Nyelvészet

Keresés a kategóriában:
Rendezés:
Milyen nyelv a magyar?
-9%
Nádasdy Ádám

"Miért finnugor nyelv a magyar? Nos, azért, mert a nyelvészek ezt állapították meg. Ez bizony ilyen egyszerű. A gombák nem növények. Miért nem? Mert a biológusok ezt állapították meg. A gombák ugyanis nem tudják a szenet a levegőből fölvenni, mint a…

Szállítási idő
online ár - Készleten - 1 munkanap
11,45 €
10,42 €
A nyelv eredetéről - A beszéd ingyen van, és hazudunk, mint a vízfolyás
-9%
Sverker Johansson

Talán nincs még egy olyan tudományág, ahol annyi tévhit, meggyőződés és rögeszme keringene, mint a nyelvészet. Kicsit olyan ez, mint a labdarúgás: mindenki ért hozzá, mindenki jobban tudja. Mindenkinek van egy tuti biztos elmélete, hogy miként is kezdtek…

Szállítási idő
online ár - Készleten - 1 munkanap
19,65 €
17,89 €
A történetekbe zárt elme - Tudat-, kommunikáció- és történetfilozófiai adalékok a narratív én elméletéhez
Szécsi Gábor

A történetalkotás és -feldolgozás, azaz az észlelt eseményeket, jelenségeket jelentéssel felruházó, narratív gondolati sémák alkalmazása, az emberi kommunikációban kulcsszerepet játszó, alapvető kognitív folyamat. A narratíva olyan különleges metakódként…

Szállítási idő
4-10 munkanap
18,05 €
Természetes nyelvtanulás - Így lehetsz nyelvzseni
Murányi Péter

"Még olvasni sem tudtál, és már óvodás korodban tökéletesen beszéltél magyarul? Te zseni vagy! Tudtad, hogy az agyad magától felszedi a nyelvtant és a szavakat, ha jó irányból tartod elé a példákat? Bizony, a nyelvtanulás ösztönös, és a gyermekkori,…

Szállítási idő
4-10 munkanap
16,30 €
Beszédművelés
Hernádi Sándor

Hernádi Sándor népszerű, számos kiadást megért könyve a nyelvművelés egyik legfontosabb ágát, a beszédművelést ismerteti meg az olvasóval. A jelenségeket, törvényszerűségeket írott szövegek segítségével mutatja be, mégpedig a legnagyobbak - többek között…

Szállítási idő
4-10 munkanap
11,45 €
Magyar szókincstár - Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára (új kiadás)
Kiss Gábor

A Magyar szókincstár az anyanyelvoktatás, a szókincsfejlesztés hasznos segédeszköze. Az anyanyelv szabatos, színes, helyes használatához nyújt segítséget, amely gazdag tára a rokon értelmű szavaknak, más néven szinonimáknak, és feltünteti a szavaknál…

Szállítási idő
4-10 munkanap
39,30 €
Nyelvek háborúja
Szemerey István

Az emberiség elérkezett ahhoz a ponthoz, ahonnan vissza kell fordulni, mert ebben a formában előre menni egyet jelent a Föld elpusztításával. Az előző két és fél évezred a latin nyelvű népek és a latin nyelvet (annak nyelvtanát, struktúráját, gondolatiságát)…

Szállítási idő
Nem elérhető
8,00 €
Egy fa nem erdő - 3700 népies szólás, közmondás és helyzetmondat Csűry Bálint Szamosháti szótárából
Kiss Gábor

A XX. század kiemelkedő nyelvésze, Csűry Bálint (1886?1941) arra vállalkozott, hogy elkészítse a szamosháti emberek szókincsének a teljes szótárát. Gazdag gyűjtését a Szamosháti szótárban jelentette meg két kötetben 1935–1936-ban. A tájszavak mellett…

Szállítási idő
Nem elérhető
9,80 €
A nyelvtudomány alapelvei - Bevezetés a nyelvtudományba
Horger Antal

Horger Antal (1872–1946) a XX. század nagy formátumú magyar nyelvésze, az MTA levelező tagja. A történeti-összehasonlító nyelvtudomány művelőjeként elsősorban hangtörténettel, szófejtéssel, nyelvjáráskutatással foglalkozott. Nyelvészeti munkássága máig…

Szállítási idő
Nem elérhető
13,10 €
Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXV. - A kognitív szempont a nyelv pszichológiájában
Surányi Balázs

Kötetünk tizenhárom tanulmánya részben a magyar nyelv korábbi írásokból már ismert szemantikai jelenségeinek, részben első ízben itt bemutatott jelentéstani kontrasztoknak az elemzésére és magyarázatára vállalkozik. A tanulmányok mindegyike az ún. formális…

Szállítási idő
Nem elérhető
15,75 €
Régi szavak kisszótára - A régi világ 3600 kihalt, kiveszőben lévő és nehezen érthető szavának magyarázata diákoknak
Kiss Gábor

A Régi szavak kisszótára azokat a szavakat leltározza, melyek a magyar nyelv életében a korábbi évszázadokban széles körben használatosak voltak, de mára már ismeretlenül csengenek a magyar anyanyelvűek nagy többsége számára. A Régi szavak kisszótárának…

Szállítási idő
Nem elérhető
9,80 €
Szóeredeztetések - 53 jövevényszó eredete és a magyar nyelvbe kerülésük kalandos útja
Országh László

Országh László neve sokaknak ismerősen cseng, hiszen széles körben elterjedtek voltak az általa szerkeszett szótárak, melyekből nemzedékek sajátították el az angol szavakat. A szótárszerkesztés mellett munkásságának másik nagy területe a jövevényszó-kutatás:…

Szállítási idő
Nem elérhető
9,80 €
Szóbeli befolyásolás II. /Nyelv és szituáció
Síklaki István

"A nyelv stratégiai használata olyan területe a társas viselkedésnek, amely igen sok tudományág és szakma számára fontos (nyelvészet, szociálpszichológia, klinikai pszichológia, médiakutatás, kommunikáció, politológia, marketing stb.). A válogatásunk…

Szállítási idő
Nem elérhető
12,80 €
Nyelvművelésünk évszázadai - Az ékesszólás kiskönyvtára
Fábián Pál

Fábián Pál (Szombathely, 1922 – Budapest, 2008) az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Intézetének professzora, számos egyetemi jegyzet és nyelvművelő tanulmány szerzője, évtizedeken át volt az MTA I. osztálya helyesírási bizottságának tagja és vezetője is.…

Szállítási idő
Nem elérhető
11,45 €
Bölcs tanácsok - Az ékesszólás kiskönyvtára
Kiss Bernadett

A Bölcs tanácsok című könyv 4000 különböző közmondást, szólást tartalmaz a hatkötetes Czuczor–Fogarasi-szótárból. A forrásul szolgáló nevezetes mű elsősorban szavakat értelmez és lát el eredetmagyarázatokkal, azonban szép számmal találhatók benne a szavaknál…

Szállítási idő
Nem elérhető
4,90 €
Idézetvadász I. - Görög és latin szállóigék és idézetek - Az ékesszólás kiskönyvtára
Koncsek Krisztián

A szerző a klasszikus műveltség szellemi tájaira csalogat. Szerteágazó adatait szenvedélyes tervszerűséggel állította össze hiánypótló művéhez. Elfeledett szövegeket porolt le, lappangó textusok sárguló lapjait cetlizte tűpontos filológusi alapossággal.…

Szállítási idő
Nem elérhető
8,15 €