kol.

Zákony 2023 III/ B - Sociálne poistenie, Starobné dôchodkové sporenie, Doplnkové dôchodkové sporenie

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodine, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom a o doplnkovom sporení, Zákon o 13.dôchodku,... v úplnom znení. Novelizované právne predpisy s prehľadne vyznačenými zmenami v texte týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, príspevkov a sociálnych služieb. Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie (1. kapitola) ZÁKON č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ZÁKON č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení OPATRENIE MPSVaR SR č. 138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia OPATRENIE MPSVaR SR č. 139/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde OPATRENIE MPSVaR SR č. 140/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa ZÁKON č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ZÁKON č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku Zdravotné poistenie (2. kapitola) ZÁKON č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Sociálne zákony (3. kapitola) ZÁKON č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi OPATRENIE MPSVaR SR č. 494/2021 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi NARIADENIE VLÁDY SR č. 324/2009 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie ZÁKON č. 601/2003 Z. z. o životnom minime s prehľadom opatrení MPSVaR SR OPATRENIE MPSVaR SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima ZÁKON č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ZÁKON č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa OPATRENIE MPSVaR SR č. 497/2021 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa ZÁKON č. 36/2005 Z. z. o rodine ZÁKON č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku OPATRENIE MPSVaR SR č. 496/2021 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku ZÁKON č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa ZÁKON č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí ZÁKON č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom ZÁKON č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa OPATRENIE MPSVaR SR č. 233/2018 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa ZÁKON č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb NARIADENIE VLÁDY SR č. 393/2007 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb Sociálne služby (4. kapitola) ZÁKON č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) NARIADENIE VLÁDY SR č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 ZÁKON č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia NARIADENIE VLÁDY SR č. 213/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodine, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o starobnom dôchodkovom a o doplnkovom sporení, Zákon o 13.dôchodku,... v úplnom znení. Novelizované právne predpisy s prehľadne vyznačenými zmenami v texte týkajúce sa sociálneho poistenia, zdravotného poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, príspevkov a sociálnych služieb. Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie (1. kapitola) ZÁKON č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ZÁKON č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení OPATRENIE MPSVaR SR č. 138/2020 Z. z. o informácii o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia OPATRENIE MPSVaR SR č. 139/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde OPATRENIE MPSVaR SR č. 140/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa ZÁKON č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ZÁKON č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku Zdravotné poistenie (2. kapitola) ZÁKON č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Sociálne zákony (3. kapitola) ZÁKON č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi OPATRENIE MPSVaR SR č. 494/2021 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi NARIADENIE VLÁDY SR č. 324/2009 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie ZÁKON č. 601/2003 Z. z. o životnom minime s prehľadom opatrení MPSVaR SR OPATRENIE MPSVaR SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima ZÁKON č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti ZÁKON č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa OPATRENIE MPSVaR SR č. 497/2021 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa ZÁKON č. 36/2005 Z. z. o rodine ZÁKON č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku OPATRENIE MPSVaR SR č. 496/2021 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku ZÁKON č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa ZÁKON č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí ZÁKON č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom ZÁKON č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa OPATRENIE MPSVaR SR č. 233/2018 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa ZÁKON č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb NARIADENIE VLÁDY SR č. 393/2007 Z. z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb Sociálne služby (4. kapitola) ZÁKON č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) NARIADENIE VLÁDY SR č. 234/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2023 ZÁKON č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia NARIADENIE VLÁDY SR č. 213/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Jazyk slovenský
Vydavateľ Poradca
Rok vydania 2023
Počet strán 896
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 675 g
Rozmery (š-v-h) 150×210
EAN 9788081622410
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Psychologie lidské odolnosti - 2.vydání
Karel Paulík
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
22,88 €
Keď odchádza partner
-7%
Doris Wolf
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
12,90 €
12,00 €
Zdravotnická psychologie - 2.vydání
-7%
Eva Zacharová
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
13,35 €
12,42 €
Ako funguje psychológia
-7%
kol.
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
24,90 €
23,16 €
Existenciální psychoterapie
-7%
Irvin D. Yalom
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
41,20 €
38,32 €
Sila ľútosti
-7%
Daniel H. Pink
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
17,90 €
16,65 €
Mindfulness pro uspěchané - 99 jednoduchých cvičení
-7%
Jeffrey Brantley, Wendy Millstine
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,25 €
13,26 €
Šesť typov pracovného génia
-7%
Patrick Lencioni
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
14,90 €
13,86 €