Arthur Shopenhauer

Životná múdrosť

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) – nemecký filozof, jeden z najvýznamnejších mysliteľov 19. storočia, tvorca voluntaristickej a iracionalistickej filozofie, často označovaný ako filozof pesimizmu, sa preslávil najmä svojím spisom Aphorismen zur Lebensweisheit (1851), ktorý v slovenčine vychádza pod názvom Životná múdrosť. V brilantných úvahách sa v ňom pokúsil podať „návod na prežitie čo najšťastnejšieho života vo svete plnom utrpenia a neexistencie trvalého šťastia. V snahe prekonať svoje pesimistické chápanie ľudského bytia tento skeptik a znalec psychológie človeka odhaľuje rozličné aspekty a spôsoby ľudského života a ich kladné aj záporné stránky, dané naším vnútorným postojom k veciam, a snaží sa vysvetliť, v čom spočíva múdrosť v prístupe k životu a jeho zmysel, pričom za najvyšší druh šťastia považuje rozkoše duchovného charakteru. Kniha, ktorá ovplyvnila generácie čitateľov v 19. a 20. storočí, je plná pozoruhodných postrehov o ľuďoch a aj dnešného človeka podnecuje k úvahám o živote, vzťahu k svetu, sebe a iným ľuďom a utváraní postojov k hodnotám, ktoré umožňujú plný a šťastný život s čo najmenšou mierou utrpenia a bolesti.

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860) – nemecký filozof, jeden z najvýznamnejších mysliteľov 19. storočia, tvorca voluntaristickej a iracionalistickej filozofie, často označovaný ako filozof pesimizmu, sa preslávil najmä svojím spisom Aphorismen zur Lebensweisheit (1851), ktorý v slovenčine vychádza pod názvom Životná múdrosť. V brilantných úvahách sa v ňom pokúsil podať „návod na prežitie čo najšťastnejšieho života vo svete plnom utrpenia a neexistencie trvalého šťastia. V snahe prekonať svoje pesimistické chápanie ľudského bytia tento skeptik a znalec psychológie človeka odhaľuje rozličné aspekty a spôsoby ľudského života a ich kladné aj záporné stránky, dané naším vnútorným postojom k veciam, a snaží sa vysvetliť, v čom spočíva múdrosť v prístupe k životu a jeho zmysel, pričom za najvyšší druh šťastia považuje rozkoše duchovného charakteru. Kniha, ktorá ovplyvnila generácie čitateľov v 19. a 20. storočí, je plná pozoruhodných postrehov o ľuďoch a aj dnešného človeka podnecuje k úvahám o živote, vzťahu k svetu, sebe a iným ľuďom a utváraní postojov k hodnotám, ktoré umožňujú plný a šťastný život s čo najmenšou mierou utrpenia a bolesti.

Jazyk slovenský
Vydavateľ Vydavateľstvo EURÓPA, s.r.o.
Rok vydania 2018
Počet strán 192
Typ viazania Knihy viazané
Hmotnosť (g) 286 g
Rozmery (š-v-h) 130-210
EAN 9788089666621
Dodacia doba V obchode - dodanie 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Územné plánovanie a výstavba
-6%
Ing. Štefan Strašnický
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
19,00 €
17,86 €
Novelizovaný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 3/2020
-6%
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
2,90 €
2,73 €
Školský zákon s komentárom
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
17,00 €
15,98 €
DUO č. 4-5 / 2022
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
12,66 €
11,91 €
Aktualizácia II/2 2022 – Obchodný zákonník, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestný zákon
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,00 €
5,64 €
Trestný zákon s komentárom a judikatúrou platný od 1.marca 2021
-6%
Kolektív
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
29,90 €
28,11 €
PaM 8/2022
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,90 €
6,49 €
 1000 riešení 6-7/2022 – Dedičské právo, Daňové výdavky
-6%
kol.
Dodacia doba
V obchode - dodanie 1 pracovný deň
6,80 €
6,40 €