Első és második világháború

Keresés a kategóriában:
Rendezés:
A pápa zsoldosa - Toldi 4. könyv
-8%
Bónizs Róbert

Ezerháromszázötvennyolc. A csatáktól és a saját démonaival való harcoktól megcsömörlött Toldi visszavonultan él, ám békés magányából kizökkenti az, amelynek a legkeményebb harcosok sem tudnak ellenállni: a szerelem. Feleségül veszi Rozgonyi Piroskát,…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
14,75 €
13,43 €
Vérzivatar - A Turul nemzetsége
-8%
Nemere István

A Turul nemzetség történetének ötödik könyve részben István király, részben az utódai idején játszódik. István nagy reményeket fűz fiához, Imréhez, aki azonban odavész, és onnantól Istvánnak nagy gondja van: ki örökölje utána a trónt? A magyarokat keresztény…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
14,75 €
13,43 €
Száz év múlva lejár? - Újabb Trianon-legandák - Modern magyar történelem
-8%
Ablonczy Balázs

Tizenkét évvel a nagysikerű Trianon-legendák című kötet után ABLONCZY BALÁZS újabb, a trianoni békeszerződést övező történetek nyomába eredt. A szerző magyar történész által eddig soha nem látott levéltári forrásokat kutatott fel a párizsi Grand Orient…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
16,40 €
14,93 €
Országhódító szabadkőművesség
-8%
Raffay Ernő

Az első világháború előtt minden jel arra mutatott, hogy a szabadkőművesek országbomlasztó tevékenységét siker koronázhatja, így ráerősítettek a kereszténység elleni küzdelemre, és még jobban fokozták a magyarországi etnikai feszültségeket, valamint…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
16,35 €
14,88 €
Doni hősök kalendáiuma
MARUZS ROLAND

Képes emlékkönyv a doni áttörés 80. évfordulója alkalmából.

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
14,10 €
Árpád fiai
-8%
Cs. Szabó Sándor

A szerző legújabb regénye a honfoglalás utáni fél évszázad történetét dolgozza fel, amelyet a történelemkönyvek általában a „kalandozások korának” szoktak meghatározni. Azonban ahogyan az Árpád fiaiból is kiderül, ez az elnevezés meglehetősen leegyszerűsítő.…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
14,75 €
13,43 €
Délibábok kora - Gróf Andrássy Gyula
-8%
Bakóczy Sára

Andrássy Gyula száműzött, halálra ítélt, emigrációba kényszerült „rebellisből” vált a párizsi szalonok kedvencévé, majd Magyarországra történő visszatérését követően Deák Ferenc mellett ő lett a kiegyezés egyik megteremtője, miniszterelnök, ezt követően…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
13,10 €
11,93 €
Tanácstalanság - A zsidó vezetés Magyarországon és a Holokauszt, 1944-1945 - Modern magyar történelem
-8%
Veszprémy László Bernát

Magyarország 1944-es német megszállását követően a hazai zsidó közösségek vezetői feloldhatatlan dilemma előtt találták magukat: működjenek együtt a németekkel és a nácibarát magyar kormánnyal, vagy válasszák az ellenállás útját? A rendelkezések a fővárosi…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
16,40 €
14,93 €
WAFFEN-SS - Hitler serege a háborúban
-8%
Adrien Gilbert

Egy magával ragadó, átfogó mű Hitler híres – és hírhedt – magánhadseregének, a Waffen-SS-nek a történetéről A Waffen-SS Heinrich Himmler SS-ének katonai szárnya és egyben a XX. század egyik legrettegettebb hadserege volt. Rövid története során a Waffen-SS…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
14,75 €
13,43 €
Szemben a forradalom arcvonalával - Az első Great Reset ideológiája
-9%
Miskolczy Ágost

Alig akad Magyarországon szaktekintély, aki olyan intenzíven foglalkozott volna a bolsevizmus természetrajzával, mint Miskolczy Ágost. A két világháború közötti időszak főügyész-helyetteseként képviselte a vádat az összes jelentős kommunista bűnperben…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
18,00 €
16,38 €
Horthy Miklós, a haditengerésztiszt - Modern magyar történelem
-8%
Turbucz Dávid

Horthy Miklós személyéről és tevékenységéről számtalan könyv, tanulmány és cikk született az utóbbi években, de életének és karrierjének egy kevéssé feldolgozott szakaszát az utókor eddig csak nagy vonalakban ismerhette. Turbucz Dávid vállalkozott elsőként…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
16,40 €
14,93 €
Az égő Oroszország - A Great Reset kezdetei
-9%
Huszár Károly

Történelmi távlatból látható igazán, hogy a bolsevizmus csak egy lépcsőfoka volt annak a tervnek, amely most, jelenkorunkban halad a végkifejlet felé. Mára a kommunizmus színt váltott, vörösről zöldre, képviselői a klímamozgalmak programját hirdetve…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
18,00 €
16,38 €
Trianon - A diktátum teljes szövege
-8%
Bank Barbara

Illusztráció: Térképmelléklettel 77. cikk: Magyarország az átengedett területek polgári, katonai, pénzügyi, igazságügyi vagy egyéb, közigazgatására vonatkozó mindennemű levéltárakat, lajstromokat, tervrajzokat, okiratokat és okmányokat az érdekelt Szövetséges…

Szállítási idő
Boltban - Készleten - 1 munkanap
17,35 €
15,79 €
Sírjaik hol domborulnak - A Vértes katonasírjai
Szebenyi István

A huszárhadosztály elesettjeinek sírjai viszonylag kis számban találhatók meg a térség falvainak temetőiben, illetve a Vértest övező erdőkben. A Gánton, Kápolnapusztán, Kőhányáson, Majkon, Vérteskozmán, Csákányos-pusztán, Körtvélyesen, Kapberek-pusztán,…

Szállítási idő
4-10 munkanap
19,65 €
Utolsó akkordok (új kiadás)
Gróf Klebelsberg Kuno

Világpolitika és Kárpát-medence, nemzetközi és nemzeti panorámakép a századelőről. A kultúrpolitikus, jogász, miniszter, a Magyar Történelmi Társulat elnöke gróf Klebelsberg Kuno páratlan karriert futott be a Bethlen-korszakban. A jelen kötet utolsó…

Szállítási idő
4-10 munkanap
13,10 €
Vesztes háborúk - megnyert csaták - Emlékezés Reviczky Imre ezredesre
Reviczky Ádám

A könyvíró a legendává nemesült Reviczky Imre ezredesnek állít emléket e könyvben, amikor élettörténetét, nem mindennapi tetteinek krónikáját tárja az olvasó elé. Reviczky Imre rövid, alig hatvan évre szabott élete azért válhatott regényessé és példamutatóvá,…

Szállítási idő
4-10 munkanap
21,25 €
Csak egy hűséges szolgája urának - Báró Lehár Antal ezredes, a katona
Jagadics Péter

A magyar történelem bővelkedik hősökben és példaképekben. Történelmünk egy kicsit elhanyagolt időszaka az 1914 és 1919 között zajló Nagy Háború, amely széleskörű társadalmi összefogással, történészi tudományos támogatással mozgatta meg az emlékezetet,…

Szállítási idő
4-10 munkanap
14,25 €
Vészben és viharban - Hadinapló 1914–1918; Ostromnapló 1944–1945
Gróf Széchényi Viktor

Illusztrációk: 64 oldalas képmelléklet Gróf Széchényi Viktor (1871–1945) a századfordulótól a második világháborúig a megyei politika megkerülhetetlen személyiségének számított. Vezetői képességeiről mindent elárul, hogy 1906 és 1917, illetve 1926 és…

Szállítási idő
4-10 munkanap
20,60 €
Magyar gondolat - Szabad gondolat /Válogatott történeti tanulmányok
Litván György

A kötet a közelmúltban elhunyt Litván Györgynek állít emléket azzal, hogy gazdag életművéből összegyűjti a szerző legfontosabb történeti tanulmányait. A tanulmányok elsősorban a magyar századelő eszmei és politikai törekvéseit, a nemzeti, a demokratikus…

Szállítási idő
4-10 munkanap
11,80 €
Reggel a lovakat elvitték a háborúba - széki gróf Teleki Andor naplója
Ludwig Daniella

1914. 08. 26., szerda: „A nagy világesemények folytán ismét kezembe ragadom a tollat, hogy megírjam mi minden történt amióta Velencéből eljöttünk. Éppen egy hónapra a merénylet után kiütött a Szerb háború. Németország minden erőlködése dacára nem tudta…

Szállítási idő
4-10 munkanap
16,35 €
A magyar katona a Kárpátokban
Szurmay Sándor

Szurmay Sándor magyar királyi honvédtiszt, gyalogsági tábornok, 1917-18-ban honvédelmi miniszter, 1941-től vezérezredes első világháborús visszaemlékezéseit korábban kötetben ki nem adott írások, beszédek és interjúk egészítik ki. A szerző szavaival:…

Szállítási idő
4-10 munkanap
19,65 €
Menekülésem Erdélyből - Élményeim a nyugat-magyarországi szabadságharcból (új kiadás)
Maderspach Viktor

Nemzeti hőseink egyike, Maderspach Viktor a trianoni tragédia után is hű marad szülőföldjéhez, és kényszerűen román állampolgárrá válva próbál élni birtokán. Nem hagyják. Világháborús szereplése, a Székely Hadosztályban véghezvitt tettei miatt ugyanis…

Szállítási idő
Nem elérhető
12,10 €
Véres város - Fegyveres ellenállás Budapesten, 1944-1945
Bartha Ákos

"1944. március 19-én Magyarországot megszállták a német fegyveres erők. Bár a náciellenes értelmiség javarészét letartóztatták vagy elhurcolták, bőséggel akadtak kisebb-nagyobb csoportosulások, szervezkedések, amelyek olykor egymással konspirálva, máskor…

Szállítási idő
Nem elérhető
13,75 €
Bloody Vienna - The Soviet Offensive Operations in Western Hungary and Austria, March-May 1945
Kamen Nevenkin

The Soviet Vienna Operation began on 16 March 1945 when the assault armies of 2nd and 3rd Ukrainian Fronts succeeded in penetrating the Axis defense between Esztergom and Lake Balaton. It ended up less than a month later, on 13 April 1945, when all its…

Szállítási idő
Nem elérhető
36,70 €
Csak a hegyek nem találkoznak
Fodor Kiss Júlia

Valós történelmi események, történelmi személyek szerepelnek a regényben, amely az 1920-as évektől egészen 1946-ig terjedő időintervallumban játszódik. A cselekmény Egerben, Sopronban, Debrecenben, Pesten és Oroszországban (Szovjetunióban) zajlik. Nyomon…

Szállítási idő
Nem elérhető
11,45 €
Egy császár harcol a szabadságért - Így kezdődött Magyarország kálváriája
Windisch-Graetz Lajos

Ha sikerült jelen munkámban megközelítően hű képet adni arról a halálos küzdelemről, amit Ausztria utolsó császára és Magyarország apostoli királya folytatott népei szabadságáért egy ellenséges világgal szemben, akkor azért elsősorban tisztelt barátom,…

Szállítási idő
Nem elérhető
13,10 €
Olajháború - Angolszász légitámadások a magyar olajipar ellen 1944-45-ben
Cseh Valentin

"A Zrínyi Kiadó gondozásában megjelent könyv Cseh Valentin legújabb kutatásait foglalja össze. A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum történész-muzeológusa a második világháború egyik kulcskérdését, a kőolajtartalékok megszerzésének témáját járja körül. Ma…

Szállítási idő
Nem elérhető
39,20 €
Budapest ostroma - Svéd diplomaták, terror, kitörés
Mihályi Balázs

Budapest ostroma Magyarország második világháborús történetének egy meghatározó eseménye volt. Számos feldolgozás született már erről, mégis akadnak olyan témakörök, melyekben lehet újat írni. A mostani tanulmány és forráskötet ezeket ismerteti a források…

Szállítási idő
Nem elérhető
12,80 €
Piros pajzson kettős kereszt - Történet a nyugat-magyarországi felkelés idejéből
Pintér György

Ez egy évszázados történet. Pontosan annyi! Egy elfelejtett, sokszor és sokszorosan félremagyarázott, zűrzavaros korról. Arról az időről, amikor valaki azt mondta: „Ezt aztán már nem!” A szomorú emlékezetű 1920-as esztendő után úgy tűnt a tragédia újabb…

Szállítási idő
Nem elérhető
9,15 €
Küzdelmek, emlékezések
Tormay Cécile

Nem lehet még egy írót találni, aki annyi áldozatot hozott volna Trianon revíziójáért, mint Tormay Cécile, a XX. század egyik legnagyobb magyar írója. Mennyire sokatmondó, hogy megrázó és váteszi beszédeit 1939 óta nem adta ki senki! Pedig azóta nem…

Szállítási idő
Nem elérhető
13,10 €