Filozófia

Keresés a kategóriában:
Rendezés:
A Föld dicsérete
-10%
Byung-Chul Han

Byung-Chul Han új könyve vendégszövegekkel sűrűn átszőtt esszé, amely félúton kerti naplóba fordul. A globális digitális zaj ellenében a növényekkel járó munka csendbe merülő testi tapasztalatát, földközeli örömeit vázolja fel. A kiindulópont a szerző…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,85 €
7,97 €
A spektákulum társadalma - Bázis könyvek
-9%
Guy Debord

A kapitalizmus minden életszférát és gondolatot felfalt. A dermesztő elidegenedés és a hiánytalan eldologiasodás emberellenes jellemzőit sorra kell vennünk ahhoz, hogy a kiutat egyáltalán elkezdhessük megkeresni. Az európai baloldali radikális hagyomány…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
11,80 €
10,74 €
A tömegek lázadása - Helikon Zsebkönyvek 79. (új kiadás)
-9%
José Ortega Y Gasset

„A lezüllés, a lealacsonyodás tulajdonképpen az az életmód, ami annak jut ki, aki elutasította, hogy az legyen, aminek lennie kell. Nem hal el benne az igazi lénye, csupán vádló árny, kísértet lesz belőle, amely szüntelenül érezteti vele, hogy mennyivel…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,20 €
7,47 €
A szent és a profán - Helikon Zsebkönyvek 73. (új kiadás)
-9%
Mircea Eliade

„…a vallásos ember mindig arra törekszik, hogy szent univerzumban éljen, következésképpen egész élményvilága másmilyen, mint a vallásos érzés nélküli emberé, azé az emberé, aki deszakralizált világban él.” Szent és profán – örök és mulandó – vallásos…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
7,20 €
6,56 €
A gondviselésről - Trubadúr Zsebkönyvek 13.
-9%
Lucius Annaeus Seneca

Lucius Annaeus Seneca, római sztoikus filozófus, drámaíró és államférfi három rövidebb dialógusát tartalmazza a kötet: A gondviselésről, A lelki nyugalomról és A boldog életről

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
6,55 €
5,97 €
Az Antikrisztus - Trubadúr Zsebkönyvek 18.
-9%
Friedrich Nietzsche

Az Antikrisztusban Nietzsche - annak ellenére, hogy művét a főbb európai nyelveken ő egyenként milliós példányszámban szerette volna megjelentetni, ami enyhén szólva ellentmond az Előszó kezdősorának, hogy a mű "azokhoz szól, kiknek száma a legkevesebb"…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,20 €
7,47 €
Erósz haldoklása
-9%
Byung-Chul Han

A késő kapitalista társadalom patológiáinak újabb területét tárja fel Byung-Chul Han ebben a könyvében: a szerelem mára – a fetisizált individualizmus és a technológiai közvetítéssel létrejövő kommunikáció világában – puszta szexualitássá vált, amely…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,20 €
7,47 €
A civilizált emberiség nyolc halálos bűne - Helikon Zsebkönyvek 75. (új kiadás)
-9%
Konrad Lorenz

A Nobel-díjas Konrad Lorenznek, az orvostudományok és a filozófia doktorának szakterülete elsősorban az állatvilág tanulmányozása volt, munkásságát később terjesztette ki az emberiség etológiájára. 1972-ben írott könyvében azt vizsgálta, hogyan változtatja…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
5,90 €
5,37 €
Az örök béke - Helikon Zsebkönyvek 71.
-9%
Immanuel Kant

Immanuel Kant 1775-ben megjelent filozófiai esszéje a tartós ("örök") béke lehetségességét vizsgálja, pontosabban annak feltételeit igyekszik meghatározni. Nemcsak amellett érvel, hogy a politikai és az erkölcs összeegyeztethető, és hogy a gyakorlati…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
4,90 €
4,46 €
Popper és Kuhn - A világ filozófusai 28.
-9%
C. Ulises Moulines

Karl Popper (1902–1994) és Thomas Kuhn (1922–1996) a 20. század két legjelentősebb tudományfilozófusa. Popper egy új tudományos módszertant, a falszifikálhatóság elvét teremtette meg, amely szerint a kutatás fő célja nem a tudományos elméletek bizonyítása,…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,15 €
7,42 €
Foucault és Derrida - A világ filozófusai 27.
-9%
Miguel Morey

A 20. század második felének francia filozófiája mindmáig az utolsó olyan szellemi áramlat volt, amely képessé vált a bölcselet problémafelvetésének teljes megújítására. Hatása óriásira duzzadt, érdeklődési köre lefedte az egész szellemi földrajzot és…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,15 €
7,42 €
Simone de Beauvoir - A világ filozófusai 26.
-9%
Cristina Sánchez

Simone de Beauvoir (1908–1986) a 20. század egyik jelentős európai véleményformálója, kora filozófiai gondolkodásának igen befolyásos alakja. A filozófus és regényíró műveiben a szabadság élményének kérdésével és az ennek útjában álló akadályokkal foglalkozott.…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,15 €
7,42 €
Tao Te King - Az Út és Erény könyve (új kiadás)
-9%
Lao-Ce

A hagyomány szerint a taoizmus alapítójának, Lao-cének tulajdonítják a taoista filozófia alapművét, a Tao te kinget. A szerző költői képekkel átszőtt aforizmákban összegzi a taoizmus tanítását, melynek legfontosabb üzenete, hogyan tud az ember harmóniában…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
13,10 €
11,93 €
Bálványok alkonya - Trubadúr Zsebkönyvek 8.
-9%
Friedrich Nietzsche

„[Nietzsche] magát a keresztény világnézetet tette kritika tárgyává. A kor egész közönségességét, álszent és sivár életét úgy fogta fel, mint a keresztény szellemirány végső eredményét. Az egész kereszténység úgy tűnt fel előtte, mint a gyengék és gyávák…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
6,55 €
5,97 €
A fejedelem - Trubadúr Zsebkönyvek 3.
-9%
Machiavelli

„A nagy újság Machiavelli művében a gonoszság feltétlen, aggálytalan tudomásulvétele. Az emberiség erkölcsi elvei, a középkor magasztos keresztény és lovagi eszményei nem hagytak rajta semmi nyomot; a végletes realista szeme előtt csak az ősi ösztönök…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
6,55 €
5,97 €
Vallomások
-9%
Szent Ágoston

Két évezred szentjei közül is kiemelkedő egyéniség Hippói Szent Ágoston. Vallomások című műve 397 és 400 között keletkezett. Megírásakor a szerző (latin nevén Aurelius Augustinus) életútjának felén járt. Vallomásainak tizenhárom könyve nemcsak az ókeresztény,…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
12,10 €
11,02 €
Phaidón - Helikon Zsebkönyvek 120.
-9%
Platón

Platón egyik legismertebb dialógusa, a Phaidón – a Kritónnal és a Szókratész védőbeszédével együtt – Szókratész perének, továbbá élete utolsó heteinek és halálának történetét meséli el. Eközben olyan alapvető kérdéseket érint, mint az igazságosság mibenléte,…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
6,55 €
5,97 €
Buddha Beszédei - Helikon zsebkönyvek 8. (új kiadás)
-9%
Buddha

A nagy indiai vallásalapító, Buddha élete tanítással telt gondolatait a követőjéül szegődött szerzetesek szájhagyománya őrizte meg évszázadokon át. Beszédei, amelyekből a jelen kötet válogatást közöl, csak a Kr. e. 1. században foglaltattak írásba. Buddha…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
4,90 €
4,46 €
Hajnalpír
-9%
Friedrich Nietzsche

Az Ecce homo című kései önéletrajzi írásában, amit Nietzsche eredetileg előszónak szánt soha el nem készült „fő művéhez”, a Minden érték átértékeléséhez, így jellemzi az először 1881-ben megjelent Hajnalpír című művét: „Ezzel a könyvemmel kezdődik hadjáratom…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
13,10 €
11,93 €
A nevetés - Helikon Zsebkönyvek 106.
-9%
Henri Bergson

HENRI-LOUIS BERGSON (1859–1941) a XX. század első harmadának egyik legnépszerűbb és legnagyobb hatású filozófusa volt, akinek legtöbb művét minden világnyelvre lefordították. Nézetei, tanai Franciaországban nagy megbecsülést hoztak számára, és 1914-ben…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
4,90 €
4,46 €
Filozófia - Az etikától a metafizikáig: Kalandozások a bölcsességben és a valóságban
-9%
Michael Picard

A Filozófia – Az etikától a metafizikáig szélesíti a látókörünket, felpörgeti az agyunkat, és alapjaiban kérdőjelezi meg nézeteinket és mindazt, amit a tudásról eddig gondoltunk. Ráébreszt, hogy még az érzékszerveinkben sem bízhatunk, habár csak rájuk…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
16,30 €
14,84 €
Kaizen - Változz félelem nélkül! /Egyetlen kis lépés megváltoztathatja az életed
-9%
Robert Maurer

Szeretnénk végre tartósan megszabadulni néhány kilótól? Leszokni a dohányzásról? Rendszeres testmozgást iktatni az életünkbe, és amellett ki is tartani? Javítani munkahelyi pozíciónkat, vagy sikeresebbé válni az üzleti életben? Meghittebbé és tartalmasabbá…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,50 €
7,74 €
A tudomány és a politika mint hivatás - Filozófiai kiskönyvtár
-9%
Max Weber

Max Weber politikai szerepvállalása, amelyben egy progresszív nemzeti liberális álláspont érvényesült, külön is ösztönözte, hogy megvizsgálja, mi a különbség a társadalomtudomány és a politikai gyakorlat között, és mi az értékítéletek helye az előbbiben.…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
6,50 €
5,92 €
A bomlás kézikönyve - Helikon Zsebkönyvek 90.
-9%
E. M. Cioran

Az 1911-ben Romániában született Cioran az 1930-as évek végétől egészen haláláig Párizsban élt és alkotott, műveit franciául írta. A többek között Mircea Eliadéval, Eugene Ionescóval és Samuel Beckett-tel szoros barátságot ápoló szkeptikus és nihilista…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
4,90 €
4,46 €
Antitézis
-9%
Tamás Gáspár Miklós

Kötetünk a szerző „fordulata” után, eredetileg angol nyelven írt marxista politikafilozo´fiai elemzéseit tartalmazza, valamint két magyar nyelven írott, nagyszabású tanulmányt, amelyek egyike itt jelenik meg először. A többi szöveg gyűjteményes kötetek,…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
16,35 €
14,88 €
Pszichopolitika - A neoliberalizmus és az új hatalomtechnikák
-9%
Byung-Chul Han

A HATALOM BELÉNK KÖLTÖZIK Byung-Chul Han berlini filozófus, hasonlóan A kiégés társadalma című művében megfogalmazottakhoz, folytatja a neoliberalizmus kritikáját. Újabb munkája is olyan esszék füzére, melynek gondolatai megkerülhetetlen figyelmeztetéssé…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,20 €
7,47 €
A szabadságról - Helikon zsebkönyvek 81.
-9%
John Stuart Mill

Millnek ez a bő másfél évszázada, 1859-ben kiadott írása a klasszikus liberalizmus egyik alapműve. Miközben kortársai és barátai – többek között David Ricardo és Jeremy Bentham – a liberalizmus közgazdasági elméletét dolgozzák ki, Mill elsősorban a politikai…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
4,90 €
4,46 €
Csillapító társadalom - A fájdalom ma
-9%
Byung-Chul Han

Korunk palliatív társadalma a puszta fennmaradásért harcolva elveszítette érzékét a jó élet iránt. Minden élvezetet, értéket és értelmet feláldozunk az öncéllá tett egészségért. A szenvedést sem tudjuk már elbeszélhetően megélni. Az információ és a tőke…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
8,20 €
7,47 €
Hobbes - A világ filozófusai 25.
Ignacio Iturralde Blanco

A 17. században élt Thomas Hobbes a filozófia egyik zseniális, ám szinte elfeledett figurája. Az irodalmár, humanista és tudós gondolkodó munkásságában ötvözte az empirizmust és a racionalizmust, felismeréseire hipotetikus-deduktív módszerrel jutott.…

Szállítási idő
4-10 munkanap
8,15 €
Hume - A világ filozófusai 21.
Gerardo López

David Hume (1711-1776) skót filozófus és közgazdász volt az a gondolkodó, aki a legvégsőkig vitte el John Locke és George Berkley empirista koncepcióját. Hume elmélete, annak csúcspontján, már magában foglalta a metafizika teljes meghaladásának lehetőségét…

Szállítási idő
4-10 munkanap
8,15 €