Vladimír Babčák

Finančné právo na Slovensku

Rozhodujúce poznatky týkajúce sa problematiky finančného práva. Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú záujem o toto odvetvie verejného práva, resp. ich zaujímajú právne aspekty realizácie finančných vzťahov. Konkrétnejšie toto literárne „dielko“ smeruje k študentom právnických fakúlt na Slovensku, prípadne podľa potreby aj k študentom študujúcim na fakultách ekonomického zamerania, ale môže vhodne poslúžiť i osobám, ktoré pôsobia vo verejnej správe, v podnikateľskej sfére a pod. V konečnom dôsledku nájde v nej odpoveď na viaceré finančno-právne otázky aj širšia právnická verejnosť. Poznať aspoň základy finančného práva a finančnej správy, ako aj obsah platných finančno-právnych predpisov by malo byť samozrejmosťou nielen pre študentov, ale aj pre každého, kto akokoľvek vstupuje do vzťahov, ktorých predmetom sú peniaze, teda každá fyzická či právnická osoba, občan či podnikateľ.

Rozhodujúce poznatky týkajúce sa problematiky finančného práva. Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú záujem o toto odvetvie verejného práva, resp. ich zaujímajú právne aspekty realizácie finančných vzťahov. Konkrétnejšie toto literárne „dielko“ smeruje k študentom právnických fakúlt na Slovensku, prípadne podľa potreby aj k študentom študujúcim na fakultách ekonomického zamerania, ale môže vhodne poslúžiť i osobám, ktoré pôsobia vo verejnej správe, v podnikateľskej sfére a pod. V konečnom dôsledku nájde v nej odpoveď na viaceré finančno-právne otázky aj širšia právnická verejnosť. Poznať aspoň základy finančného práva a finančnej správy, ako aj obsah platných finančno-právnych predpisov by malo byť samozrejmosťou nielen pre študentov, ale aj pre každého, kto akokoľvek vstupuje do vzťahov, ktorých predmetom sú peniaze, teda každá fyzická či právnická osoba, občan či podnikateľ.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Ing. Miroslav Mračko - EPOS
Rok vydania 2017
Počet strán 512
Typ viazania Pevná väzba
Rozmery (š-v-h) 148-210
EAN 9788056201916
Dodacia doba V obchode - dodanie 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Podvojné účtovníctvo 2022 - zákony s komentárom
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
18,00 €
16,92 €
 Aktualizácia III/2 2022 – BOZP, Inšpekcia práce, Nelegálne zamestnávanie
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,00 €
2,82 €
 1000 riešení 6-7/2022 – Dedičské právo, Daňové výdavky
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,80 €
6,40 €
 Aktualizácia V/2 2022 – štátna služba, informačné technológie verejnej správy
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,50 €
4,23 €
Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd - Platná od 1. septembra 2022
-6%
Kolektív autorov
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
8,90 €
8,37 €
Obchodný zákonník s komentárom -  Verejné obstarávanie Zákon o cenách Vzory zmlúv
-6%
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
11,00 €
10,34 €
Novelizovaný zákon o súkromnej bezpečnosti 6/2020
-6%
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
3,20 €
3,01 €
100 otázok o odpovedí - Zákonník práce o Odpady
-6%
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
7,90 €
7,43 €