Klára Meňhart Klausitz

Nácvičné diktáty zo SJ pre 7. ročník ZŠ - 2.vyd.

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho pôvodu. Nácvičné diktáty pomáhajú rozvíjať a upevňovať nadobudnuté vedomosti, obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú rečové schopnosti žiaka. Sú tematicky rôznorodé a svojím obsahom pútavé. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 2 na žiakov 7. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Diktáty sú zamerané na podstatné mená (pomnožné a vlastné), prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky (vokalizácia), spojky, tvorenie slov, priamu reč a slová cudzieho pôvodu. Nácvičné diktáty pomáhajú rozvíjať a upevňovať nadobudnuté vedomosti, obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú rečové schopnosti žiaka. Sú tematicky rôznorodé a svojím obsahom pútavé. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 2 na žiakov 7. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Jazyk slovenský
Vydavateľ SPN-Mladé letá, s.r.o.
Rok vydania 2019
Počet strán 64
Typ viazania Paperback
Hmotnosť (g) 76 g
Rozmery (š-v-h) 120-170
EAN 9788010034888
Dodacia doba online cena - Skladom - 1 pracovný deň


Dalšie obľúbené tituly z kategórie:


Zmaturuj z fyziky
-9%
Tarábek, Adamčíková
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
11,95 €
10,88 €
Fyzika
-9%
Ivan Teplička
Dodacia doba
online cena - Skladom - 1 pracovný deň
9,90 €
9,01 €