Stuart Redman / Janette Smažáková

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Komentár je podrobným komentovaním zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúda účinnosť k 1.1.2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie. Dňa 17. októbra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Po 12 rokoch platnosti zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len predchádzajúci zákon) pristúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) k vypracovaniu nového zákona, keďže predchádzajúca právna úprava poplatkov za uloženie odpadov nebola postačujúca a nebola dostatočne motivujúca pre pôvodcov odpadov znižovať množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov..... Pridanou hodnotou tejto publikácie je v neposlednej miere samotná autorka, ktorá sa aktívne podieľala na normotvornej činnosti zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, čo v konečnom dôsledku je ďalším faktorom preukazujúcim kvalitu tohto diela.

Komentár je podrobným komentovaním zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý nadobúda účinnosť k 1.1.2019. Komentár je prínosom pre obce, mestá a aj pre subjekty, ktoré sa zaoberajú skladovaním, výrobou a pracujú s odpadom. Svojou kvalitou je komentár užitočnou dennou pomôckou pri výkone funkcie. Dňa 17. októbra 2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Po 12 rokoch platnosti zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len predchádzajúci zákon) pristúpilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) k vypracovaniu nového zákona, keďže predchádzajúca právna úprava poplatkov za uloženie odpadov nebola postačujúca a nebola dostatočne motivujúca pre pôvodcov odpadov znižovať množstvo odpadov ukladaných na skládku odpadov..... Pridanou hodnotou tejto publikácie je v neposlednej miere samotná autorka, ktorá sa aktívne podieľala na normotvornej činnosti zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, čo v konečnom dôsledku je ďalším faktorom preukazujúcim kvalitu tohto diela.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Eurokódex
Rok vydania 2019
Počet strán 54
Typ viazania tvrda väzba
Hmotnosť (g) 259 g
Rozmery (š-v-h) 176-250
EAN 9788081550836
Dodacia doba V obchode - dodanie 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


PaM č. 4-5 / 2022
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,34 €
11,60 €
Vreckový zákon o rybárstve s vykonávacou vyhláškou
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,90 €
Poradca 9-10/2022 - ZDP s komentárom (Zákon o dani z príjmov po novele)
-6%
Ing. M. Brnová, Ing. M. Vidová
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
13,00 €
12,22 €
Aktualizácia II/4 / 2022 - Reforma súdnej mapy
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
5,70 €
5,36 €
PaM 1/2022 Archivácia mzdovej agendy
-6%
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
6,49 €
Repetitórium civilného procesného práva
-6%
Katarína Gešková, Romana Smyčková, Jozef Zámožík
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
25,00 €
23,50 €
Novelizovaný zákon o BOZP 10/22
-6%
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
4,10 €
3,86 €
Nové stavebné zákony a súvisiace predpisy s komentárom platné od 01.04.2024
-6%
Ing. O. Lúčanský, JUDr. Š. Korec
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
34,90 €
32,81 €