Ing.Anna Cenigová

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej služby podľa opatrenia MF SR č. MF/017028/2018-74, vrátane doplnených zmien v § 7 a § 37 opatrenia, ktoré sa týkajú účtovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev. Ukážka z knihy: PREDSLOV Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk osemnáste vydanie praktickej príručky „PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV“, aktualizované a doplnené k 1.1.2019. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Opatrenie je v úplnom znení obsiahnuté v časti „Postupy účtovania“ a od ostatného textu sa odlišuje typom písma „kurzívou. Jednotlivé ustanovenia (§§) sú prevzaté a usporiadané v príručke v poradí za sebou, avšak v niektorých prípadoch sú začlenené podľa ich vecného obsahu k príslušným syntetickým účtom rámcovej účtovej osnovy. Opatrenie je v príručke doplnené podrobnejším výkladom obsahovej náplne jednotlivých účtov, vo vybraných prípadoch priamo z príslušných ustanovení nadväzujúcich právnych predpisov, napr. Obchodného zákonníka, Zákona o štátnom podniku, Stavebného zákona, Zákona o dani z príjmov, Zákonníka práce, z odbornej literatúry, ako aj z osobných praktických skúseností. Publikácia tiež obsahuje súvzťažné účtovanie pri všetkých účtoch rámcovej účtovej osnovy a v poslednej časti niektoré príklady účtovania. Svojím zameraním má charakter príručky - pomôcky. Verím, že bude dobrým pomocníkom pre každého, kto vedie podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, alebo koho zaujímajú informácie z podvojného účtovníctva. Ďakujem za Vašu priazeň, pripomienky a námety. Ing. Anna Cenigová cenigova@ceniga.sk

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej služby podľa opatrenia MF SR č. MF/017028/2018-74, vrátane doplnených zmien v § 7 a § 37 opatrenia, ktoré sa týkajú účtovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev. Ukážka z knihy: PREDSLOV Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk osemnáste vydanie praktickej príručky „PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV“, aktualizované a doplnené k 1.1.2019. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Opatrenie je v úplnom znení obsiahnuté v časti „Postupy účtovania“ a od ostatného textu sa odlišuje typom písma „kurzívou. Jednotlivé ustanovenia (§§) sú prevzaté a usporiadané v príručke v poradí za sebou, avšak v niektorých prípadoch sú začlenené podľa ich vecného obsahu k príslušným syntetickým účtom rámcovej účtovej osnovy. Opatrenie je v príručke doplnené podrobnejším výkladom obsahovej náplne jednotlivých účtov, vo vybraných prípadoch priamo z príslušných ustanovení nadväzujúcich právnych predpisov, napr. Obchodného zákonníka, Zákona o štátnom podniku, Stavebného zákona, Zákona o dani z príjmov, Zákonníka práce, z odbornej literatúry, ako aj z osobných praktických skúseností. Publikácia tiež obsahuje súvzťažné účtovanie pri všetkých účtoch rámcovej účtovej osnovy a v poslednej časti niektoré príklady účtovania. Svojím zameraním má charakter príručky - pomôcky. Verím, že bude dobrým pomocníkom pre každého, kto vedie podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, alebo koho zaujímajú informácie z podvojného účtovníctva. Ďakujem za Vašu priazeň, pripomienky a námety. Ing. Anna Cenigová cenigova@ceniga.sk

Jazyk slovenský
Vydavateľ Ceniga, s.r.o.
Rok vydania 2019
Počet strán 651
Typ viazania brožovaná
Hmotnosť (g) 640 g
Rozmery (š-v-h) 150-200
EAN 9788097327408
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Politická sociologie
-9%
Karel B. Müller
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,69 €
13,37 €
Oligarchovia - (Príbehy tých, ktorí si prisvojili krajinu)
-9%
Tomáš Vašuta
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
16,90 €
15,38 €
Svoboda volby
-9%
Milton Friedman, Rose Friedmanová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
17,97 €
16,36 €
Liberalismus
-9%
Ludwig von Mises
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
12,14 €
11,05 €
Osudná domýšlivost
Hayek F. A.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,43 €
Tajomstvo úspechu
-9%
Ján Zbojek
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
16,00 €
14,56 €
Odpočítavanie 1945: Nezvyčajný príbeh atómovej bomby a 116 dní, ktoré zmenili svet
-9%
Chris Wallace, Mitch Weiss
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
5,00 €
4,55 €
Socialismus
-9%
Mises von Ludwig
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
35,53 €
32,34 €