Vľadimír Babčák

Daňové právo na Slovensku

Učebnica slovenského daňového práva, analýza súčasnej právnej úpravy daňového práva na Slovensku. Učebnica Daňové právo na Slovensku, ktorá sa Vám, vážení čitatelia, dostáva do rúk, vznikla na podklade predchádzajúcej učebnice z roku 2012 s názvom „Slovenské daňové právo“. Súčasná učebnica však, z hľadiska svojho obsahu, predstavuje podstatne prepracované, aktualizované a doplnené vydanie. Pozostáva z časti, ktorá má predovšetkým abstraktný charakter, pretože sa zaoberá teóriou daňového práva a z časti, ktorá sa vnútorne ďalej člení na daňové právo hmotné a daňové právo procesné, ako dve zložky jedného celku, ktorým je daňové právo. Učebnica daňového práva má za cieľ priblížiť právno-teoretické a právno-aplikačné a realizačné otázky daní v istom komplexnom pohľade. Svojím odborným zameraním a (pokiaľ je to možné v takej zložitej oblasti) aj jednoduchým štýlom spracovania vytvára nevyhnutné predpoklady pre pochopenie problematiky tejto časti slovenského práva.

Učebnica slovenského daňového práva, analýza súčasnej právnej úpravy daňového práva na Slovensku. Učebnica Daňové právo na Slovensku, ktorá sa Vám, vážení čitatelia, dostáva do rúk, vznikla na podklade predchádzajúcej učebnice z roku 2012 s názvom „Slovenské daňové právo“. Súčasná učebnica však, z hľadiska svojho obsahu, predstavuje podstatne prepracované, aktualizované a doplnené vydanie. Pozostáva z časti, ktorá má predovšetkým abstraktný charakter, pretože sa zaoberá teóriou daňového práva a z časti, ktorá sa vnútorne ďalej člení na daňové právo hmotné a daňové právo procesné, ako dve zložky jedného celku, ktorým je daňové právo. Učebnica daňového práva má za cieľ priblížiť právno-teoretické a právno-aplikačné a realizačné otázky daní v istom komplexnom pohľade. Svojím odborným zameraním a (pokiaľ je to možné v takej zložitej oblasti) aj jednoduchým štýlom spracovania vytvára nevyhnutné predpoklady pre pochopenie problematiky tejto časti slovenského práva.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Ing. Miroslav Mračko - EPOS
Rok vydania 2015
Počet strán 750
Typ viazania Pevná väzba
Hmotnosť (g) 960 g
Rozmery (š-v-h) 150x210
EAN 9788056200919
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Stavebný zákon 2024 - Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
-9%
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,49 €
9,55 €
Poradca č. 3-4 / 2024 - Obchodný zákonník s komentárom
-9%
Ing. Tibor Trizuliak
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
16,38 €
Novelizovaný Živnostenský zákon
-9%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,40 €
5,83 €
Novelizovaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 3/2020
-9%
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
2,90 €
2,64 €
Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd platná od 1. septembra 2022
-9%
Kolektív autorov
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,90 €
8,10 €
Zákony 2024/IV
-9%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
9,83 €
Zákony 2024 II/A
-9%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,80 €
9,83 €
Vreckový zákon o rybárstve s vykonávacou vyhláškou
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
4,90 €