURITA
PhDr. Kristian ELSCHEK, CSc. a PhDr. Ján HUNKA, CSc.

OD PRAVEKU PO STREDOVEK je názov prvého dielu najnovších Slovenských dejín I., ktoré Vydavateľstvo EUROLITERA ponúka študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl ako literatúru pre maturitu nového typu. Autori knihy, renomovaní vedeckí pracovníci,…

Dodacia doba
nedostupné
9,92 €
SLOVENSKÉ DEJINY II.- NOV. MATURITA
Mgr. Marek BUDAJ

OD NOVOVEKU PO SÚČASNOSŤ nazval autor druhý diel knihy SLOVENSKÉ DEJINY II. Je plynulým pokračovaním prvej časti histórie odvíjajúcej sa na území dnešného Slovenska, ktorú autori uzatvorili bitkou pri Moháči v roku 1526. Druhý diel prináša v dvanástich…

Dodacia doba
nedostupné
9,92 €
Z klenotnice staršieho slovanského písomníctva I
Jozef Minárik

Stredovek je pre nás nesmierne vzdialený a pokladáme ho za nezáživný a temný, ale autor tejto publikácie nám dokazuje pravý opak. Uvedie čitateľa do jednotlivých storočí, v ktorých stredoveké písomnosti vznikali, a predstaví nám bohatstvo tvorby jednotlivých…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €