Ing.Anna Cenigová

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej služby podľa opatrenia MF SR č. MF/017028/2018-74, vrátane doplnených zmien v § 7 a § 37 opatrenia, ktoré sa týkajú účtovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev. Ukážka z knihy: PREDSLOV Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk osemnáste vydanie praktickej príručky „PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV“, aktualizované a doplnené k 1.1.2019. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Opatrenie je v úplnom znení obsiahnuté v časti „Postupy účtovania“ a od ostatného textu sa odlišuje typom písma „kurzívou. Jednotlivé ustanovenia (§§) sú prevzaté a usporiadané v príručke v poradí za sebou, avšak v niektorých prípadoch sú začlenené podľa ich vecného obsahu k príslušným syntetickým účtom rámcovej účtovej osnovy. Opatrenie je v príručke doplnené podrobnejším výkladom obsahovej náplne jednotlivých účtov, vo vybraných prípadoch priamo z príslušných ustanovení nadväzujúcich právnych predpisov, napr. Obchodného zákonníka, Zákona o štátnom podniku, Stavebného zákona, Zákona o dani z príjmov, Zákonníka práce, z odbornej literatúry, ako aj z osobných praktických skúseností. Publikácia tiež obsahuje súvzťažné účtovanie pri všetkých účtoch rámcovej účtovej osnovy a v poslednej časti niektoré príklady účtovania. Svojím zameraním má charakter príručky - pomôcky. Verím, že bude dobrým pomocníkom pre každého, kto vedie podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, alebo koho zaujímajú informácie z podvojného účtovníctva. Ďakujem za Vašu priazeň, pripomienky a námety. Ing. Anna Cenigová cenigova@ceniga.sk

Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2019 Praktická príručka doplnená a aktualizovaná k 1.1.2019 Príručka bola doplnená, okrem iného, o účtovanie a oceňovanie virtuálnej meny podľa opatrenia MF SR č. MF/015328/2018-74 a o účtovanie garantovanej energetickej služby podľa opatrenia MF SR č. MF/017028/2018-74, vrátane doplnených zmien v § 7 a § 37 opatrenia, ktoré sa týkajú účtovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev. Ukážka z knihy: PREDSLOV Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk osemnáste vydanie praktickej príručky „PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO PODNIKATEĽOV“, aktualizované a doplnené k 1.1.2019. Základ publikácie tvorí Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002, číslo 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Opatrenie je v úplnom znení obsiahnuté v časti „Postupy účtovania“ a od ostatného textu sa odlišuje typom písma „kurzívou. Jednotlivé ustanovenia (§§) sú prevzaté a usporiadané v príručke v poradí za sebou, avšak v niektorých prípadoch sú začlenené podľa ich vecného obsahu k príslušným syntetickým účtom rámcovej účtovej osnovy. Opatrenie je v príručke doplnené podrobnejším výkladom obsahovej náplne jednotlivých účtov, vo vybraných prípadoch priamo z príslušných ustanovení nadväzujúcich právnych predpisov, napr. Obchodného zákonníka, Zákona o štátnom podniku, Stavebného zákona, Zákona o dani z príjmov, Zákonníka práce, z odbornej literatúry, ako aj z osobných praktických skúseností. Publikácia tiež obsahuje súvzťažné účtovanie pri všetkých účtoch rámcovej účtovej osnovy a v poslednej časti niektoré príklady účtovania. Svojím zameraním má charakter príručky - pomôcky. Verím, že bude dobrým pomocníkom pre každého, kto vedie podvojné účtovníctvo pre podnikateľov, alebo koho zaujímajú informácie z podvojného účtovníctva. Ďakujem za Vašu priazeň, pripomienky a námety. Ing. Anna Cenigová cenigova@ceniga.sk

Jazyk slovenský
Vydavateľ Ceniga, s.r.o.
Rok vydania 2019
Počet strán 651
Typ viazania brožovaná
Hmotnosť (g) 640 g
Rozmery (š-v-h) 150-200
EAN 9788097327408
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


PaM 8/2023
-7%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,20 €
8,56 €
DUO č. 5 / 2023 - Účtovná závierka a vysporiadanie výsledku hospodarenia
-7%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,40 €
10,61 €
Poradca 12/2023 - Zákon o zdravotnom poistení s komentárom
-7%
Ing. Prušíková
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
8,50 €
7,91 €
Repetitórium teórie práva
-7%
Dominik Šoltys
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
19,00 €
17,67 €
 PaM č. 6-7 / 2023 - Dotácie v čase energetickej krízy
-7%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
13,80 €
12,84 €
Podvojné účtovníctvo 2023 – zákon s komentárom a prípady z praxe
-7%
A. Ostró, J. Hořejší, J. E. Jirásek a kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
18,50 €
17,21 €
Administratíva a korešpodencia pre 3. ročník obchodných akadémií
Helena Ďurišová, Mária Kuláková, Judita Sehnalová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
27,00 €