Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Mint érintett személy hozzájárulásomat adom az üzemeltető számára a személyes adataim kezeléséhez (beleértve hírlevelek fogadását) az internetes áruház regisztrációs nyomtatványán feltüntetett terjedelemben - pontosabban az utónevem, családi nevem, címem, számlázási címem, telefonszámom,
e-mail címem - vásárlói előnyök élvezése céljából, melyek a megrendeléseim áttekintését és a „Helyezze a polcra” szolgáltatás hozzáférhetőségét valamint a DIDEROT s.r.o. hírleveleinek fogadását teszik lehetővé.
Az említett személyes adatok a szerződéses viszony megszűnését követő 10 évig kerülnek megőrzésre, adott esetben az érintett személy adatainak törlésére irányuló kérelem benyújtásáig. A személyes adatok törlésére irányuló kérelem kézhezvételét követően a személyes adatok törlésre kerülnek. A megszerzett személyes adatok nem esnek profilozás, sem automatizált feldolgozás alá.
Az üzemeltető tájékoztatja az érintett személyt arról, hogy a személyes adatai továbbításra kerülnek a közvetítő felé – külső könyvelő cég D-CONT Plus s.r.o., Patince 469, Patince 946 39, statisztikai azonosító szám (IČO): 46 126 791 a könyvelési anyagok hatályos jogszabályok szerinti feldolgozása céljából, valamint az internetes könyvesbolt technikai vezetője felé – FatCamel s.r.o. Hadovská cesta 6B, Komárno 945 01, statisztikai azonosító szám (IČO): 47 016 353 a vásárló kérelmére történő személyes adat változtatások, ill. módosítások végrehajtása céljából.
A személyes adatok közlése ugyanúgy, mint a hozzájárulás azok kezeléséhez önként történik. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja írásos formában, melyet hozzájárulás visszavonást postai úton, vagy e-mail formájában szükséges elküldeni az info@diderot.sk címre. A hozzájárulás visszavonása a kézbesítés napján lép érvénybe.
A hozzájárulás nem érinti az Ön, mint érintett személy jogait. A személyes adatok védelme részben feltüntetett tájékoztatás alapján, írásos kérelem formájában érvényesítheti az üzemeltetővel szemben a személyes adatai védelmével kapcsolatos jogait.
Az érintett személy kijelenti, hogy a közölt személyes adatai valódiak, aktuálisak és azokat szabadon közölte. A 16. életévét még be nem töltött személynél a törvényes képviselőjének a hozzájárulása szükséges.