Anton Heretik

Forenzná psychológia

Autor publikácie, prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., prednáša forenznú psychológiu pre poslucháčov psychológie a práva i ďalších pomáhajúcich profesií. Postupne vás oboznámi s históriou forenznej psychológie, s problematikou rôznych foriem trestnej činnosti, domáceho násilia, závislosti od psychotropných látok a s ďalšími témami. Kľúčové dielo v danom odbore vychádza teraz vo 4. vydaní, doplnené o nové poznatky, ale aj skúsenosti, ktoré autor získal pri práci súdneho znalca.

Autor publikácie, prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., prednáša forenznú psychológiu pre poslucháčov psychológie a práva i ďalších pomáhajúcich profesií. Postupne vás oboznámi s históriou forenznej psychológie, s problematikou rôznych foriem trestnej činnosti, domáceho násilia, závislosti od psychotropných látok a s ďalšími témami. Kľúčové dielo v danom odbore vychádza teraz vo 4. vydaní, doplnené o nové poznatky, ale aj skúsenosti, ktoré autor získal pri práci súdneho znalca.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Lindeni
Rok vydania 2019
Počet strán 608
Typ viazania viazaná s laminovaným poťahom
Hmotnosť (g) 1233 g
Rozmery (š-v-h) 167 x 225 mm
EAN 9788056612132
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Civilný mimosporový - Civilný sporový - Správny súdny poriadok
-9%
Janka Kotová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
29,90 €
27,21 €
Poradca 10/2024 Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpad
-9%
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,50 €
10,47 €
Účtovné súvzťažnosti 2022 pre PÚ
-9%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,50 €
17,75 €
Tvoja ekonómia
-9%
Jana Piteková
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
17,00 €
15,47 €
Odvody poistného (o 1.1.2024)
-9%
Ing. Dušan Dobšovič
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
6,50 €
5,92 €
Poradca 7-8/2024 – Zákon o dani z príjmov s komentárom
-9%
Miroslava Brnová, Michaela Vidová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,00 €
16,38 €
Ekonómia v 31 hodinách
Žilvinas Šilenas,Marija Vyšniauskaite
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
28,00 €
Poradca č. 8/2023 - Daň z pridanej hodnoty s komentárom
-9%
Naďa Vašková
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
10,00 €
9,10 €