Jogtudomány

Keresés a kategóriában:
Rendezés:
Az európai utópia - Az integráció válsága és a lengyel reformkezdeményezés
Krzysztof Szczerski

"Az a kulcskérdés, hogy megint egyenrangú státuszú tagállamokra épül-e az Unió, a közösségi lét mellett megőrzik-e az egyes államok szuverenitását. Ez nem lesz könnyű, mert sok európai nemzet hozzászokott ahhoz, hogy a függőség állapotában éljen. E könyv…

Szállítási idő
Nem elérhető
10,50 €
Empirikus jogi kutatások - Paradigmák, módszertan, alkalmazási területek
Jakab András

Az empirikus jogi kutatások egy olyan tudományterület, amely egyszerre épít a jogtudomány és a társadalomtudományok eredményeire. Egyrészt felöleli a jogi témákra vonatkozó empirikus társadalomtudományi kutatásokat, másrészt az empirikus módszerek és…

Szállítási idő
Nem elérhető
19,60 €
Magyar alkotmánytörténet
Mezey Barna

A magyar alkotmánytörténet stúdiumának célja az európai alkotmánytörténetbe ágyazottan a magyar alkotmányfejlődés főbb vonalainak megismertetése, az alkotmányos alapfogalmak tisztázása, a magyar állam történetéhez kötődő, a historikus korszakokra jellemző…

Szállítási idő
Nem elérhető
19,60 €
Magyar jogtörténet (4. átdolgozott kiadás)
Mezey Barna

A magyar jog története messze a magyar keresztény államalapítást megelőző időkre visszanyúlik. Azokba az időkbe, amikor a magyar nép az Uralon túlról megkezdte vándorlásait. Az ősi jognak kevés tanúságtevője van. A magyar írásbeliség közel egyidős Szent…

Szállítási idő
Nem elérhető
14,70 €
X-Time - A jövőgenerációs pénzügyi tanácsadás
Fazekas Norbert

Tudatosnak lenni, a jövőben nem csak, hogy kifizetődő, hanem elvárás is egyben. A pénz önmagában nem boldogít, de hozzásegít a boldoguláshoz. A gyakorlati pénzügyi oktatás, a mindennapi életre való nevelés ma sajnos hiánycikk. A világ tele van termékekkel,…

Szállítási idő
Nem elérhető
18,00 €
Magyar büntetőjog /Különös rész
Nagy Zoltán

A kötet Földvári József több évtizedig forgalomban volt, számos kiadást megért tankönyve után jelenik meg. A szerzok igyekeztek megorizni Földvári pro- fesszor szemléletét, szellemiségét, ám figyelembe vették, hogy azóta a világ hihetetlenül felgyorsult,…

Szállítási idő
Nem elérhető
17,95 €
Európai alkotmány- és parlamentarizmus története
Szente Zoltán

Szállítási idő
Nem elérhető
14,75 €
Harcz az alkotmányért
Majtényi László

2010 óta a jogállam lebontásának vagyunk nem pusztán azt elszenvedő szemlélői, hanem minden rendelkezésünkre álló eszközzel annak ellentartó, a szabadságért küzdő ellenfelei: az alkotmányos állam védelmezői. Megtapasztaltuk, hogy bár rombolni mindig…

Szállítási idő
Nem elérhető
11,50 €
NE SZÍVD MEG - Füves cigitől a börtönkapuig
dr. Barabás Zoltán

A kábítószer fogyasztás egyre fiatalabb korosztályt érint, és egyre több büntetőügy indul a 17 -25 évesekkel szemben, kábítószer birtoklása és kábítószer-kereskedelem miatt. A kábítószer-kereskedelem miatt elítéltek száma 2015 óta csaknem meghétszereződött,…

Szállítási idő
Nem elérhető
13,05 €
Római magánjog (7. átdolgozott kiadás)
Benedek Ferenc

A Római magánjog című kézikönyv elsősorban a mindennapi munkájukban igényességre törekvő gyakorló jogászok számára készült. A mű – tartalmának és szerkesztésmódjának köszönhetően – a római jogi ismeretek rendszerezett áttekintésére is kiválóan alkalmas,…

Szállítási idő
Nem elérhető
19,60 €