Irodalomtudomány

Keresés a kategóriában:
Rendezés:
Honi bestiárium - 33 portré és pályakép a XX. századi magyar irodalomból
-9%
László Ferenc

"Az írók kifejezetten érdekes figurák, egyik-másikuk pedig egyenesen panoptikumba illő alak. Márai szavaival: „a magyar bestiárium különösségei” ők. Kötetünk 33 magyar író portréját és pályaképét kínálja a huszadik századból. Jelentős és elfeledett,…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
13,10 €
11,93 €
A tizedik kapu
-9%
Száz Pál

Száz Pál A tizedik kapu A hasszidizmus hattása a magyar irodalomra

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
7,00 €
6,37 €
Élveboncolás - Közelítések Péterfy Gergely Kitömött barbár című regényéhez
-9%
Tátrai Szilárd

Péterfy Gergely 2014-ben megjelent regénye, a Kitömött barbár, mely Török Sophie elbeszélésében mutatja be Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman barátságát, jelentős olvasói és kritikai sikert aratott. 2015-ben Aegon Művészeti Díjjal jutalmazták, és a robbanásszerű…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
11,45 €
10,42 €
A mennyiség uralma és az idők jelei
-9%
René Guénon

René Guénon (1886–1951) francia kultúrfilozófus a huszadik század egyik legjelentősebb, mégis kevéssé ismert személyisége. Guénon hatása elsősorban francia nyelvterületen érhető tetten, és itt elegendő csak az irodalom, a tudomány és a filozófiai gondolkozás…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
16,35 €
14,88 €
A csökkenő költőiség - Tanulmányok, beszélgetések Shakespeare és Dante fordításáról
-9%
Nádasdy Ádám

Nádasdy Ádám műhelynaplóit olvasva a műfordítás kulisszatitkaiba nyerhetünk betekintést. Hogyan írható újra egy másik nyelven egy irodalmi mű? Máshogy kell-e fordítani az olvasás és a színpadi előadás számára? A műfordítói gyakorlat hogyan írja felül…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
13,10 €
11,93 €
A MÉRLEG NYELVE III.
Jókai Anna

Jókai Anna életmusorozatának 13. kötete új esszéit tartalmazza - melyek elsosorban a magyar irodalom- és eszmetörténet tárgykörében születtek -, és az Imitatio Christi címu interjú-vallomást.

Szállítási idő
4-10 munkanap
6,55 €
Shakespeare, Bahtyin és Dosztojevszkij:  hősök és szerzők a kitágított valóságban - Pars pro toto
Karen Sztyepanjan

Karen Sztyepanjan irodalomtudományi kuriózumként is forgatható munkája először veti össze a nagy angol drámaíró és az orosz regényíró teljes művészi hagyatékát, beleértve Dosztojevszkij leveleit, jegyzetfüzeteit és publicisztikáját is. A legendás orosz…

Szállítási idő
4-10 munkanap
13,75 €
Antigoné gyűrűi - Kézjelek Kreón árnyékára
Jánosi Zoltán

"Az irodalom egyszerre esztétikum, önkifejezés, világelemzés és igen gyakran küzdelmes beszéd a társadalmi elnyomás, a zsarnokság, a kirekesztés, a személyes, a közösségi és a nemzeti lét korlátozásai s mindezek járulékos antropológiai képződményei ellen.…

Szállítási idő
4-10 munkanap
13,10 €
Petőfitől Tandoriig
Király István

Kötelességünk átmenteni és népszerűsíteni mindazt, ami a korábbi évtizedek, évszázadok terméséből ma is számunkra való („Ding für uns”), illetve bekapcsolni, amit lehet, a kultúraváltás termékenyítő, gazdagító vonulatába. Alapvetően ez motiválja Király…

Szállítási idő
Nem elérhető
16,35 €
Szabadkikötő
Kosztolányi Dezső

A magyar írókról írt esszék, bírálatok (Tükörfolyosó) után most Kosztolányi Dezső világirodalmi szerzőkről és művekről szóló esszéinek, cikkeinek gyűjteményével bővítjük a sorozatot. "Valószínűleg gondolkodó szívünkkel és hevesen dobogó, lüktető agyunkkal…

Szállítási idő
Nem elérhető
13,75 €
Gondoljátok meg, proletárok I. - Az ifjú József Attila
Tverdota György

Mivel nagymonográfiát (ha a munka megérdemli ezt a minősítést) csak egyszer lehet írni, és minden új nekifutás már „csak” a feladat újraírásának tekinthető, ezért úgy gondolom, hogy eljött az ideje az új József Attila-monográfia elkészítésének. Egy ilyen…

Szállítási idő
Nem elérhető
19,60 €
Megérteni az irodalmat
Nyilasy Balázs

Nyilasy Balázs irodalomtörténész, egyetemi tanár jelen könyvében két tanulmány kapott helyet. Az első írásban az irodalomtudományban egyeduralkodóvá vált teoretizmus-posztstrukturalizmus iránti kételyeinek ad hangot a szerző, valamint átfogó képet ad…

Szállítási idő
Nem elérhető
13,75 €
Bálint Tibor - Közelképek írókról
Demeter Zsuzsa

Emberi történetek, kolozsvári változások írója volt a világ abszurditására érzékeny Bálint Tibor (1932–2002), akinek impozáns munkásságát, művei fogadtatását áttekintve Demeter Zsuzsa összefüggő értelmező írásokat nyújt át az olvasónak. A Zokogó majom…

Szállítási idő
Nem elérhető
13,75 €
A kreatív írás művészete
Egri Lajos

A drámaírás művészete című könyve után, amelyből a XX. század második felére a forgatókönyvírók Bibliája lett, idén először jelenik meg magyarul Egri Lajos másik klasszikusa. A magyar származású, de Amerikában tanító szerző ebben a munkájában is olyan…

Szállítási idő
Nem elérhető
14,70 €
A tizedik kapu - A haszidizmus hatása a magyar irodalomra
Száz Pál

A haszidizmus, a kelet-európai zsidóság kegyességi mozgalmának szépirodalomra tett hatása közismert, sajátos irodalmi jelenség, amelyről azonban a magyar irodalom kontextusában alaposabb vizsgálat nem készült még. Száz Pál monográfiája a haszid történetek…

Szállítási idő
Nem elérhető
8,85 €
Utolsó útitársak - Költők, esztéták
Pór Péter

„A kötetben bemutatott művészi és gondolkodói életművek mind egy kiválasztott teremtő állapotban, vannak, akik úgy neveznék, a melankólia kiválasztott teremtő állapotában keletkeztek: a tökéletes szóbeli alkotást, illetve a tökéletes szóbeli gondolatot…

Szállítási idő
Nem elérhető
11,45 €
Hieroglyphica - Az egyiptomi írás magyarázata
Hórapollón

A Kr. u. 5-6. században élt Hórapollón: Az egyiptomi írás magyarázata c. műve az egyiptomi képírásról szóló egyetlen fennmaradt teljes ókori értekezés, amely évszázadokon át közvetítette az ókori szent bölcselet jelképeit az érdeklődő európaiak számára.…

Szállítási idő
Nem elérhető
9,80 €
Sajtóstul a házba /Régi és új anekdoták a média világából
Dési János

Dési János könyve éppúgy felidézi a régi és szerencsére velünk élő, alkotó nagyok emlékeit -Vitrayét, Friderikuszét, Szegváriét, és a sor még hosszan folytatható lenne -, mint a valamikori, elsüllyedt kicsikéit , a sajtó napszámosaiét, akikre már csak…

Szállítási idő
Nem elérhető
9,20 €
Szilágyi Márton

Vörösmarty Mihály életműve az utóbbi évtizedekben mintha háttérbe szorult volna: az utolsó, átfogónak szánt monográfia 1957-ben jelent meg a költőről, a kritikai kiadása pedig mindmáig befejezetlen. Ez a könyv a felejtés ellenében született: egy olyan,…

Szállítási idő
Nem elérhető
13,10 €
Koczkás Sándor

Koczkás Sándor (1924–2000) irodalomtörténész, kritikus, az ELTE XX. századi Magyar Irodalomtörténeti tanszékének docense volt. Szenvedélyes tanárként szinte haláláig tanított, nyugdíjasként is szemináriumokat vezetett. Mérhetelenül sokat írt: tanulmányokat,…

Szállítási idő
Nem elérhető
10,50 €
Boka László (szerk.)

Ady Endre halálának centenáriumi évét követően e gazdagon illusztrált díszalbum az Országos Széchényi Könyvtár tulajdonában lévő páratlan, a maga egészében forrásértékkel bíró dokumentumkincset kíván a nagyközönség számára megmutatni. A kötet egy új…

Szállítási idő
Nem elérhető
19,00 €
Annotationes in Iuvenalem - Megjegyzések Iuvenalishoz
Bartolomeo Fonzio

A humanista szerző az ókori szatíraíró, Iuvenalis költeményeinek számos helyéhez fogalmaz meg hosszabb-rövidebb magyarázatokat, s minden esetben reflektál legalább egy korábbi nézetre, melyet megcáfol – az esetek döntő többségében jogosan. Ráadásul humanista…

Szállítási idő
Nem elérhető
7,85 €
Aritmikus képzelet - Avantgárd zene, chance poetry és epikus gravitáció Cselényi László műveiben
Csehy Zoltán

Amit Cselényi László létrehozott, európai rangú költői kísérlet. Olyan jellegzetesen művészi experimentum, melynek kimenetele hosszú távon természetszerűleg kétes és veszélyes, mely, ha nem is tör önmagában a „nagy” vagy a kultikusan népszerű, kanonizálható…

Szállítási idő
Nem elérhető
6,90 €
Feleselő képek - Magyarok és szlovákok egymásról alkotott képe a 19. századi szlovák és magyar prózában
Marta Fülöpová

„Ez a könyv elsősorban tudományos munka, de talán nemcsak az irodalmároknak szól, hanem azoknak is, akik tudni szeretnék, milyennek látnak minket, magyarokat a szlovákok. És hogy milyennek látják a magyarok a szlovákokat. Nem mindig kellemes ez a kép.…

Szállítási idő
Nem elérhető
7,20 €
Iskoladrámák - Színjátékok, énekek és ünnepek a XVII.-XVIII. századi magyarországi iskolakultúrából
Medgyesy S. Norbert

Magyarország és benne Erdély (Siebenbürgen) területén az 1550-es évek és 1792 között a színjátszás világát az iskola jelentette. A tanárok által latin, német és magyar nyelven írt, több felvonásból álló drámákat az adott gimnázium diákjai adták elő tanévnyitó,…

Szállítási idő
Nem elérhető
15,75 €
Kéve és kereszt - Kritikai rajzok
Monostori Imre

Monostori Imre 75 éves! Manapság nincsen, vagy alig van igazi, értő kritika. Hiányzik az irodalmi életből is, mivel szükség van arra, hogy orientálják az olvasót, hogy mi értékes, mi kevésbé az. Persze a posztmodern irodalomtörténet-írás erre nem vállalkozik,…

Szállítási idő
Nem elérhető
11,50 €
Költő a diktatúrában
Babosi László

Babosi László Ratkó Józsefről írott könyve egyedi látószögű történelem- és irodalomértelmező műfajváltozatot teremt. Nem egyszerűen az írót, hanem a diktatúra hálójában cselekvő küldetéses személyiséget állítja a középpontba. A költő sorsútjában a hatalomnak…

Szállítási idő
Nem elérhető
9,20 €
Perújrafelvétel - Anekdotikus elbeszélésmód és modernség a - 20. század első felének magyar prózájában
Gintli Tibor

„A 19. századi anekdotizmusra jellemző kedélyesség a modernség időszakában összetettebbé válik. Ez részben annak köszönhető, hogy a derű más szemléletmódokkal, illetve hangnemekkel vegyülve olyan rétegzett minőségeket alkot, mint a melankolikus életöröm…

Szállítási idő
Nem elérhető
13,10 €
Pomogáts Béla - Egy irodalomtörténész portréja
Cseke Péter

Pomogáts Béla most először publikált életútinterjúja és Cseke Péter tanulmánya a 20. század egyik legmeghatározóbb magyar irodalomtörténészének gazdag életművét tekinti át.

Szállítási idő
Nem elérhető
11,15 €
Poszeidón gyöngyszakálla - Görög-latin intertextusok nyomában, Janus Pannoniustól Weöres Sándorig
Polgár Anikó

„Nemcsak az áthajózás, az átúszás, az átjutás folyamata lehet kalandos, hanem a hazatérés utáni helykeresés is, az elfogadás, a befogadás módjai, a vendégként vagy ismerősként kezelés különféle megnyilvánulásai. S felér egy kalanddal ezeknek a megérkezésnek…

Szállítási idő
Nem elérhető
8,20 €