Irodalomtörténet

Keresés a kategóriában:
Rendezés:
Honi bestiárium - 33 portré és pályakép a XX. századi magyar irodalomból
-6%
László Ferenc

"Az írók kifejezetten érdekes figurák, egyik-másikuk pedig egyenesen panoptikumba illő alak. Márai szavaival: „a magyar bestiárium különösségei” ők. Kötetünk 33 magyar író portréját és pályaképét kínálja a huszadik századból. Jelentős és elfeledett,…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
13,10 €
12,32 €
A tizedik kapu
-6%
Száz Pál

Száz Pál A tizedik kapu A hasszidizmus hattása a magyar irodalomra

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
7,00 €
6,58 €
Élveboncolás - Közelítések Péterfy Gergely Kitömött barbár című regényéhez
-6%
Tátrai Szilárd

Péterfy Gergely 2014-ben megjelent regénye, a Kitömött barbár, mely Török Sophie elbeszélésében mutatja be Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman barátságát, jelentős olvasói és kritikai sikert aratott. 2015-ben Aegon Művészeti Díjjal jutalmazták, és a robbanásszerű…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
11,45 €
10,77 €
A magyar romantika ikercsillagai - Petőfi Sándor és Jókai Mór
-6%
Szilágyi Márton (szerk.)

Ez a könyv kézenfekvő, de mind ez idáig ki nem aknázott ötletre épül: egymás tükrében próbálja meg értelmezni az 1840-es évek két legnagyobb magyar irodalmi tehetségének, Jókai Mórnak és Petőfi Sándornak az életművét. A két jelentős kortárs, az egy ideig…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
14,70 €
13,82 €
A mennyiség uralma és az idők jelei
-6%
René Guénon

René Guénon (1886–1951) francia kultúrfilozófus a huszadik század egyik legjelentősebb, mégis kevéssé ismert személyisége. Guénon hatása elsősorban francia nyelvterületen érhető tetten, és itt elegendő csak az irodalom, a tudomány és a filozófiai gondolkozás…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
16,35 €
15,37 €
A csökkenő költőiség - Tanulmányok, beszélgetések Shakespeare és Dante fordításáról
-6%
Nádasdy Ádám

Nádasdy Ádám műhelynaplóit olvasva a műfordítás kulisszatitkaiba nyerhetünk betekintést. Hogyan írható újra egy másik nyelven egy irodalmi mű? Máshogy kell-e fordítani az olvasás és a színpadi előadás számára? A műfordítói gyakorlat hogyan írja felül…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
13,10 €
12,32 €
Kapufák és kényszerítők - Futball a 20. századi magyar történelem árnyékában
-6%
Csillag Péter

Sporthasonlattal élve Magyarország 20. századi története minden kétséget kizáróan a kapufák és kényszerítők korszaka volt: választásainkat gyakran a kényszerpálya határozta meg, kiélezett pillanatokban, világháborúk, forradalmak, hatalmi harcok idején…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
11,45 €
10,77 €
Életemnél is jobban - 115 újabb szerelmes levél és történet
-6%
Nyáry Krisztián

Nyáry Krisztián évek óta módszeresen gyűjti a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy éppen legfelháborítóbb szerelmes leveleit. A gyűjteményből 125 levelet a hozzájuk tartozó történetekkel együtt közre is bocsátott 2018-ban megjelent, nagy…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
16,35 €
15,37 €
A ​szalamandra mosolya
-6%
N. Tóth Anikó

Várostörténet, nőtörténet, mese és mítosz, napló és feljegyzés, anekdota és önreflexió. „A selmeci hölgy különös legendáriuma” egymáshoz lazán kapcsolódó szövegtörmelékekből épül fel, eltérő nőalakok nézőpontjából mutat meg jellegzetes helyszíneket,…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,00 €
7,52 €
József Attila - Összes tanulmánya és cikke 1930-1937 I-II. kötet
-6%
József Attila

József Attilának nemcsak a költői életműve jelent máig eleven, felbecsülhetetlen értékű szellemi hagyományt, hanem az értekező prózája is. Több mint egy évtized filológiai erőfeszítései révén készült el az 1930 és 1937 között született írásainak kritikai…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
32,70 €
30,74 €
A MÉRLEG NYELVE III.
Jókai Anna

Jókai Anna életmusorozatának 13. kötete új esszéit tartalmazza - melyek elsosorban a magyar irodalom- és eszmetörténet tárgykörében születtek -, és az Imitatio Christi címu interjú-vallomást.

Szállítási idő
4-10 munkanap
6,55 €
Petőfi sándor emlékezete - Osiris irodalomtörténet
Margócsy István (szerk.)

Petőfi recepcióját, hagyományát, jelenlétét a halála után eltelt több mint másfél évszázadban és a jelenben áttekinteni szinte lehetetlen feladat; a róla szóló írott és verbális ismeretanyag, legyen annak műfaja tanulmány, anekdota, emlékezés, elemzés,…

Szállítási idő
4-10 munkanap
16,30 €
Petőfi Sándor élete és költészete - Osiris Irodalomtörténet (új kiadás)
Kerényi Ferenc

Alig hihető, de igaz: Petőfi Sándornak, a magyar nyelvterületen és a világirodalomban is legismertebb költőnknek 1896 óta nem jelent meg átfogó, tudományos megalapozottságú, a szerző önálló kutatásain (is) alapuló életrajza, és már 72 éve, hogy Illyés…

Szállítási idő
4-10 munkanap
14,70 €
Dosztojevszkij - A nagy inkvizítor legendája - Osiris Társadalomtudományi Könyvtár
Vaszilij Rozanov

Gogol egyik fantasztikus elbeszélésében egy öreg uzsorás a halála előtt elhív magához egy festőművészt, és ellentmondást nem tűrve kéri, hogy fesse meg a portréját. Már tart a munka, amikor a festő egyszer csak hevesen viszolyogni kezd attól, amit tesz,…

Szállítási idő
4-10 munkanap
19,60 €
Anya-nyelv-kvíz - 150 nyelvi és műveltségi feladatsor 1500 idegen és jövevényszóval tematikus elrendezésben
Kiss Gábor

Mindenki szeret játszani nemtől, életkortól függetlenül. Aki már egyszer belekóstolt a nyelvi játékok ízébe, az bizonyára a bűvkörükbe került. Az Anya – nyelv – kvíz című nyelvi rejtvénykönyv 150 feladatsorának 1500 feladványában tematikus elrendezésben…

Szállítási idő
4-10 munkanap
9,80 €
Latin irodalom az érett középkorban (12-13. század) - A keresztény Európa virágkora
Adamik Tamás

A középkori latin irodalomnak ezt a korszakát, amelyet a 12–13. századra, tehát az ún. „érett középkor” időszakára helyezhetünk – eszmei gazdagsága és magas művészi színvonala miatt – aranykornak, és ezen belül első felét 12. századi reneszánsznak is…

Szállítási idő
4-10 munkanap
19,65 €
A holland nyelvű irodalom története - Osiris Tankönyvek
Gera Judit (szerk.)

A holland nyelvű irodalom története hiánypótló munka. Nem törekszik teljességre, de reményeink szerint egy nagyrészt ismeretlen, izgalmas, új világgal való megismerkedés lehetőségét nyújtja az olvasónak. Holland irodalomtörténetként bepillantást kíván…

Szállítási idő
4-10 munkanap
19,60 €
Shakespeare, Bahtyin és Dosztojevszkij:  hősök és szerzők a kitágított valóságban - Pars pro toto
Karen Sztyepanjan

Karen Sztyepanjan irodalomtudományi kuriózumként is forgatható munkája először veti össze a nagy angol drámaíró és az orosz regényíró teljes művészi hagyatékát, beleértve Dosztojevszkij leveleit, jegyzetfüzeteit és publicisztikáját is. A legendás orosz…

Szállítási idő
4-10 munkanap
13,75 €
A valóságban felébredni /DVD melléklettel
Hamvas Béla

„ITT MINDENNEK KELL LENNI” Bevezető A valóságban felébredni - Hamvas Béla. Egy életút állomásai fotókban, írásokban, filmben elbeszélve című kötethez „A személyiség titkát, egyedüliségét – mondja Bergyajev –, senki sem értheti teljesen. Az emberi személyiség…

Szállítási idő
4-10 munkanap
24,90 €
Antigoné gyűrűi - Kézjelek Kreón árnyékára
Jánosi Zoltán

"Az irodalom egyszerre esztétikum, önkifejezés, világelemzés és igen gyakran küzdelmes beszéd a társadalmi elnyomás, a zsarnokság, a kirekesztés, a személyes, a közösségi és a nemzeti lét korlátozásai s mindezek járulékos antropológiai képződményei ellen.…

Szállítási idő
4-10 munkanap
13,10 €
A harmadik szirén - Zrínyi Miklós költészete
Bene Sándor

A monográfia Zrínyi költészetének átfogó értelmezésére vállalkozik. Szempontja a történeti poétika: az Adriai tengernek Syrenaiát a korabeli költői iskolák vitáinak kontextusában mutatja be. íbr>E viták, főként a Zrínyi számára mértéket jelentő itáliai…

Szállítási idő
4-10 munkanap
26,20 €
A világirodalom története
Szerb Antal

A 2019-ben újra sajtó alá rendezett Magyar irodalomtörténet után most A világirodalom története is megújult formában lát napvilágot. Az először 1941-ben megjelent művet nem kímélte a politikai cenzúra: a Rákosi-korszak kiadásaiban a Mai orosz irodalom…

Szállítási idő
4-10 munkanap
22,95 €
Közmondások /Az ékesszólás kiskönyvtára
Kiss Gábor

Mindenki ismeri az Aki másnak vermet ás, maga esik bele vagy az Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér szemléletes közmondásokat. Ugyanígy senki előtt nem ismeretlenek a következő szójárások sem: Egyik kutya, másik eb vagy Több is veszett Mohácsnál.…

Szállítási idő
Nem elérhető
8,15 €
Árnyékban éles fény vagy /A Radnóti házaspár fényképei
Krahling Edit

Albumunkban a Radnóti házaspár, Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni fényképeiből válogattunk. Bemutatjuk közös életük előzményeit, azokat a felvételeket is, melyek gyermek- és diákkoruk, megismerkedésük, majd jegyességük idején készültek. A fejezetek a…

Szállítási idő
Nem elérhető
26,20 €
Megmozdult irodalom
Radnóti Zsuzsa

Radnóti Zsuzsa (1938), Kossuth- és Jászai Mari-díjas dramaturg, a Vígszínház vezető dramaturgja pályájának, publikációinak és közéleti megszólalásainak válogatott gyűjteményét tartja kezében az olvasó, amely a magyar dráma és a magyar színházi szcéna…

Szállítási idő
Nem elérhető
15,75 €
Az utolsó magyar petrarkista, Kisfaludy Sándor - Itália és Petrarca hatása Kisfaludy Sándor szerelmi költészetére
Sárközy Péter

Kisfaludy Sándor verseinek ma már csak kevés olvasója akad, de a XIX. század első három évtizedének legnépszerűbb és legolvasottabb költője volt. Igaz, máig fennmaradt hírneve, hogy ő volt a szerelem és Badacsony költője. Korabeli sikerét a század első…

Szállítási idő
Nem elérhető
11,45 €
Megtalálni Serendipityt - Véletlenszerű lényeges felfedezések
Alexander Brody

A Megtalálni Serendipityt két, első ránézésre nagyon különböző, mégis rokon lélek, jó barát: Alexander Brody reklámszakember, a magyar kultúra nagy támogatója és Nagy József újságíró beszélgetőkönyve. Párhuzamos életrajz, amelyben jól megfér egymás mellett…

Szállítási idő
Nem elérhető
18,05 €
Csinszka, a halandó múzsa /Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese
Rockenbauer Zoltán

A szerző Csinszka életének Ady Endre halálát követő időszakát mutatja be: ezt a korábban elhanyagolt, ám annál érdekesebb és művekben gazdag periódust. Lapjain megelevenednek a múzsa szerelmei, Babits Mihály és Márffy Ödön, valamint az Ady-per is.

Szállítási idő
Nem elérhető
13,10 €
Élet és halál könyve I-II.
Gyurgyák János

Ez a könyv felkérés egyfajta véres-valós táncra, invitálás, sőt egyenesen felszólítás közös gondolkozásra az élet, az emberi létezés nagy, örök és egyetemes ? következésképpen senki számára meg nem kerülhető ? kérdéseiről (szerelem, humor, emberi természet,…

Szállítási idő
Nem elérhető
19,60 €
Petőfitől Tandoriig
Király István

Kötelességünk átmenteni és népszerűsíteni mindazt, ami a korábbi évtizedek, évszázadok terméséből ma is számunkra való („Ding für uns”), illetve bekapcsolni, amit lehet, a kultúraváltás termékenyítő, gazdagító vonulatába. Alapvetően ez motiválja Király…

Szállítási idő
Nem elérhető
16,35 €