Dejiny, vlastiveda

Učebnice, pomôcky pre nás a naše deti z Dejepisu a Vlastivedy. Učebnice rôzneho zamerania skladom.

vyhľadávanie v kategórii:
Zoradiť podľa
Dejepis - Maturita
-6%
Jana Hečková a kolektív

Nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016) aktuálne a podrobne spracované učivo dejepisu SŠ v súlade so Štátnym vzdelávacím programom spracované podľa maturitných okruhov vysvetlené pojmy, portréty osobností, zaujímavosti, tabuľkové…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,60 €
10,91 €
Človek na Zemi - Prehľad zemepisu
-6%
Martin Kolář

Skladný a stručný prehľad zemepisu pre školákov a zvedavcov poskytuje informácie o obyvateľoch našej planéty vrátane zoznamu 194 štátov sveta a rekordoch.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,90 €
2,73 €
Dejepis do vrecka
-6%
Martin Vaszarab

Dejepis ZŠ do vrecka je skvelým pomocníkom študentov na upevnenie či rýchle zopakovanie vedomostí, ale rovnako zaujme každého, kto chce mať prehľadné spracovanie dejín ľudstva stále po ruke.

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,10 €
4,80 €
Hravý dejepis 9
-6%
Kolektív autorov

Pracovný zošit poskytuje bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy žiaka, prostredníctvom historických dokumentov sprístupňuje žiakom historické udalosti a napomáha ich pochopenie a porozumenie. Úlohy tvorivo upevňujú a rozvíjajú žiacke historické…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,40 €
6,96 €
Maturita z dejepisu + testy na webe, 2. vydanie
-6%
Zuzana Pravdová

Táto publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín. Svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám a veľmi dobre poslúži všetkým uchádzačom o štúdium na vysokých školách so spoločenskovedným zameraním.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,90 €
11,19 €
Úspešná maturita Dejepis
-6%
Ľudmila Kurcinová,Ľubomír Sobek

Učebnica je vypracovaná s ohľadom na platné cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z dejepisu. Jej ambíciou je poskytnúť študentom námet, čo by mohla obsahovať odpoveď na konkrétnu cieľovú požiadavku v jednotlivých maturitných zadaniach.…

Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,90 €
13,07 €
Dejepis
J. Hečková, V. Slneková, Ľ. Marci

ÚVOD DO ŠTÚDIA HISTÓRIE Historiografia Niekoľko významných postáv svetovej historiografie Niekoľko významných postáv slovenskej historiografie Historický prameň Pomocné vedy historické DEJINY PRAVEKU Vymedzenie pojmu Doba kamenná Paleolit Stredná a mladšia…

Dodacia doba
nedostupné
5,80 €
Dejepis na dlani
autor neuvedený

Abecedne zoradené heslá zo svetových dejín sú vynikajúcou pomôckou tak pre študentov, ako aj pre všetkých, ktorí sa potrebujú rýchlo zorientovať v tejto oblasti.

Dodacia doba
nedostupné
3,95 €
Dejepis pre 2. ročník gymnázií - Svetové dejiny - 2. vydanie
Kolektív

Knihu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako učebnicu pre gymnáziá a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Druhé vydanie.

Dodacia doba
nedostupné
7,14 €
Dejepisný zošit pre 6. ročník základných škôl
Daniel Gurňák

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
Dejepisný zošit pre 7. ročník základných škôl
Daniel Gurňák

- Slovensko v stredoveku - Európa a svet v ranom novoveku - Európa a Slovensko v ranom novoveku

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
Dejepisný zošit pre 8. ročník základných škôl
Daniel Gurňák

Obsah pracovného zošita prešiel pred týmto školským rokom výraznou rekonštrukciou za aktívneho prispenia skúsených učiteliek z praxe: Dr. Heleny Krippelovej a Dr. Miroslavy Košťálovej. Zmeny spočívajú v zosúladení obsahu zošita s aktuálnou učebnicou…

Dodacia doba
nedostupné
2,40 €
DEJEPISNÝ ZOŠIT PRE 9. ROČ. ZŠ

Zošit nadväzuje na preberané učivo z dejepisu v danom ročníku – 20. storočie. Je bohato ilustrovaný dobovými kresbami a fotografiami. Okrem rozšíreného priestoru na poznámky (+ 4 strany) obsahuje 4 pracovné mapy so zadaniami pre žiaka, dvojstranu s faktografickými…

Dodacia doba
nedostupné
1,90 €
Hravá vlastiveda 2 - Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ
Kolektív autorov

Pracovný zošit Hravá vlastiveda 2 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizajnom podporujú motiváciu žiakov k práci a rozvíjajú základy kultúrnej,…

Dodacia doba
nedostupné
3,50 €
Hravý dejepis 6
Kolektív autorov

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. Naučia sa chápať a rešpektovať kultúrne a iné odlišnosti…

Dodacia doba
nedostupné
3,00 €
Hravý dejepis 6 PZ ( 2.vyd.)
Lenka Krajňáková

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Koncepcia zošita reflektuje požiadavky učiteľov na prepájanie svetových a národných dejín v záujme zrozumiteľnosti historických procesov a širšieho historického kontextu.…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Hravý dejepis 7
Kolektív autorov

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Koncepcia zošita reflektuje požiadavky učiteľov na prepájanie svetových a národných dejín v záujme zrozumiteľnosti historických procesov a širšieho historického kontextu.…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Hravý dejepis 8 - Pracovný zošit
Ľudmila Kónyová, Lenka Krajňaková

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti svetových a národných dejín. Žiaci nahliadnu do víru revolučnej Európy, stanú sa svedkami formovania moderných národov, spolu s našimi dejateľmi prejdú neľahkú cestu…

Dodacia doba
nedostupné
7,40 €
Maturita po novom- Dejepis testy - externá/interná časť
Hana Kratochvíl Viliam, Mlynarčíková

Chcete vedieť, čo od vás vyžaduje nová maturita? Viete pracovať so školským historickým prameňom? Chcete si overiť svoje vedomosti a spôsobilosti formou testov? Poznáte klasifikačný systém pre myslenie?

Dodacia doba
nedostupné
6,14 €
Maturita z dejepisu
Zuzana Pravdová

Nové, prepracované vydanie príručky pre maturantov ponúka prehľad svetových, najmä však európskych a slovenských dejín. Po každej kapitole nasledujú úlohy, ktorých riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou publikácie je aj slovník historických pojmov.

Dodacia doba
nedostupné
8,90 €
Novovek I. -Dejepisné atlasy pre ZŠ a gymnáziá
Kolektív

Školský dejepisný atlas je určený predovšetkým pre základné a stredné školy. Vnútorná štruktúra zošita nadväzuje na učebné texty a zodpovedá cieľovým zámerom učebných osnov. Atlas je schválený Ministerstvom školstva SR ako učebná pomôcka pre základné…

Dodacia doba
nedostupné
4,30 €
Novovek II. - Dejepisný atlas
autor neuvedený

Dejepisné atlasy sú určené predovšetkým pre základné školy a viacročné gymnáziá. Vnútorná štruktúra zošitov nadväzuje na učebné texty učebníc (pre 5., 6. a 7. ročník ZŠ) a zodpovedá cieľovým zámerom učebných osnov. Jedná sa o pracovné typy atlasov, ktoré…

Dodacia doba
nedostupné
4,30 €
Podnikanie pre stredné odborné školy
Kolektív autorov

Učebnica Podnikanie pre stredné odborné školy s odporúčacou doložkou MŠVVaŠ SR je jedinečným pomocníkom rozvíjajúcim podnikateľské myslenie žiakov, ale aj začínajúcich podnikateľov. Učebnica zohľadňuje najnovšiu legislatívu a poskytuje množstvo aktuálnych…

Dodacia doba
nedostupné
27,00 €
Prehľad svetových dejín
Jiří S. Kupka

Svetové dejiny od praveku až po súčasnosť vhodné pre študentov základných a stredných škôl. všetky dôležité historické udalosti periodizácia významných revolúcií 23 historických mapiek a erbov

Dodacia doba
nedostupné
2,39 €
SLOVENSKÉ DEJINY I. - NOV. MATURITA
PhDr. Kristian ELSCHEK, CSc. a PhDr. Ján HUNKA, CSc.

OD PRAVEKU PO STREDOVEK je názov prvého dielu najnovších Slovenských dejín I., ktoré Vydavateľstvo EUROLITERA ponúka študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl ako literatúru pre maturitu nového typu. Autori knihy, renomovaní vedeckí pracovníci,…

Dodacia doba
nedostupné
9,92 €
SLOVENSKÉ DEJINY II.- NOV. MATURITA
Mgr. Marek BUDAJ

OD NOVOVEKU PO SÚČASNOSŤ nazval autor druhý diel knihy SLOVENSKÉ DEJINY II. Je plynulým pokračovaním prvej časti histórie odvíjajúcej sa na území dnešného Slovenska, ktorú autori uzatvorili bitkou pri Moháči v roku 1526. Druhý diel prináša v dvanástich…

Dodacia doba
nedostupné
9,92 €
Stredovek - dejepisný atlas pre ZŠ a SŠ
Kolektív

Dejepisné atlasy sú určené predovšetkým pre základné školy a viacročné gymnáziá. Vnútorná štruktúra zošitov nadväzuje na učebné texty učebníc (pre 5., 6. a 7. ročník ZŠ) a zodpovedá cieľovým zámerom učebných osnov. Jedná sa o pracovné typy atlasov, ktoré…

Dodacia doba
nedostupné
4,30 €
Z klenotnice staršieho slovanského písomníctva I
Jozef Minárik

Stredovek je pre nás nesmierne vzdialený a pokladáme ho za nezáživný a temný, ale autor tejto publikácie nám dokazuje pravý opak. Uvedie čitateľa do jednotlivých storočí, v ktorých stredoveké písomnosti vznikali, a predstaví nám bohatstvo tvorby jednotlivých…

Dodacia doba
nedostupné
6,00 €